Virallinen huomautus – Me Zakine, oikeustieteen tohtori, asianajaja

Liikevuokralakimies

Virallinen huomautus: olennainen edellytys riitojen sovinnolliseen ratkaisemiseen

Virallinen huomautus on olennainen oikeudellinen väline minkä tahansa asianajajan työkalupakkissa.

Kahden osapuolen välillä mahdollisesti syntyvissä riita-asioissa tämä lähestymistapa on usein välttämätön edellytys oikeustoimille. Itse asiassa se tarjoaa viimeisen mahdollisuuden ratkaista riita sovinnollisesti. Tämän menettelyn etuna on siksi oikeuskulujen välttäminen ja nopean ratkaisun löytäminen.

Mutta kuinka kirjoittaa tämäntyyppinen kirje ja mitä pitäisi sisältää?

1. Mikä on virallinen huomautus?

Virallinen huomautus on muodollinen kirje, jonka toinen osapuoli (velkoja) lähettää toiselle osapuolelle (velalliselle), jossa vaaditaan rahasummaa tai vaaditaan sopimusvelvoitteen täyttämistä.

Virallisen huomautuksen tarkoituksen on oltava selkeästi määritelty ja täsmällinen, jotta se olisi pätevä: asiakirjojen pyyntö, rahasumma, suoritusvelvollisuus.

Jos esimerkiksi haluat pyytää osia tai esittää tositteita, ne on mainittava selvästi. Kiistan yhteydessä promoottoria vastaan, jos VEFA viive, sinua pyydetään esittämään todiste viivästyksestä. Huonosta valmistuksesta johtuvan riidan yhteydessä valmistajaa tai yritystä pyydetään tulemaan perumaan varaukset tai korjaamaan valmistusvirhe tai jos rakennustyömaalta luopuminen. 

Toinen esimerkki, kaupallisen kumppanuuden puitteissa toimittaja velvoittaa velallisen maksamaan lähetetyt ja erääntyneet laskut.

2. Sovittelumenettelyn merkitys

Ennen kaikkea on tärkeää suosia sovinnollista reittiä.

Me Zakine, joka tunnetaan läheisyydestään, saatavuudestaan ja reagoivuudestaan, työskentelee kaikkialla Ranskassa. Vaikka rekisteröity Grasse baari, hän matkustaa asiakkaidensa tarpeiden mukaan.

Hänen halunsa löytää aina sovinnollinen ratkaisu on takuu hänen ammattitaitostaan.

3. Kuinka kirjoittaa virallinen ilmoitus?

Ensinnäkin se on kirjattu kirje, jossa on vastaanottotodistus ja jonka aiheena on oltava: "virallinen ilmoitus… »

Sanan valinta on ratkaiseva. Muodollisen huomautuksen on oltava riittävän uhkaava kannustaakseen vastapuolta vastaamaan, mutta silti kohteliaasti. Sen on muistutettava vastaamisen määräajasta ja esitettävä mahdollisuus jatkotoimiin, jos vastausta ei saada.

4. Vastaanottotodistus: turvatakuu ja todisteet tuomioistuimessa

On erittäin suositeltavaa lähettää virallinen ilmoitus kirjatulla kirjeellä, jossa on vastaanottotodistus. Näin varmistetaan, että velallinen ei voi kiistää vastaanottaneensa kirjettäsi.

5. Toipumisen tärkeys

Jos vastapuoli ei vastaa määräajassa, on suositeltavaa ryhtyä toimenpiteisiin.

Tämä osoittaa päättäväisyytesi ratkaista riita sovinnollisesti. Se on viimeinen yritys saada vastapuolen reaktio ennen kuin siirrytään oikeudenkäyntivaiheeseen.

6. Asianajajan tuki: tärkeä, lupaava voimavara

Vefa kiinteistölakimies

Asianajajan, kuten Me Zakinen, käyttäminen rinnallasi tässä prosessissa tuo kiistatonta uskottavuutta ja asiantuntemusta.

Sen rooli ei rajoitu kirjeen laatimiseen, vaan se ulottuu yleiseen riitojenratkaisustrategiaan. Hänen kokemuksensa, hänen läheisyytensä, saatavuus ja reagointikyky ovat kaikki etuja, jotka takaavat ponnistelujesi onnistumisen.

Hän tukee asiakkaitaan heidän toiveiden ja tarpeiden mukaan ja keskustelee heidän kanssaan siitä, mitä he aikovat tehdä tai jättää tekemättä. Hän ohjaa tapausta valitsemalla parhaan mahdollisen strategian, toisin sanoen sellaisen, jonka avulla voimme menestyä tuomioistuimessa.

Johtopäätös

Virallinen huomautus on ratkaiseva vaihe riitojen ratkaisemisessa. Se tarjoaa mahdollisuuden ratkaista ongelma sovinnollisesti ilman, että joudutaan käynnistämään kalliita ja pitkiä oikeudenkäyntejä. Sen laatiminen vaatii kuitenkin erityistä huomiota. Yhteistyö asianajajan, kuten Me Zakinen, kanssa takaa lähestymistapasi merkityksen, vahvuuden ja tehokkuuden.

THE Mr. ZAKINEn toimisto tukee sinua kirjoittaaksesi tarvitsemasi virallisen huomautuskirjeen kaikissa toistuvasti syntyvissä kiinteistöoikeuteen, kaupunkisuunnittelu- ja rakennuslakiin sekä yhteisomistuslakiin liittyvissä kysymyksissä rakennuskysymyksiä.

Sinun kiinnostuksesi ohjaa mestari Zakinea. Mestari Zakine antaa sinulle neuvoja ja apua.
Asianajajalle soittaminen tarkoittaa sitä, että olet varma, että oikeuksiasi kunnioitetaan ja valitsemasi asianajotoimiston osaamisalueet ovat erikoistuneet vaadittuun alaan.

THE Zakine asianajotoimisto sijaitsee Antibesissa rekisteröity Grasse Bariin (Nice Bar on lähellä). Mestari Zakine puuttuu asiaan Cannes, Grassse, Mougins) ja koko Ranskassa.

Maître Zakine on tottunut työskentelemään etänä (video, sähköinen allekirjoitus, suojattu tiedostonvaihtoalusta): calendly.com
THE Kaappi Cécile Zakine on käytettävissäsi

Arvioi tämä sivu!