Nieuws

Artikel

De loyaliteitsplicht die voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer geldt ook tussen werknemers onderling!

Over de uitspraak van de Raad van State van 10 juli 2019 (nr. 408644) Een beschermde werknemer, d.w.z. een personeelsvertegenwoordiger, maakte op ongeoorloofde wijze gebruik van IT-hulpmiddelen die door de werkgever ter beschikking waren gesteld om toegang te krijgen tot de werkmail van een andere werknemer, zonder diens toestemming. De Raad van State oordeelde dat dit frauduleuze binnendringen een schending van de loyaliteitsplicht uit de arbeidsovereenkomst vormde, ook al vond het buiten werktijd plaats en was de werknemer op dat moment niet aan het werk. Hij was ontslagen wegens wangedrag nadat de werkgever toestemming had gekregen van de Arbeidsinspectie vanwege zijn status als beschermde werknemer. De ontslagen beschermde werknemer vocht dus deze administratieve beslissing aan, vandaar de bevoegdheid van de Conseil d'Etat (administratieve bevoegdheid) en niet van de Sociale Afdeling van de Cour de cassation.
De Conseil d'Etat oordeelde als volgt: "Handelingen van een werknemer buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst vormen geen reden voor ontslag wegens wangedrag, tenzij ze een schending door de werknemer weerspiegelen van een verplichting die uit die overeenkomst voortvloeit". De werknemer had een ontrouw gepleegd tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en had zijn professionele verplichtingen die voortvloeien uit deze rechtshandeling geschonden. Dit is niet de eerste keer dat het Hooggerechtshof een beschermde werknemer bestraft voor ontrouw. In een arrest van 27 maart 2015 valideerde de Raad van State een ontslag wegens schending van de loyaliteitsplicht omdat een beschermde werknemer zijn delegatie-uren gebruikte om een andere beroepsactiviteit uit te oefenen (CE, 27 maart 2015, nr. 371174, JSL, 13 mei 2015, nr. 387-7). De loyaliteitsplicht reikt dus verder dan de daadwerkelijk voor de werkgever gewerkte uren.
Bookmark deze pagina!