GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSIDEN FRA SKAPET TIL MASTER CECILE ZAKINE

INNLEDNING DEFINISJONER AV VILKÅR BRUKT I DISSE GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK

 

Kunde: enhver fysisk eller juridisk person som bestiller en eller flere tjeneste(r) på nettstedet(e).

 

Ordre: handling for kunden for å akseptere disse generelle betingelsene ved å merke av i boksen "Jeg har lest de generelle tjenestebetingelsene og aksepterer dem", for å velge en tjeneste på bestillingssiden og for å validere bestillingsprosessen til ved full betaling

 

Rett til retting: Retten til retting lar deg korrigere unøyaktige opplysninger om en person som angår deg, elementer knyttet til vedkommendes person eller å komplettere data

 

Force majeure: Force majeure er en hendelse som oppfyller de 3 egenskapene: den er uforutsigbar, uimotståelig (uoverkommelig) og utenfor tjenesteleverandørens kontroll. Arrangementet gjør det midlertidig umulig å utføre en tjeneste.

 

Jurisdiksjon: Kompetent domstol ved tvist

 

Tvist: enhver tvist som gir opphav til en uenighet mellom to eller flere parter, som må løses rettslig eller minnelig

 

Tjenesteleverandør: Cébinet Cécile ZAKINE som presentert i artikkel 1 i disse generelle vilkårene

 

Juridisk tjeneste: rådgivning, utarbeidelse og representasjonstjenester i juridiske og juridiske spørsmål

 

Immaterielle rettigheter: åndsverk lar forfatteren av en skapelse beskytte sitt arbeid.

 

Tjeneste: sett med tjenester implementert av kabinettet Cécile ZAKINE

 

Nettsteder: nettsidene www.cecile-zakine.fr som publisert av tjenesteleverandøren. Sett med nettsider og ressurser koblet med hyperkoblinger, definert og tilgjengelig med en adresse

 

Bruker: enhver fysisk eller juridisk person som bruker Cabinet Cécile ZAKINE-nettstedet eller en av tjenestene som tilbys og som legger inn en bestilling på et tilbudt produkt.

 

ARTIKKEL 1 JURIDISK INFORMASJON

Cabinet Cécile ZAKINE-nettstedet utgjør dens eiendom.

Dette advokatfirmaet er lokalisert med hovedkontor på 15 avenue Robert Soleau i ANTIBES, registrert i handels- og selskapsregisteret under SIRET-nummer 521966549 – Tlf: 0621699177 – E-postadresse: [email protected]

 

ARTIKKEL 2  GJENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE FOR DE GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK

Hensikten med disse generelle vilkårene for bruk (heretter kalt "CGU") er å definere vilkårene under hvilke Cabinet Cécile ZAKINE som advokatfirma.

Nettstedet vil tillate brukerens tilgang til overvåking av filen hans gjennom en plass dedikert til ham, tilgang til advokatfirmaer til produktene og tjenestene som er kjøpt av brukeren gjennom en plass dedikert til ham og tilgangen til informasjon som er gitt gratis.

ARTIKKEL 3 AKSEPT OG HÅNDHVERBARHET

Formålet med dette dokumentet er å definere vilkårene og betingelsene som på den ene side kabinettet Cécile ZAKINE, heretter kalt utgiveren, gjør nettstedet tilgjengelig for sine brukere, og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet og på på den annen side måten brukeren får tilgang til nettstedet og bruker tjenestene på.

Brukeren erklærer å ha innhentet fra Cabinet Cécile ZAKINE all nødvendig informasjon om tjenestene som tilbys og overholder, uten forbehold, disse generelle betingelsene.

Brukeren erklærer:

 • etter å ha lest betingelsene som nettstedet opererer under;
 • ha alle de tekniske ferdighetene som er nødvendige for å få tilgang til og normalt bruke nettstedet i samsvar med T&Cs.

Enhver tilkobling til nettstedet er underlagt overholdelse av disse betingelsene.

For brukeren, enkel tilgang til utgiverens nettsted på følgende URL-adresse www.cecile-zakine.fr innebærer aksept av alle betingelsene beskrevet nedenfor.

