Pariisin osaomistuslakimies

Kiinteistön peruskorjaus on usein mahdollisuus puhaltaa tilaan uutta elämää, parantaa sen mukavuutta tai arvoa. Prosessia voi kuitenkin joskus haitata huono ammattitaito. Nämä häiriöt eivät suinkaan ole yksinkertaisia haittoja, vaan voivat aiheuttaa merkittäviä ristiriitoja asiakkaan ja projektipäällikön välillä. Tässä artikkelissa käsittelemme viittä tärkeää oikeudellista seikkaa, jotka on otettava huomioon, kun kohdataan huono ammattitaito, kuten lakimies, jolla on tohtorintutkinto rakennusoikeudesta.

1. Työvirheen tunnistaminen ja laillinen tunnustaminen

Huono ammattitaito rakennusalalla tarkoittaa mitä tahansa puutetta, puutetta tai vaatimustenvastaisuutta, joka ilmenee työn suorittamisen jälkeen. Sen laillinen tunnustaminen laukaisee kaiken hallintoprosessin.

on. Häiriön luonne

Jotta vika voidaan luokitella huonoksi valmistukseksi, sen on:

  • On sopimusehtojen vastainen.
  • Tekee työstä aiottuun tarkoitukseen sopimattoman.
  • Aiheuttaa mahdollisen vaaran matkustajille.

b. Dokumentoinnin tärkeys

On välttämätöntä dokumentoida viat valokuvilla, kokemuksilla ja mieluiten ulosottomiehen kertomuksella. Tämä tarjoaa konkreettisen pohjan neuvotteluissa tai mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

2. Kymmenen vuoden takuu ja muut takuut

Ranskan laki tarjoaa useita takuita suojellakseen projektin omistajaa huonolta työnlaadulta.

on. Kymmenen vuoden takuu

Siviililain 1792 §:ssä lueteltu se korvaa vahingon, joka vaarantaa teoksen kestävyyden tai tekee sen käyttötarkoitukseensa kelpaamattomaksi kymmenen vuoden ajan teoksen vastaanottamisesta.

b. Kahden vuoden takuu

Sitä kutsutaan myös asianmukaisen toiminnan takuuksi, ja se koskee laitteita, jotka voidaan erottaa työstä. Se tarjoaa suojan kahdeksi vuodeksi työn vastaanottamisesta.

vs. Täydellisen valmistumisen takuu

Se on voimassa vuoden työn vastaanottamisesta ja velvoittaa urakoitsijan korjaamaan kaikki projektin omistajan ilmoittamat puutteet, olivatpa ne ilmeisiä tai myöhemmin paljastuneet.

3. Virallinen huomautus: ensimmäinen askel kohti ratkaisua

Ennen oikeudellisia toimia virallisen huomautuksen tarkoituksena on ilmoittaa yritykselle virallisesti havaituista puutteista.

on. Virallisen huomautuksen sisältö

Sen tulee sisältää:

  • Yksityiskohtainen kuvaus vioista.
  • Oikeusperustat, joihin hankkeen omistaja luottaa.
  • Yritykselle on annettu kohtuullinen aika vikojen korjaamiseen.

b. Virallisen huomautuksen vaikutukset

Virallinen huomautus mahdollistaa usein tilanteen sovittelun. Se on kuitenkin myös ensimmäinen virallinen askel ennen mahdollista oikeudenkäyntiä.

4. Oikeudellinen asiantuntemus: vahingon arviointi ja kvantifiointi

Asiantuntemusta tarvitaan usein vikojen alkuperän, luonteen ja laajuuden määrittämiseksi sekä vahingon määrän määrittämiseksi.

on. Asiantuntijan nimittäminen

Asiantuntijan nimittää yleensä tuomari, elleivät osapuolet ole sopineet yksityisestä asiantuntijasta.

b. Asiantuntijuuden laajuus

Oikeudellisella asiantuntemuksella on vahva todistusarvo. Olennaista on määritellä vastuut ja arvioida mahdolliset korvaukset.

5. Oikeudellinen menettely: perimmäinen oikeussuojakeino

Jos neuvottelut epäonnistuvat, riita voidaan viedä oikeuteen.

on. Toimivallan valinta

Sopimuksen luonteesta ja riidan määrästä riippuen hankkeen omistaja voi viedä asian joko paikalliseen tuomioistuimeen tai käräjäoikeuteen.

b. Edustus asianajajan toimesta

Lakimiehen apu on välttämätöntä. Hän varmistaa hankkeen omistajan etujen puolustamisen, esittää oikeudelliset perustelut ja johtaa juridista strategiaa.

vs. Kiistan mahdolliset seuraukset

Tuomio voi määrätä vikojen korjaamisen, korvauksen projektin omistajalle tai jopa sopimuksen purkamisen. On myös mahdollista, että tuomari hylkää pyynnöt, jos ne katsotaan perusteettomiksi.

Johtopäätös

Korjauskohteen vikojen hallinta vaatii tiukkaa ja jäsenneltyä lähestymistapaa. Oikeudellisten mekanismien tuntemus, häiriöiden dokumentointi ja erikoistuneen asianajajan apu ovat välttämättömiä oikeuksien tehokkaalle puolustamiselle ja korvausten saamiselle.

Asianajajan tulee olla käytettävissä keskustelukumppanina ja vastata asiakkaan kysymyksiin koko tiedoston käsittelyn ajan. Yritys toimii Alpes Maritimesin alueella (Antibes, Cannes Grasse, Nizza) mutta myös koko Ranskassa (Bordeaux, Lyon, Marseille, Pariisi, Pariisin alue, Strasbourg, Nantes, Nancy, Perpignan, Toulouse, Bezons, Villepinte, Pontoise, Rennes).

Mestari Cécile Zakine

Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon