VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT MESTARI CECILE ZAKINE KABINETISTA

JOHDANTO NÄISSÄ YLEISISSÄ KÄYTTÖEHDOSSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT

 

Asiakas: mikä tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tilaa yhden tai useamman Palvelun Sivustolla.

 

Tilaus: Toimenpide, jolla asiakas hyväksyy nämä yleiset ehdot merkitsemällä ruutuun "Olen lukenut yleiset palveluehdot ja hyväksyn ne", valita Palvelun tilaussivulta ja vahvistaa tilausprosessin täyden maksun suorittamiseen asti

 

Oikaisuoikeus: Oikeus oikaisuun antaa sinun oikaista sinua koskevia virheellisiä henkilötietoja, hänen henkilöön liittyviä seikkoja tai täydentää tietoja

 

Ylivoimainen este: Ylivoimainen este on tapahtuma, joka täyttää kolme ominaisuutta: se on arvaamaton, vastustamaton (ylivoimainen) ja palveluntarjoajan hallinnan ulkopuolella. Tapahtuma estää tilapäisesti palvelun suorittamisen.

 

Toimivalta: Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa

 

Riita: mikä tahansa riita, joka johtaa erimielisyyksiin kahden tai useamman osapuolen välillä ja joka on ratkaistava oikeudellisesti tai sovinnollisesti

 

Palveluntarjoaja: Cébinet Cécile ZAKINE näiden yleisten ehtojen kohdan 1 mukaisesti

 

Lakipalvelut: neuvonta-, laadinta- ja edustuspalvelut oikeudellisissa ja juridisissa asioissa

 

Immateriaalioikeudet: immateriaalioikeudet antavat teoksen tekijälle mahdollisuuden suojata teoksiaan.

 

Palvelu: Cabinet Cécile ZAKINE toteuttama palvelusarja

 

Sivustot: www.cecile-zakine.fr palveluntarjoajan julkaisemat verkkosivustot. Joukko web-sivuja ja resursseja, jotka on linkitetty hyperlinkeillä ja jotka on määritelty ja joihin pääsee osoitteen avulla

 

Käyttäjä: kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää Cabinet Cécile ZAKINE -sivustoa tai jotakin tarjotuista palveluista ja tekee tilauksen tarjotusta tuotteesta.

 

ARTIKLA 1 OIKEUDELLISET TIEDOT

Cabinet Cécile ZAKINE -verkkosivusto on sen omaisuutta.

Tämän asianajotoimiston pääkonttori sijaitsee osoitteessa 15 avenue Robert Soleau, ANTIBES, rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin SIRET-numerolla 521966549 – Puh: 0621699177 – Sähköpostiosoite: [email protected]

 

ARTIKLA 2  ESINE JA YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMISALA

Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä "CGU") tarkoitus on määritellä ehdot, joilla Cabinet Cécile ZAKINE toimii asianajotoimistona.

Sivusto mahdollistaa käyttäjän pääsyn tiedostonsa valvontaan hänelle varatun tilan kautta, asianajotoimistojen pääsyn Käyttäjän ostamiin tuotteisiin ja palveluihin hänelle varatun tilan kautta sekä pääsyn maksutta annettuihin tietoihin.

3 ARTIKLA HYVÄKSYMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämän asiakirjan tarkoituksena on määritellä ehdot, joilla toisaalta Cabinet Cécile ZAKINE, jäljempänä julkaisija, asettaa sivuston käyttäjiensä saataville, sekä palvelut, jotka ovat saatavilla sivustolla ja toisaalta tapa, jolla käyttäjä pääsee sivustolle ja käyttää sen palveluita.

Käyttäjä vakuuttaa saaneensa Cabinet Cécile ZAKINElta kaikki tarvittavat tiedot tarjotuista palveluista ja noudattaa varauksetta näitä yleisiä ehtoja.

Käyttäjä ilmoittaa:

 • on lukenut ehdot, joissa Sivusto toimii;
 • heillä on kaikki tarvittavat tekniset taidot päästäkseen ja normaalisti käyttääkseen Sivustoa ehtojen ja ehtojen mukaisesti.

Kaikki yhteydet sivustoon edellyttävät näiden ehtojen noudattamista.

Käyttäjälle yksinkertainen pääsy julkaisijan sivustolle seuraavassa URL-osoitteessa www.cecile-zakine.fr tarkoittaa kaikkien alla kuvattujen ehtojen hyväksymistä.

Käyttöehdot ovat täytäntöönpanokelpoisia, kun Käyttäjä hyväksyy ne.

ARTIKLA 4 PALVELUN KÄYTTÖ

Cabinet Cécile ZAKINE -sivuston käyttäjällä on pääsy seuraaviin palveluihin:

 • Laillisten tuotteiden myynti
 • Laki- tai oikeuspalvelujen myynti
 • Ilmainen oikeudellinen tieto ja seuranta

 

Kustantaja pyrkii tarjoamaan pääsyn sivustolle 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, paitsi ylivoimaisen esteen tai julkaisijasta riippumattomien tapahtumien sattuessa ja mahdollisten häiriötekijöiden ja toimenpiteiden varalta. sivustosta ja palveluista päivitystoiminnan edellyttämän ajan, jotta Sivustoa voidaan täydentää tai muokata milloin tahansa tekniikan ja näytettyjen hintojen kehityksen mukaisesti.

Julkaisija voidaan vaatia keskeyttämään sivuston tai osan palveluista milloin tahansa kolmen päivän varoitusajalla ilman oikeutta korvaukseen.

Lisäksi mitään vikaa ei voida katsoa johtuvan Cabinet Cécile ZAKINEn viasta tai laiminlyönnistä, jota ei pidetä vastuussa.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että julkaisija ei ole vastuussa keskeytyksistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Julkaisija ei ole vastuussa, mikäli tälle sivustolle pääsy ja/tai palvelujen käyttö on mahdotonta.

Näin ollen julkaisija ei voi taata sivuston ja/tai palvelujen saatavuutta, lähetysten luotettavuutta ja suorituskykyä vasteajan tai laadun suhteen.

Käyttäjälle ei anneta teknistä apua sähköisesti tai puhelimitse.

Käyttäjän on annettava henkilökohtaiset tiedot rekisteröityäkseen sivustolle.

Erityisesti www.cecile-zakine.fr-sivusto voi käyttää käyttäjän sähköistä osoitetta (sähköpostia) erilaisten tietojen välittämiseen ja tilinhallintaan.

Julkaisija ei myöskään ole vastuussa:

 • Internet-verkon epäonnistumisen seuraukset riippumatta siitä, miten julkaisija valvoo sivustoa;
 • seuraukset, jotka liittyvät siihen, että Käyttäjä ei noudata käyttöehtoja tai yrittää käyttää niitä vilpillisesti;
 • Käyttäjän Palveluiden käytön tai tuotteen tai palvelun hankinnan yhteydessä antamien tietojen epätarkkuudet;
 • seuraukset, jotka liittyvät käyttäjän tietokonelaitteiston vikaan
 • laiminlyönti Käyttäjän Palveluiden käytössä;
 • Sivustolle vilpillisesti ja käyttöehtojen vastaisesti sijoitettujen mainosten sisällöstä.

Tietojen paljastamisesta tai hakkerointitapauksesta Käyttäjän tulee ilmoittaa Cabinet Cécile ZAKINElle, joka tekee kaikkensa tietosuojan takaamiseksi.

ARTIKLA 6 TURVALLISUUS

Kaikenlaista pääsyä kiellettyyn tilaan pidetään vilpillisenä pääsynä.

Käyttäjä sitoutuu katsomaan, että kaikki tiedot, jotka hän saa tietoonsa luvattomaan tilaan pääsyn aikana, ovat luottamuksellisia tietoja ja sitoutuu siksi olemaan paljastamatta niitä.

Käyttäjä on yksin vastuussa Palvelujen käyttämisestä näiden ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä on kielletty erityisesti suorittamasta mitään toimintoja, jotka voivat haitata Sivuston asianmukaista toimintaa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä toimiin, jotka rasittaisivat suhteettoman paljon Sivuston infrastruktuureja.

Käyttäjä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen omien tietojensa ja/tai ohjelmistojensa turvallisuuden Internet-verkon mahdollisilta virustartunnalta.

Käyttäjä toteuttaa kaikki asianmukaiset keinot estääkseen Asiakkaiden henkilötietojen keräämisen ja vilpillisen käytön. 

 

ARTIKLA 7 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Cécile ZAKINE Cabinet -sivusto takaa käyttäjien yksityisyyden kunnioittamisen tietotekniikkaa, tiedostoja ja vapauksia koskevan lain nro 78-17, 6. tammikuuta 1978 mukaisesti.