Vilkårene er håndhevbare ved aksept av brukeren.

ARTIKKEL 4 TILGANG TIL TJENESTEN

Brukeren av kabinettet Cécile ZAKINE-nettstedet har tilgang til følgende tjenester:

 • Salg av lovlige produkter
 • Salg av juridiske eller rettslige tjenester
 • Gratis juridisk informasjon og overvåking

 

Utgiveren bestreber seg på å gi tilgang til siden 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, unntatt i tilfelle force majeure eller en hendelse utenfor utgiverens kontroll, og med forbehold om mulige sammenbrudd og inngrep. vedlikehold som er nødvendig for riktig funksjon av nettstedet og tjenestene, i en periode som er nødvendig for en oppdateringsoperasjon, med sikte på å fullføre eller endre, når som helst, nettstedet i henhold til utviklingen av teknologier og priser som vises.

Utgiveren kan bli pålagt å avbryte siden eller deler av tjenestene når som helst med tre dagers varsel, uten rett til kompensasjon.

Enhver funksjonsfeil kan heller ikke anses å komme fra en feil eller uaktsomhet fra kabinettet Cécile ZAKINE, som ikke vil bli holdt ansvarlig.

Brukeren erkjenner og aksepterer at utgiveren ikke er ansvarlig for avbrudd, og konsekvensene som kan følge av dette for brukeren eller tredjepart.

Utgiveren kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle det er umulig å få tilgang til denne siden og/eller bruke tjenestene.

Følgelig kan ikke utgiveren garantere tilgjengeligheten av nettstedet og/eller tjenestene, påliteligheten til overføringene og ytelsen når det gjelder responstid eller kvalitet.

Ingen teknisk assistanse gis for brukeren, verken elektronisk eller telefonisk.

Brukeren må oppgi personlig informasjon for å registrere seg på nettstedet.

Brukerens elektroniske adresse (e-post) kan spesielt brukes av nettstedet www.cecile-zakine.fr for kommunikasjon av ulike opplysninger og kontoadministrasjon.

Utgiveren er heller ikke ansvarlig for:

 • konsekvensene av en feil i internettnettverket uavhengig av utgiverens overvåking av nettstedet;
 • konsekvenser knyttet til manglende overholdelse av T&Cs av brukeren eller et forsøk fra deres side på å bruke dem uredelig;
 • unøyaktigheten av dataene gitt av brukeren i forbindelse med bruken av tjenestene eller i forbindelse med anskaffelsen av et produkt eller en tjeneste;
 • konsekvenser knyttet til svikt i brukerens datautstyr
 • uaktsomhet i bruken av tjenestene av brukeren;
 • av innholdet i annonser som er plassert på nettstedet på en uredelig måte og i strid med T&Cs.

I tilfelle avsløring eller hacking må brukeren varsle kabinettet Cécile ZAKINE som vil gjøre alt for å garantere databeskyttelse.

ARTIKKEL 6 SIKKERHET

Enhver tilgang til et forbudt område vil bli ansett som uredelig tilgang.

Brukeren forplikter seg til å vurdere at alle data som han eller hun får kjennskap til under slik tilgang til et uautorisert område er konfidensielle data og forplikter seg derfor til ikke å avsløre dem.

Brukeren er alene ansvarlig for å bruke tjenestene i samsvar med bestemmelsene heri.

Det er spesielt forbudt for brukeren å utføre operasjoner som har som konsekvens å hindre nettstedets funksjon.

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta noen handling som vil påføre en uforholdsmessig belastning på Nettstedets infrastruktur.

Brukeren tar egnede tiltak for å sikre sikkerheten til sine egne data og/eller programvare mot forurensning av mulige virus på internettnettverket.

Brukeren implementerer alle hensiktsmessige midler for å forhindre innhenting og uredelig bruk av kundenes personopplysninger. 

 

ARTIKKEL 7 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Cécile ZAKINE Cabinet-siden garanterer respekt for brukerens personvern, i samsvar med lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om informasjonsteknologi, filer og friheter.

I henhold til artikkel 39 og 40 i loven datert 6. januar 1978 har brukeren rett til innsyn, retting, sletting og motsetning til sine personopplysninger. Brukeren utøver denne retten via:

 • Deres personlige plass på nettstedet;
 • På e-post til [email protected];
 • Med post til følgende adresse: 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

Brukeren har også rett til å klage til CNIL.

ARTIKKEL 8 : ÅNDSVERK

Innholdet på nettstedet www.cecile-zakine.fr og alle relaterte nettsteder (logoer, tekster, grafiske elementer, videoer, etc.) er beskyttet av opphavsrett, under åndsverkloven.

Brukeren kan under ingen omstendigheter innhente autorisasjon fra nettstedets redaktør for reproduksjon, kopiering eller publisering av disse forskjellige innholdene.

Brukeren er fullstendig ansvarlig for alt innhold han legger ut på nettet og forplikter seg til ikke å skade en tredjepart.

Nettstedredaktøren forbeholder seg retten til fritt å moderere eller slette innhold lagt ut av brukere når som helst, uten begrunnelse.

Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon av disse merkene eller logoene, laget av elementer av nettstedet, uten uttrykkelig tillatelse fra Cabinet Cécile ZAKINE, er forbudt, i samsvar med bestemmelsene i åndsverkloven, under straff for å pådra seg ansvar for feil.

Enhver reproduksjon, selv delvis, av konfigurasjonen av nettstedet, av andre advokater, kan gi opphav til urettferdig konkurranse.

 

ARTIKKEL 9 HYPERTEKST LENKER

Nettstedet www.cecile-zakine.fr kan inneholde hyperlenker til andre nettsteder på Internett. Lenker til disse andre ressursene får brukeren til å forlate nettstedet www.cecile-zakine.fr.

Det er umulig å opprette en lenke til presentasjonssiden til dette nettstedet uten uttrykkelig tillatelse fra utgiveren.

Ingen autorisasjon eller forespørsel om forhåndsinformasjon vil bli gitt av utgiveren med hensyn til et nettsted som ønsker å etablere en lenke til utgiverens nettsted.

Denne siden bør imidlertid vises i et nytt nettleservindu.

Utgiveren forbeholder seg imidlertid retten til å be om sletting av en lenke som den anser ikke er i samsvar med formålet med nettstedet cecile-zakine.fr.

ARTIKKEL 10 BRUK AV COOKIES

Brukere blir informert om at når de besøker nettstedet, kan informasjonskapsler automatisk installeres på nettleserprogramvaren deres.

"Cookiepolicyen" til kabinettet Cécile ZAKINE er tilgjengelig i ved å klikke på denne linken.

ARTIKKEL 11: ENDRINGER

Cabinet Cécile ZAKINE forbeholder seg retten til å endre klausulene i disse generelle bruksvilkårene når som helst og uten begrunnelse.

ARTIKKEL 12: AVSLUTNING AV T&CS OG SLUKKING AV DEDIKERTE OMRÅDER

Enhver bruk som ikke er i samsvar med de generelle vilkårene og betingelsene vil resultere i umiddelbar stenging av det personlige rommet som er opprettet dagen etter den formelle meldingen sendt med rekommandert post til brukeren på deres personlige adresse.

Enhver utelatelse eller sletting av advokaten resulterer i stenging av hans reserverte plass på nettstedet.

 

ARTIKKEL 13: HARDTEE AV KONTRAKTEN

 

Varigheten av denne kontrakten er ubestemt.

 

Kontrakten gir sine virkninger med hensyn til brukeren fra begynnelsen av bruken av tjenesten.

 

ARTIKKEL 14: GJELDENDE LOV OG KOMPETENT JURISDIKSJON

 

Både dette nettstedet og vilkårene for bruk er underlagt fransk lov, uavhengig av bruksstedet.

 

I tilfelle en tvist, og etter mislykket forsøk på å finne en minnelig løsning, vil Grasse Judicial Court ha jurisdiksjon til å behandle denne tvisten.

 

Vurder denne siden!