COOKIEPOLICY

INLEDNING DEFINITIONER AV VILLKOR SOM ANVÄNDS I DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

 

Kund: varje fysisk eller juridisk person som beställer en eller flera tjänster på webbplatsen/webbplatserna.

 

Beställning: åtgärd för kunden att acceptera dessa allmänna villkor genom att markera rutan "Jag har läst de allmänna användarvillkoren och accepterar dem", för att välja en tjänst på beställningssidan och för att validera beställningsprocessen fram till full betalning

 

Rätt till rättelse: rätten till rättelse gör det möjligt för dig att korrigera felaktiga uppgifter om en person som rör dig, element som rör dennes person eller att komplettera uppgifter

 

Tjänsteleverantör: Cabinet Cécile ZAKINE som presenteras i artikel 1 i dessa allmänna villkor

 

Juridisk tjänst: rådgivning, beredning och representation i juridiska och juridiska frågor

 

Tjänst: uppsättning tjänster implementerade av företaget EO-LEX

 

Webbplats: webbplatsen www.cecile-zakine.fr publicerad av tjänsteleverantören. Uppsättning webbsidor och resurser länkade med hyperlänkar, definierade och tillgängliga med en adress

 

Användare: varje fysisk eller juridisk person som använder EO-LEX företagswebbplats eller någon av de tjänster som erbjuds och som gör en beställning av en produkt som erbjuds.

 

 

 1. Vad är en kaka?

 

En cookie är en liten fil som lagras av en server i en användares terminal (dator, telefon, etc.) och associeras med en webbdomän (dvs i de flesta fall till alla sidor på samma webbplats).

Denna fil returneras automatiskt vid efterföljande kontakter med samma domän.

Under alla omständigheter förstörs cookies som placerats på din webbläsarterminal med ditt samtycke 12 månader efter att de placerats på din terminal.

 

 1. Vilket syfte Cécile ZAKINE-skåpet använder cookies?

 

Cabinet Cécile ZAKINE behandlar endast data som Användaren frivilligt har lämnat.

 

Den personliga information som samlas in av Cabinet Cécile ZAKINE används för att:

 

. Dela nyheter från Cécile ZAKINE Cabinet

. Dela de senaste uppdateringarna från Cabinet Cécile ZAKINE

. Dela information om de produkter och tjänster som släpps ut online av kabinettet Cécile ZAKINE

. Förbättra användarupplevelsen med kabinettet Cécile ZAKINE

. Att förbättra kvaliteten på kabinettet Cécile ZAKINEs tjänster

. Tillåt användaren att få tillgång till tjänsterna som tillhandahålls av Cabinet Cécile ZAKINE

. Ge hjälp med att använda tjänsterna från Cécile ZAKINE

. Memorera information om ett formulär som en användare har fyllt i på EO-LEX-webbplatsen som en del av antingen en beställning eller en begäran om information eller ett telefonsamtal, för att spåra användningen av Cabinet Cécile-webbplatsen ZAKINE och förbättra dess prestanda och synlighet;

. Tillåt kunden att säkert komma åt sitt personliga utrymme och ange sitt användarnamn och lösenord samtidigt som man är säker på att denna data är skyddad

 

 1. Användningen av cookies av DE Skåp Cécile ZAKINE 

 

Personuppgifter används och kan bli föremål för intern analys men i strikt överensstämmelse med skyddet av personuppgifter och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Under det första besöket på Cécile ZAKINE Cabinet-webbplatsen kommer en cookies-banner att visas på hemsidan.

 

Användaren kan när som helst välja att avaktivera dessa cookies.

 

Cabinet Cécile ZAKINE använder ett cookiehanteringsverktyg som gör det möjligt för användaren att konsultera och avaktivera användningen av cookies.

Användaren kan när som helst välja att avaktivera dessa cookies. Dess webbläsare kan också konfigureras för att meddela dig om cookies som placeras på din dator och fråga dig om du ska acceptera dem eller inte. Det är därför möjligt att acceptera eller vägra cookies från fall till fall eller att vägra dem systematiskt. 

Cabinet Cécile ZAKINE påminner ändå om att inställningarna sannolikt kommer att ändra användarens åtkomstvillkor till innehållet och tjänsterna som presenteras på Cabinet Cécile ZAKINEs webbplats som kräver användning av cookies. Cabinet Cécile ZAKINE avsäger sig ansvar efter ändrad användning av webbplatsen som skulle bli resultatet av användarens avaktivering av cookies som finns på webbplatsen.

Om webbläsaren är konfigurerad att vägra alla cookies, är det möjligt att Användaren inte kommer att kunna dra nytta av en del av tjänsterna från Cabinet Cécile ZAKINE. För att hantera cookies så nära användarnas förväntningar som möjligt, uppmanar Cabinet Cécile ZAKINE dem att konfigurera sina webbläsare med hänsyn till syftet med cookies.

Internet Explorer

 • I Internet Explorer klickar du på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 • På fliken Allmänt, under Webbhistorik, klicka på Inställningar.
 • Klicka på knappen Visa filer.

Firefox

 • Gå till fliken Webbläsaralternativ
 • I fönstret som visas väljer du Sekretess och klickar på Visa cookies

Safari

 • I din webbläsare väljer du Redigera-menyn > Inställningar.
 • Klicka på Säkerhet. Klicka på Visa cookies.

Google Chrome

 • Klicka på menyikonen Verktyg.
 • Välj inställningar.
 • Klicka på fliken Avancerade alternativ och navigera till avsnittet Sekretess.
 • Klicka på knappen Visa cookies.

 

För att få mer information om cookies kan du konsultera CNILs webbplats.

 

Att fortsätta surfa på en annan sida på webbplatsen eller välja en del av webbplatsen (särskilt: bild, text, länk, etc.) betyder att du accepterar placeringen av riktade cookies på din dator.

Betygsätt denna sida!