6.1.1978 päivätyn lain 39 ja 40 §:n mukaan Käyttäjällä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista, poistaa ja vastustaa niitä. Käyttäjä käyttää tätä oikeuttaan seuraavasti:

 • Heidän henkilökohtainen tilansa sivustolla;
 • Sähköpostilla osoitteeseen [email protected];
 • Postitse seuraavaan osoitteeseen: 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

Käyttäjällä on myös oikeus valittaa CNIL:lle.

ARTIKLA 8 : IMMATERIAALINEN OMAISUUS

Sivuston sisältö www.cecile-zakine.fr ja kaikki asiaan liittyvät sivustot (logot, tekstit, graafiset elementit, videot jne.) ovat tekijänoikeudella suojattuja immateriaalioikeuskoodin alaisena.

Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa saada lupaa sivuston toimittajalta tämän eri sisällön kopioimiseen, kopioimiseen tai julkaisemiseen.

Käyttäjä on täysin vastuussa kaikesta verkkoon julkaisemastaan sisällöstä ja sitoutuu olemaan vahingoittamatta kolmatta osapuolta.

Sivuston toimittaja varaa oikeuden vapaasti moderoida tai poistaa käyttäjien lähettämää sisältöä milloin tahansa ilman syytä.

Näiden tuotemerkkien tai logojen täydellinen tai osittainen jäljentäminen, joka on tehty verkkosivuston osista, ilman Cabinet Cécile ZAKINE:n nimenomaista lupaa, on kielletty immateriaalioikeuskoodin määräysten mukaisesti, ja siitä seuraa vastuu.

Kaikkien muiden lakimiesten suorittama sivuston kokoonpanon kopioiminen, jopa osittain, voi johtaa vilpilliseen kilpailuun.

 

ARTIKLA 9 HYPERTEKSTILINKIT

Sivusto www.cecile-zakine.fr voi sisältää hyperlinkkejä muille Internetin sivustoille. Linkit näihin muihin resursseihin saavat käyttäjän poistumaan sivustolta www.cecile-zakine.fr.

On mahdotonta luoda linkkiä tämän sivuston esittelysivulle ilman julkaisijan nimenomaista lupaa.

Julkaisija ei myönnä lupaa tai ennakkotietopyyntöä sivustolle, joka haluaa luoda linkin julkaisijan sivustolle.

Tämän sivuston pitäisi kuitenkin näkyä uudessa selainikkunassa.

Julkaisija pidättää kuitenkin oikeuden pyytää sellaisen linkin poistamista, jonka se ei katso olevan sopusoinnussa cecile-zakine.fr-sivuston tarkoituksen kanssa.

ARTIKLA 10 Evästeiden KÄYTTÖ

Käyttäjiä informoidaan, että sivustolla vieraillessaan evästeitä voidaan asentaa automaattisesti heidän selainohjelmistoonsa.

Cabinet Cécile ZAKINEn evästekäytäntö on saatavilla osoitteessa napsauttamalla tätä linkkiä.

ARTIKLA 11: MUUTOKSET

Cabinet Cécile ZAKINE varaa oikeuden muuttaa näiden yleisten käyttöehtojen lausekkeita milloin tahansa ja ilman perusteita.

ARTIKLA 12: Käyttöehtojen PÄÄTTYMINEN JA OMISTETTUJEN ALUEIDEN SULKEAMINEN

Kaikki yleisten käyttöehtojen vastainen käyttö johtaa luodun henkilökohtaisen tilan välittömään sulkemiseen seuraavana päivänä sen jälkeen, kun käyttäjälle on lähetetty kirjattuna kirjeenä hänen henkilökohtaiseen osoitteeseen lähetetty virallinen ilmoitus.

Asianajajan laiminlyönti tai poistaminen johtaa hänen varatun tilan sulkemiseen Sivustolla.

 

ARTIKLA 13: KOVAESOPIMUKSEN E

 

Tämän sopimuksen kesto on toistaiseksi voimassa oleva.

 

Sopimus tuottaa vaikutuksensa Käyttäjän suhteen palvelun käytön alkamisesta.

 

ARTIKLA 14: SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUKIVALTA

 

Sekä tämä sivusto että sen käyttöehdot ovat Ranskan lain alaisia käyttöpaikasta riippumatta.

 

Kiistatapauksissa ja sen jälkeen, kun mikään yritys ei ole onnistunut löytämään sovintoratkaisua, Grassen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään tämän riidan.

 

Arvioi tämä sivu!