Juridische update: Verkoop van onroerend goed: compensatie voor geleden verlies wanneer een van de partijen zich terugtrekt voordat het contract definitief is gesloten

Overeenkomsten voor de verkoop van onroerend goed zijn rechtshandelingen die als doel en gevolg hebben dat het eigendom wordt overgedragen aan de koper van het onroerend goed.

Het proces verloopt in een aantal stappen en voordat de definitieve koopakte kan worden ondertekend, moeten er eerst een aantal precontracten worden opgesteld:

Belofte tot verkoop: hierbij "reserveert" de verkoper het eigendom voor verkoop aan een koper. De verkoopbelofte wordt ook wel een "eenzijdige verkoopbelofte" genoemd. De verkoper doet een vaste en definitieve toezegging aan de koper, totdat deze besluit om de optie al dan niet uit te oefenen, d.w.z. om al dan niet een contract aan te gaan.

Als de koper (de Begunstigde) in gebreke blijft, kan de verkoper (de Beloftegever) geen gedwongen uitvoering van de verkoop vorderen (tenzij de Begunstigde de optie officieel heeft uitgeoefend voordat hij van gedachten verandert). Daarentegen zal hij het recht hebben om het volledige bedrag van de door de Begunstigde verschuldigde immobilisatievergoeding op te eisen.

Het aanbod tot aankoop (zeer zeldzaam in de praktijk)

De verkoop kan ook worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de koper.

In dit geval is het niet langer de verkoper die een verkoopbod doet en de koper die dit accepteert, maar is het de koper die een bod doet om het eigendom te kopen.

Met andere woorden, de koper legt van tevoren de voorwaarden voor de aankoop vast (type eigendom, oppervlakte, locatie, enz.). Aangezien deze koopaanbieding bestemd is voor de verkopers (particulieren of professionals), wordt van hen (een van hen) verwacht dat zij de koopaanbieding accepteren.

De verkoopovereenkomst

Een compromis is een verkoopbelofte die bindend is voor zowel de verkoper als de koper.

Als bijgevolg een van de partijen weigert om de verkoop te verlengen, ondanks de vervulling van de opschortende voorwaarden, kan de andere partij actie tegen haar ondernemen om, naar haar keuze, ofwel gedwongen uitvoering van de verkoop, ofwel ontbinding van de verkoop in haar nadeel te eisen, evenals schadevergoeding als gevolg van de boeteclausule die in het contract is voorzien.

Zodra het voorlopige contract is ondertekend, wordt de koopakte definitief gemaakt.

Wat moet er gebeuren als de verkoper of koper besluit om het eigendom niet te verkopen of te kopen?

Als het de koper is die beslist om het eigendom niet te kopen, zal de verkoper de koper een ingebrekestelling sturen om naar het kantoor van de notaris te komen.

Als de koper niet komt opdagen, zal de verkoper de koper aanklagen voor vergoeding van het verlies dat hij heeft geleden als gevolg van deze gewijzigde beslissing.

De onvoorwaardelijke aanvaarding van het verkoopaanbod door de verkoper maakt de contractuele relatie tussen de partijen vast en definitief.

Als de koper zich dus terugtrekt ook al was het koopaanbod volkomen duidelijk en nauwkeurig, dan kan de verkoper schadevergoeding krijgen om het geleden verlies te compenseren.

Cécile ZAKINE kan u adviseren over verkoopcontracten van onroerend goed of u bijstaan in geval van een geschil.

Meester cécile zakine
Over Cécile Zakine

Advocaat in Antibes, toegelaten tot de balie van Grasse. Actief in heel Frankrijk. Arbeidsrecht, geschillen op de werkplek. Geschillen over onroerend goed en mede-eigendom. Bouwproblemen (VEFA,...)Snel, gemotiveerd en toegewijd antwoord. Aarzel niet om contact op te nemen met de advocaat in Antibes: Maitre Zakine. of naar maak online een afspraak voor een consult.
Mogelijk overleg 45/ 30 min per telefoon voor een eerste consultatie

Bookmark deze pagina!

Contact opnemen met de firma