Vefa eiendomsrettsadvokat

Bildekilde: FreeImages‍

Den europeiske generelle databeskyttelsesforordningen eller GDPR trådte i kraft fredag 25. mai 2018. Dette har en dyp innvirkning på måten organisasjoner behandler og lagrer personopplysninger på. I europeernes daglige liv betyr dette at bedrifter må følge strengere regler når det gjelder behandling av brukernes personopplysninger. Det nye regelverket implementerer strengere krav til hvordan organisasjoner behandler personopplysninger. Det er viktig å forstå hva disse endringene innebærer og hvordan du kan omsette disse prinsippene i praksis i din organisasjon. Her er vår guide til hva GDPR betyr for deg som bruker og som bedrift.

 

 

Hva er GDPR?

GDPR er forkortelsen for European General Data Protection Regulation. Dette er en forskrift som styrer hvordan organisasjoner kan og må forholde seg til personlig informasjon. Det ville være en overforenkling å si at GDPR ganske enkelt er et nytt sett med regler. Snarere endrer det betydelig måten organisasjoner som lagrer og behandler personopplysninger kan samhandle med kunder. GDPR er en bred og radikal oppdatering av gjeldende regelverk rundt databeskyttelseslover. Det har også potensial til å påvirke bransjer som ikke var spesifikt målrettet av lovforslaget.

 

Hvorfor er GDPR viktig?

Data er drivstoffet som driver den digitale økonomien. De er grunnlaget for mange tjenester og produkter, slik at markedsførere kan lage skreddersydde annonser, forsikringsselskaper kan lage personlige risikovurderinger, og institusjoner kan lage personlige økonomiske planer. Men uten data vil mange bedrifter ikke oppnå sitt fulle potensial. GDPR er utformet for å sikre større beskyttelse data fra europeiske borgere. De som er berørt av GDPR er enkeltpersoner og bedrifter som samhandler med data på en eller annen måte. Hvis du har en nettside eller app som samler inn brukerinformasjon, må du overholde GDPR-reglene. Det er også viktig å huske at GDPR påvirker alle som samhandler med data, enten det er en forbruker eller en bedrift. Det er viktig å merke seg at GDPR er en forskrift som styrer hvordan data behandles. Dette er ikke en lov som kriminaliserer eller ilegger bøter på virksomheter som ikke overholder kravene. Tvert imot, GDPR har som mål å øke ansvarligheten juridisk og forretningsetikk som behandler data.

 

Hva er de viktigste endringene med GDPR?

– Det kreves samtykke for all behandling av personopplysninger. – En "opt-in"-tilnærming er også nødvendig for all behandling av personopplysninger. – Dataoverføring utenfor EU må være "tilstrekkelig" sikker. – Plikten til å informere brukere om hvordan dataene deres brukes og hvordan de kan korrigere eventuelle unøyaktigheter. – Plikten til å lagre personopplysninger for å beskytte dem mot uautorisert tilgang. – Datainnbrudd skal rapporteres til relevante myndigheter. – sanksjoner for manglende overholdelse, for eksempel store bøter eller til og med fengsel. – Databeskyttelsesmyndighetene kan nå verifisere og håndheve overholdelse i EU. – Brukerrettigheter er nå nedfelt i europeisk lov. – Kravene til databeskyttelse øker over tid. – GDPR har generell anvendelse, noe som betyr at den gjelder for alle virksomheter i EU. – Ytterligere konsekvenser vil oppstå dersom EUs medlemsland ikke overholder GDPR.

 

Hva betyr dette for brukere og bedrifter?

Organisasjoner som behandler EU-borgeres data må overholde GDPR-regelverket. For virksomheter utenfor EU har GDPR et betydelig potensial til å påvirke dagens drift. Dette er fordi det stiller strengere krav til hvordan organisasjoner behandler data. Det er viktig for alle organisasjoner å forstå forskjellene mellom GDPR og gjeldende databeskyttelsesrammeverk. Det er også avgjørende å forstå virkningen av GDPR på hvordan organisasjonen din behandler data. Enkeltpersoner bør også merke seg GDPR. Hvis du er EU-borger, bør du være klar over nye regler som påvirker hvordan dataene dine behandles. GDPR forventes å påvirke alle EU-borgere og alle ikke-EU-borgere som behandler data i EU. Det nye regelverket pålegger virksomheter som behandler data å følge strengere retningslinjer. Dette betyr at de må innhente samtykke før de behandler data og sikre overføring av data utenfor EU. Selv om det nye regelverket kun gjelder data innenfor EU, vil det fortsatt få konsekvenser dersom EUs medlemsland ikke overholder GDPR.

 

Hva du kan gjøre for å være klar for GDPR

Når det gjelder etterlevelse av GDPR, er det ikke et enkelt sett med verktøy som vil sikre samsvar. Snarere er forberedelse til GDPR en prosess som innebærer å vurdere organisasjonens situasjon og deretter ta skritt for å rette opp eventuelle databeskyttelsesproblemer. Organisasjoner kan starte forberedelsesprosessen for GDPR ved å vurdere deres nåværende databeskyttelsessituasjon. Dette inkluderer å bestemme hvor kontrollene eller beskyttelsesmekanismene er på plass, og å forstå hvordan data for øyeblikket behandles. Når denne vurderingen er fullført, kan du begynne å rette opp eventuelle databeskyttelsesproblemer. Dette inkluderer installasjon av ekstra sikkerhetskontroller, gjennomgang av retningslinjer og prosedyrer som kan være utdaterte, og gjennomgang av opplæring som kanskje ikke er så GDPR-fokusert som den burde være.

 

Konklusjon

GDPR har vidtrekkende implikasjoner for brukere og bedrifter. Det har potensial til å påvirke hvordan enkeltpersoner og organisasjoner samhandler med data. Forbrukere bør være klar over det nye regelverket, og bedrifter kan vurdere hvor de står på databeskyttelse og ta skritt for å rette opp eventuelle databeskyttelsesproblemer.

Maître Zakine, doktor i juss, er advokat ved Grasse Bar.
Kontoret hennes ligger i Antibes, men hun opererer i hele Frankrike, spesielt i Bordeaux, Metz, Thionville, Strasbourg, Saint-Tropez, Paris, Ile de France, Mont de Marsan, Lyon, Lille, Marseille og hele Var-avdelingen.

Mester Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret