Paris samäganderättsadvokat

Renoveringen av en fastighet är ofta en möjlighet att blåsa nytt liv i ett utrymme, för att förbättra dess komfort eller dess värde. Emellertid kan processen ibland hämmas av dåligt utförande. Dessa störningar, långt ifrån enkla olägenheter, kan orsaka betydande konflikter mellan klienten och projektledaren. Genom den här artikeln kommer vi att ta upp fem avgörande juridiska punkter att tänka på när man möter dåligt utförande, som en advokat med doktorsexamen i byggrätt.

1. Identifiering och juridiskt erkännande av defekt utförande

Dåligt utförande, inom byggbranschen, avser varje defekt, defekt eller bristande efterlevnad som uppstår efter att arbetet har utförts. Dess juridiska erkännande är utlösaren för alla förvaltningsprocesser.

har. Oordningens natur

För att en defekt ska klassificeras som dåligt utförande måste den:

  • Står i strid med avtalsbestämmelser.
  • Gör arbetet olämpligt för sitt avsedda syfte.
  • Utgör en potentiell fara för de åkande.

b. Vikten av dokumentation

Det är viktigt att dokumentera defekter med foton, vittnesmål och helst med en kronofogderapport. Detta ger en påtaglig grund under förhandlingar eller eventuella rättstvister.

2. Den tioåriga garantin och andra garantier

Fransk lag ger flera garantier för att skydda projektägaren mot dåligt utförande.

har. Den tioåriga garantin

Förtecknat i artikel 1792 i civillagen täcker det skador som äventyrar verkets soliditet eller gör det olämpligt för sitt avsedda ändamål under en period av tio år från mottagandet av verket.

b. Den tvååriga garantin

Kallas även garanti för korrekt funktion, det handlar om utrustning som kan skiljas från arbetet. Den erbjuder täckning i två år från mottagandet av arbetet.

mot. Garantin för perfekt avslut

Gäller i ett år efter mottagandet av arbetet, den förpliktar entreprenören att reparera alla defekter som projektägaren rapporterat, vare sig de är uppenbara eller avslöjas senare.

3. Det formella meddelandet: första steget mot en lösning

Innan en rättslig åtgärd sker, tjänar det formella meddelandet till att officiellt meddela företaget om de konstaterade defekterna.

har. Innehållet i det formella meddelandet

Det måste innehålla:

  • En detaljerad beskrivning av defekterna.
  • De rättsliga grunder som projektägaren förlitar sig på.
  • En skälig tid som företaget får för att avhjälpa brister.

b. Verkningarna av det formella meddelandet

Det formella meddelandet tillåter ofta att situationen löses i godo. Det är dock också det första officiella steget innan en eventuell rättstvist.

4. Juridisk expertis: bedöma och kvantifiera skadan

Expertis är ofta nödvändig för att fastställa defekternas ursprung, art och omfattning, samt för att kvantifiera skadan.

har. Utnämning av expert

Experten utses i allmänhet av en domare, såvida inte parterna har kommit överens i godo om en privat sakkunnig.

b. Omfattningen av expertis

Domarexpertis har ett starkt bevisvärde. Det är viktigt att fastställa ansvar och bedöma eventuell ersättning.

5. Rättsligt förfarande: den ultimata utvägen

Om förhandlingarna misslyckas kan tvisten tas till domstol.

har. Valet av jurisdiktion

Beroende på kontraktets karaktär och storleken på tvisten kan projektägaren hänskjuta ärendet antingen till den lokala domstolen eller till den rättsliga domstolen.

b. Representation av advokat

Hjälp av en advokat är viktigt. Han säkerställer försvaret av projektägarens intressen, presenterar de juridiska argumenten och hanterar den juridiska strategin.

mot. Möjliga utfall av tvisten

En dom kan förordna reparation av defekter, ersättning till projektägaren eller till och med uppsägning av kontraktet. Det är också möjligt att domaren avslår ansökningarna om de anses ogrundade.

Slutsats

Att hantera defekter på en renoveringsplats kräver ett rigoröst och strukturerat tillvägagångssätt. Kunskap om juridiska mekanismer, dokumentation av störningar och hjälp av en specialiserad advokat är avgörande för att effektivt försvara sina rättigheter och få ersättning.

Advokaten ska ställa upp som en tillgänglig samtalspartner och svara på klientens frågor under hela akthanteringen. Företaget är verksamt i Alpes Maritimes-regionen (Antibes, Cannes Grasse, Nice) men även i hela Frankrike (Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Paris-regionen, Strasbourg, Nantes, Nancy, Perpignan, Toulouse, Bezons, Villepinte, Pontoise, Rennes).

Mästare Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret