Lukuvuoden 2021 laillinen viikkolehti – Terveyspassi yrityksissä Antibes – Grasses -alueella! Mikä päänsärky!

Terveyspassi: päänsärky työnantajille: ennaltaehkäisyvelvoitteen ja irtisanomiskiellon välillä, mitä tehdä?

 

 

 

 

 

Mistä lähtien työntekijöiden on esitettävä terveyspassi?

 Kuten aikaisemmissa laillisissa viikkolehdissä on todettu, työntekijöiden on esitettävä terveyspassi päästäkseen 6.8.2021 laissa mainittuihin paikkoihin 30.8.2021 alkaen. Harjoittelijailla ja harjoittelijoilla tätä päivämäärää siirretään 30.9. 2021. Omaishoitajien ja haavoittuvien ihmisten parissa työskentelevien tulee olla rokotettuja 15.9.2021 mennessä.

Voiko työnantaja määrätä rokotuksen COVID-19-virusta vastaan osana ennaltaehkäisy- ja turvallisuusvelvollisuuttaan työntekijöitään kohtaan?

 Tämän velvoitteen täytäntöönpanoa ei voida soveltaa tämän tyyppisiin rokotteisiin niin kauan kuin tätä rokotetta ei tehdä pakolliseksi työlaissa, kuten esimerkiksi tetanusrokote.

 Tämä olisi silloin säännöstön vastaista työ, mutta myös hyökkäys ihmiskehon koskemattomuutta ja oikeutta vastaan kunkin henkilön vapaasti määrätä ruumiistaan siviililain säännösten mukaisesti.

 Hallitus on pyrkinyt löytämään tasapainoisen sovinnon perustuslaillisen terveyden suojelun arvotavoitteen ja niiden työntekijöiden oikeuksien ja vapauksien välillä, joihin terveydelliset hätätoimenpiteet todennäköisesti vaikuttavat.

 Irtisanomisen mahdollisuus rokotuksen puuttuessa on suljettu pois terveyskriisin hallintaa koskevassa laissa.

 Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden irtisanominen, joka ei esitä rokotuspassia, on tehty mahdottomaksi.

 Suunnitelmissa oli, että nämä työntekijöiden työsopimus keskeytettäisiin johon liittyy palkanmaksun keskeytys toistaiseksi.

 Voivatko työnantajat vedota muihin irtisanomissyihin, joita pidetään todellisina ja vakavina?

 Määräaikaisten työntekijöiden osalta perustuslakineuvosto sensuroi lakimuutoksen, joka mahdollistaa määräaikaisen työsuhteen ennenaikaisen irtisanomisen terveyspassin esittämättä jättämisen vuoksi. Neuvosto nojautui vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden välisen tasa-arvon rikkomiseen: 

 "78. Näin ollen lainsäätäjä on säätänyt, että "terveyspassin" esittämättä jättäminen on syy vain määräaikaisten tai virkamatkasopimusten irtisanomiseen. luonto työsopimuksesta, joka ei liity tavoiteltuun päämäärään (perustuslakineuvoston päätöksen nro 2021-824 DC, 5.8.2021, näkemys 78).

 

Siksi CDD:n uusiminen aiheuttaa vaikeuksia.  

 

Lisäksi määräaikaisen työsopimuksen tekeminen toistaiseksi ei ole mahdollista, jos työntekijä ei esitä terveyspassia.

 Muut irtisanomissyyt, joihin työnantaja voi vedota ilman, että irtisanominen luokitellaan kohtuuttomaksi:

 

  • työnantaja voi vedota yrityksen toimintaa ja organisaatiota häiritseviin toistuviin poissaoloihin liittyvään irtisanomissyyn varmistaen samalla, että yrityksen toimintahäiriöt ovat todellisia ja konkreettisia.

 

  • Työkyvyttömyyden vuoksi irtisanominen ei tunnu työnantajalle kovin turvalliselta ratkaisulta. Työkyvyttömyys määritelläänkin tehtävien suorittamiseen tarvittavien kykyjen ja/tai fyysisten tai henkisten ominaisuuksien puuttumisena. Arvostettu mukaan työpaikka työntekijän käytössä, työterveyslääkärin on merkittävä se. Rokotuspassin puuttuminen ei kuitenkaan aseta kyseenalaiseksi työntekijän fyysistä ja henkistä soveltuvuutta tehtävään.

 Näin ollen jää nähtäväksi, kuinka työlääketieteellinen ja teollisuustuomioistuimet reagoivat tähän kysymykseen, joka näyttää tulevan esiin. 

 

Lopuksi voimme ihmetellä, onko terveyspassin kysymys samanlainen kuin terveydentilaan perustuvan syrjinnän kysymys.  

 

Jos työlain L.1132-1 §:ssä säädetään, että ”ketään ei saa […] erotettu tai johon on kohdistettu syrjivä toimenpide, suoraan tai välillisesti […] erityisesti palkan osalta […] hänen moraalinsa vuoksi, […] hänen terveydentilansa vuoksi”, rokotuspassi ei liity suoraan työntekijän terveydentilaan. 

 

Tässä ei ole kyse terveyteen liittyvistä syistä epätasa-arvoisen kohtelun luomisesta terveyspassin saaneiden työntekijöiden ja ei-saamisten välillä. Tämä edellyttää tämän eron luomista kohtelussa, joka perustuu kansanterveyden suojeluun ja erittäin suuriin viruksen leviämisriskiin kansallisella alueella. Näin ollen, kuten työkyvyttömyyden kohdalla, tässä ei ole suoraa kysymystä työntekijän terveydentilasta, joten työlain kaikenlaisen syrjinnän kieltämistä koskevia säännöksiä ei voida lopulta soveltaa tähän uuteen tilanteeseen.

 

Se jää siis tiedoksi mihin suuntaan työtuomioistuimet ratkaisevat 6.8.2021 annetusta laista johtuvat riidat. 

 

Cécile ZAKINE Firm tukee sinua lukuvuoden alusta näissä kysymyksissä ja auttaa sinua tuomioistuimissa riita-asioissa

 

Mestari Cécile Zakine

Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon