Vanliga fel inom fastighetsrätten i Paris, hur undviker man dem med rätt advokat? Me Zakine, jurist inom fastighetsrätt och samäganderätt i Paris

De misstag som begåtts fastighetsrätt i Paris : hur undviker man dem med rätt advokat?

Fastighetsrätt, komplex och ständigt utvecklad, är full av potentiella fallgropar för både nybörjare och proffs. Paris och Ile de France, med sin dynamiska fastighetsmarknad, är inget undantag från denna regel. Denna studie, skriven ur ett juridisk-praktiskt perspektiv, utforskar vanliga fel som görs inom fastighetsrätten i Bordeaux och föreslår lösningar för att undvika dem.

1. Introduktion

Paris och dess attraktiva stad, dess vackra stadsdelar, dess vackra, chica och attraktiva förorter. Att hitta det boende du drömmer om kräver att du skyddar dig i förväg.

2. Avsaknad av tidigare revision: utför en tidigare revision och expertis

Misstaget: Många gör misstaget att inte genomföra en preliminär revision innan de investerar i fastigheter. i VEFA, i CCMI, för ett köp i det gamla etc….

Lösningen: En jurist med expertis inom fastighetsrätt kommer att genomföra en noggrann revision för att identifiera eventuella oegentligheter.

Han kommer att hänvisa dig till en byggnadsexpert för en bedömning innan förvärv.

3. Bristande efterlevnad av stadsplaneringsnormer

Misstaget: Vissa investerare misslyckas i all hast att kontrollera att fastigheten överensstämmer med stadsplaneringsstandarder.

Lösningen: Det är avgörande att ta hjälp av en specialistjurist för att kontrollera planeringsdokument.

4. Dolda defekter och konstruktionsproblem

Misstaget: Kontrollera inte efter eventuella dolda defekter eller dåligt utförande i en fastighet. Byggnadsexperten bedömer fastigheten i förväg innan köpebrevet undertecknas

Lösningen: Anlita en byggnadsexpert och rådfråga en jurist för att förstå dina rättigheter i händelse av upptäckt av ett dolt fel. Detta kommer att undvika många motgångar, bedömningar, förfaranden osv.

5. Bristande kunskap om samäganderättens regler

Misstaget: Att ignorera eller missförstå reglerna för samäganderätt.

Lösningen: A fastighetsadvokat kommer att kunna vägleda och informera om rättigheter och skyldigheter gällande samäganderätt. Genom att analysera samäganderättsreglerna, läsa ett beskrivande delningsuttalande och noggrant uppmärksamma lagen av den 10 juli 1965, är detta hemligheten till ett bra förvärv.

6. Komplikationer kopplade till servitut

Misstaget: Ta inte hänsyn till servitut knutna till en fastighet.

Lösningen: En specialistjurist kommer att kunna identifiera och förklara befintliga servitut. Var uppmärksam på nätverks-, passage- och utsiktsservitut. Kontrollera dokumenten innan du skriver under.

7. Fel vid upprättande av kontrakt

Misstaget: Vaga eller ofullständiga utarbetande av köpeavtal, oskäliga klausuler etc. Det är inte för att en klausul finns i ett avtal som den nödvändigtvis är laglig. Akta sig!

Lösningen: Använd en advokat för att utarbeta och granska kontrakt.

8. Ignorera skattespecifikationer

Misstaget: Att glömma att ta hänsyn till skattekonsekvenserna vid köp av fastighet.

Lösningen: En skattejurist kommer att kunna ge råd om de bästa skattearrangemangen.

9. Tvisthantering

Misstaget: Hantera en fastighetstvist ensam.

Lösningen: En advokat som är expert på fastighetsrätt kommer att vara avgörande för en effektiv lösning av tvisten antingen genom förlikning eller medling eller genom att väcka ärendet till domstol.

10. Avsaknaden av laglig övervakning

Misstaget: Att inte bli informerad om lagstiftningsutvecklingen.

Lösningen: Samarbeta med en jurist som kommer att säkerställa en ständig juridisk övervakning.

Och i samäganderätt?

Paris, med sitt mångsidiga arkitektoniska arv och täta urbanisering, är hem för ett stort antal bostadsrätter. På grund av komplexiteten i regelverket kring denna ägandeform och de många tvister som kan uppstå därav, är det ofta viktigt att vända sig till en jurist specialiserad på samäganderätt. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av denna juridiska expert för att hantera och lösa samägandeproblem.

1. Inledning: Det komplexa landskapet av parisiskt samägande

Paris, med sina Haussmann-byggnader, moderna bostäder och historiska komplex, har en särskilt komplex samägandestruktur. Varje byggnad, med sin historia och särdrag, kan erbjuda unika utmaningar när det gäller bostadsrättsförvaltning.

2. Samäganderätt och dess svårigheter

Lagen om samägande av byggda byggnader, som uppdateras regelbundet, fastställer en strikt rättslig ram för förvaltning av samägd egendom. Mellan bolagsstämmor, förvaltarledning, verk och samägandebestämmelser kan det vara farligt att navigera på detta område utan lämplig juridisk expertis.

3. Utformning och ändring av samäganderättsordningen

Varje samäganderätt styrs av särskilda bestämmelser. En specialiserad advokat kan hjälpa till att utarbeta eller ändra detta dokument så att det överensstämmer med gällande lagstiftning, samtidigt som man respekterar delägarnas intressen.

4. Tvisthantering

Oenighet mellan delägare, eller mellan en delägare och förvaltaren, kan snabbt urarta. En advokat kan erbjuda effektiv medling, eller vid behov företräda en klient i domstol.

5. generalförsamlingar och deras andel av frågor och debatter

Beslut som fattas på bolagsstämmor kan få stora juridiska konsekvenser. Närvaron av en advokat kan upplysa delägare om konsekvenserna av deras val.

6. Omröstning av verk

Att utföra arbete i en bostadsrätt är föremål för strikta regler. För att säkerställa att allt sker enligt konstens regler, både tekniskt och juridiskt, kan ingripande av en advokat vara avgörande.

7. Den dagliga ledningen av en samägande av förvaltaren : mellan missnöje och tvister

En samäganderättsjurist kan också ge råd till en delägarrättsförvaltare eller förbundsråd i den dagliga förvaltningen av samägandet och på så sätt säkerställa att de åtgärder som vidtas följer gällande lagstiftning.

8. Juridisk bevakning av fastighetsjuridik för tillämpningen av senaste rättspraxis

En specialiserad advokat kan informera delägarna eller förvaltaren om lagändringar som kan påverka deras byggnad.

9. Syndikatrådet, pelaren i samägandet och nära samarbete mellan förvaltaren

En advokat kan också utbilda fackföreningsrådsmedlemmar så att de bättre förstår sina rättigheter och skyldigheter.

10. Slutsats: Vikten av specialiserad expertis hos en advokat inom fastighetsrätt

I en miljö som är lika komplex som den med samägande i Paris och Ile de France är mervärdet av en advokat specialiserad på samäganderätt obestridlig.

Ditt intresse är det som vägleder Master Zakine. Maître Zakine ger dig råd och hjälp.
Att ringa en advokat innebär att vara säker på att dina rättigheter respekteras och att kompetensområdena på den advokatbyrå du har valt är specialiserade på det område som krävs.

Zakine Law Firm är baserat i Antibes och registrerat i Paris och i hela Frankrike.

Maître Zakine är van vid att arbeta på distans (video, elektronisk signatur, säker filutbytesplattform).

Mästare Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret