4 kohtaa sisämaakiinteistöistä ja kiinteistölainsäädäntöön

Kiinteistöoikeuden alalla sisämaakiinteistöt asettavat usein ainutlaatuisia haasteita, jotka vaativat usein asiantuntevan asianajajan.

 

Oikeus tutustua omaisuuteen ja palveluihin

4 Tuo pistettä

 

Enklaavin määritelmä
Eristysalue on kiinteistö, josta ei ole suoraa pääsyä yleisille teille. Näissä tapauksissa pääsyoikeudesta tulee tärkeä kysymys.

Kulkuhelpot
Erillisalueongelman ratkaisemiseksi laissa säädetään etuoikeudesta. Tämä mahdollistaa sisämaan omistajan pääsyn omaisuuteensa.

Mikä on orjuus?
Rajoitus on maksu, joka määrätään maalle, "palvelusmaalle", toisen maan, "valta-alueen" hyväksi. Se voidaan vahvistaa lailla, osapuolten välisellä sopimuksella (sopimusorjoitus) tai määräyksellä. Sovitun rasitteen tapauksessa palvelusmaan omistajalla on pääsääntöisesti oikeus korvaukseen, ellei rasitteita ole määrätty määräyksellä.

 

1. Pääsyoikeus omaan omaisuuteen ja omaisuuksiin

 

Lainsäädäntö tarjoaa helpotuskeinot tilanteen korjaamiseksi, mikä mahdollistaa sisämaan omistajien pääsyn omaisuuteensa. Palveleva rahasto on maksu, joka määrätään rahastolle, jota kutsutaan "palvelevaksi rahastoksi", toisen rahaston, jota kutsutaan "dominoivaksi rahastoksi", käytöstä ja hyödyllisyydestä.

 Tämä maksu voidaan määrittää:

 osapuolten tahdosta (perinteinen orjuus): tässä tapauksessa palvelurahaston omistajalla on oikeus a korvausta, ellei rasitteita ole määrätty reseptillä.

  • reseptillä
  • lain mukaan,

 Kulkuoikeus: Käytännön orjuuden tapaus

 Etuoikeus on yleisin esimerkki helpotuksesta. Se sallii omistajan, jonka maa on sisämaata eli ilman pääsyä yleisille tielle, kulkea naapurimaan läpi. Tämä oikeus on ratkaisevan tärkeä välttämättömien tavaroiden saatavuuden takaamiseksi ja liikkumisen helpottamiseksi.  

Me Zakine joutui käsittelemään hyvin erityistä tapausta, joka liittyi erillisalueeseen, jonka rakennuttaja oli luonut vapaaehtoisesti asiakkaansa kuuluvalle tontille.

 

Käytännön tapaus 

 

Itse asiassa hänen asiakkaansa Mr. Ensimmäinen omistaja oli jättänyt osan tontistaan avoimeksi, jotta Zakinen asiakas pääsi siihen käsiksi ja pääsi kiinteistölleen polkua, josta oli tullut rautatie, jolla hänellä oli aina etuoikeus. Viitteet helpotuksesta ja etuoikeudesta ovat havaittavissa ilmakuvista ja asiantuntijan laatimasta selvityksestä. Mutta nyt rakennuttaja päättää sulkea kiinteistönsä yhdistämällä voimansa yhden naapurin Mr. Yhdistämällä voimansa kehittäjä ja naapuri eivät enää sallineet Mr.

 Mr. X:n tontin toiselta puolelta rakennuttaja osti hyvin pienen tontin kaupungintalosta vain varmistaakseen, että Mr. Hyvin pieni juoni muodostaa sen, mitä kutsumme lukkojuoksiksi tai riippulukkojuoksiksi, ja sen tarkoituksena on ympäröidä herra X:n juoni kaikilta puolilta. 

Minun Zakinen asiakkaalla ei siis enää ole mahdollisuutta päästä hänen omaisuuteensa, koska toisaalta tämä lukittu tontti on este ja toisaalta se on puro, jota ei voitu edes kehittää, koska se on suojelualue, jota pidetään kuten kunnan PLU.

Miksi kaikki tämä promoottorin strategia?

 Jotta voidaan luoda alajaosto ja saada Mr.

Sellaisenaan rakennuttaja sai kunnalta hallintopäätöksellä luvan tämän rakentamiseen.

 Mitä sitten teki Mr.

 Ensimmäinen menettely tuomioistuimessa suppeassa menettelyssä (hätätuomarin edessä) tontille pääsyn mahdottomuuden vuoksi: kanne ilmeisen laittomasta häirinnästä

 Toinen pääasiaa koskeva menettely tuomioistuimessa (oikeudenkäynnin tuomarin edessä) saada vahingonkorvausta maan arvoon asti nostamalla kanteen epänormaali naapuruushäiriö

 Kolmas menettely hallinto-oikeudessa: vapaa valituslupa (rakennuslupaa edeltävän tontin kehittämislupa) myöntäneestä hallintopäätöksestä.

Sitten Mr. pyyntö hallinto-oikeuteen vapaaehtoisen valituksen johdosta tehdyn hylkäyspäätöksen vuoksi.

 Neljäs menettely hallinto-oikeudessa: väliaikainen keskeyttämispyyntö, jonka tarkoituksena oli saada kehityshankkeen keskeytys hallinto-oikeuden päätöksen ajaksi.

 Herra. Me Zakine seisoo hänen rinnallaan ja seuraa häntä kaikissa näissä toimenpiteissä.

 

2.  Verkkohyödykkeet

 

Asennusoikeuksien lisäksi verkkoratsaute on toinen tärkeä rautatie kiinteistölaki. Se koskee vesi-, sähkö- tai tietoliikenneverkkojen asentamista ja kunnossapitoa kolmannen osapuolen kiinteistöille. Nämä usein jatkuvat helpotteet vaativat erityistä huomiota kaikkien osapuolten oikeuksien kunnioittamisen takaamiseksi. 

Ongelmana on, että joskus talon tai tontin jälleenmyynnin yhteydessä notaari unohtaa kirjoittaa edelliseen kauppakirjaan merkityn rasitteen, jotta naapurit eivät tiedä, että heidän täytyy naapureilleen myöntää verkkorajattuutta. 

Siksi kannattaa mennä asuntolainarekisteriin etsimään aikaisempia aitoja myyntikirjoja, palata ajassa taaksepäin ja tarkistaa, oliko rauhoitus suunniteltu.

 

Kun siitä on määrätty omistusoikeudessa eli kauppakirjassa, siitä tulee kiistaton, eivätkä naapurit voi enää kieltäytyä sen käytöstä.

 

 

 

Käytännön tapaus 

 Minun Zakinen täytyi käsitellä tätä kysymystä Varissa sellaisen maantieteellisen alueen tasolla, joka oli pirstoutunut niin, että verkkorajatteet eivät enää näkyneet selvästi. 

Tästä syystä koko alueella oli tarpeen tehdä tonttitasolla tutkimusta, jotta selvitettäisiin, oliko asiakirjoissa säädetty rajoituksia. 

Näin hänen asiakkaansa pystyi tämän tutkimuksen suorittamalla välttämään pitkän ja kalliin menettelyn siinä määrin, että rauhoitteen olemassaolo saattoi paljastaa. 

Piti vain esittää todisteet naapureille, neuvotella ja selittää, etteivät he voi enää kieltäytyä. Minun Zakinen asiakasta ei pakotettu ryhtymään oikeustoimiin, ja hän vältti monen vuoden oikeudenkäynnit ongelmasta, joka oli melko helppo ratkaista!

 

3. Riita-asioita koskevat riita-asiat ja riitojen ratkaiseminen

 

Etuoikeutta koskevat riidat ovat yleisiä, usein johtuen erimielisyyksistä tien sijainnista tai käytöstä. Nämä riidat ratkaistaan yleensä tuomioistuimissa, jotka perustuvat nimikkeiden, historiallisen käytön ja käytännön välttämättömyyden analyysiin. 

Nämä tuomioistuimen määrittelemät rasitteet voivat olla jatkuvia tai epäjatkuvia. Jatkuva orjuus ei vaadi jatkuvaa ihmisen toimintaa, kun taas epäjatkuva orjuus, kuten kulkuoikeus, edellyttää ihmisen toimintaa.

 

 

4. Lakimies oikeusprosessin ytimessä

 Kiinteistöoikeus enklaaveineen, helpotuksineen ja asennusoikeuksineen on alue, jossa asianajajan ammattitaito ja asiantuntemus ovat mm. Mestari Cécile Zakine ovat välttämättömiä. Sen kyky navigoida näissä monimutkaiset oikeusvedet, kuuntelemalla ja puolustamalla asiakkaidensa etuja tekee hänestä arvokkaan liittolaisen kaikissa kiinteistöasioissa.

 Maître Zakinen kaltaisen asianajajan väliintulo on olennaista neuvoteltaessa tai riitautettaessa näitä helpotuksia.

Sen tehtävänä on neuvoa kummankin osapuolen oikeuksissa ja velvollisuuksissa, laatia tarvittavat oikeudelliset asiakirjat ja edustaa asiakkaidensa etuja oikeus- ja/tai hallintotuomioistuimissa, jos muutoksenhaku osoittautuu tarpeelliseksi.

 


    4.8/5 - (580 ääniä)