Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

Kaikenlaisen häirinnän kielto, syrjinnän kielto ja neuvonta tasa-arvoisesta kohtelusta.

Seuraamus toiselle työntekijälle, joka syyllistyy häirintään:

Tuki moraalisen tai seksuaalisen häirinnän yhteydessä (ensimmäinen hätätoimenpide ja yhteydenotto johtajaan toiminnan lopettamiseksi, yhteydenotto johtajaan tai hänen neuvonantajaansa tilanteen analysoimiseksi konkreettisesti.

Analyysi työnantajan velvollisuuden tehokkaasta soveltamisesta työperäisten riskien ehkäisy

Tuki epätasa-arvoisen kohtelun sattuessa.

Työntekijöiden tuki tapauksissa, joissa heidän työsopimuksensa täytäntöönpanon aikana tai työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä tapahtuu syrjintää.

Tuki työtuomioistuimissa irtisanomiskiistassa (irtisanominen ammatillisen riittämättömyyden vuoksi, esim. väärinkäytöksestä tai irtisanomisesta taloudellisista syistä)

Tuki työntekijälle jos työnantaja tekee vakavan virheen.

Apua työsopimuksen irtisanomiseen tai irtisanomiseen liittyvissä asioissa (transaktioprotokollan laatiminen).

Arvioi tämä sivu!