Advocaat vastgoedrecht Lille

 Maître Zakine Doctor in de rechten, advocaat kan u helpen met alle procedures op het gebied van het vastgoedrecht.

Maître Zakine Doctor in de Rechten, Advocaat kan u bijstaan in alle procedures met betrekking tot het vastgoedrecht. 

Het advocatenkantoor van Maître Zakine is actief in het vastgoedrecht en het bouwrecht. Ze komt regelmatig tussen bij het opstellen van handelshuurovereenkomsten. Zijn ervaring op het gebied van commerciële verhuur is aanzienlijk. Voor alle duidelijkheid: het is een afgeleide van het contractenrecht.

Vastgoed advocaat lille
Eigendomsrecht advocaat

Aan de rechterkant van de mede-eigendom in de regio Rijsel komt Maître Zakine bijvoorbeeld ook tussen bij geschillen op algemene vergaderingen van de eigenaren. Het komt ook tussenbeide om de kosten van mede-eigenaars te innen. Verhuurder zijn kan ingewikkeld zijn.

In het vastgoedrecht en het stedenbouwrecht komt zij tussen bij schadevergoedingen bij renovatie, stillegging van werken of verlaten van een bouwplaats, ontruiming en handelshuur of bij de verwerving van onroerend goed die aanleiding geeft tot de ontdekking van verborgen gebreken (d.w.z. gebreken). die na de verkoop duidelijk worden). Zij is werkzaam in het stedenbouwkundig recht (vraagstukken bouwvergunningen, betwistingen verkavelingsvergunningen). Ze werkt ook aan het terugvorderen van de huurprijzen wanneer verhuurders deze niet meer ontvangen.

Het bedrijf is ook betrokken bij het opstellen van en onderhandelen over commerciële huurovereenkomsten, en bij de daarmee samenhangende rechtszaken.

Vastgoed advocaat in Rijsel

Maître Zakine is werkzaam in de regio Nord Pas de Calais, met name in Lille, en heeft regelmatig contact met Belgische cliënten, gezien de nabijheid van België. Ik Zakine.

In de context van stedelijke ontwikkeling blijkt vastgoedplanning een centrale pijler te zijn, die niet alleen het bouwrecht, maar ook de huisvestings- en eigendomsregels beheerst.

Het is van essentieel belang dat een eigenaar, particulier of professioneel, gedegen advies inwint om zo goed mogelijk door de wendingen van het vastgoedrecht te kunnen navigeren.

Me Zakine is expert in vastgoedgeschillen en komt regelmatig tussenbeide in de stad Palais de Justice in Rijsel. Het kan u helpen bij het omgaan met bijvoorbeeld de inzet van een bouwdeskundige, slecht vakmanschap bij renovatie in het kader van een aankoop in een nieuw gebouw (VEFA), of in een oud gebouw of na een bouw van uw individuele woning ( CCMI of projectmanagementcontract).

Het onroerendgoedrecht is ook van invloed op het familierecht, vooral in geval van echtscheiding, waarbij de kwestie van het delen van onroerend goed zich acuut voordoet. Op dezelfde manier vertegenwoordigen commerciële huurovereenkomsten een ander deel van onze activiteit, waarvoor een diepgaande expertise vereist is om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen.

Het komt wel eens voor dat schadevergoeding wordt gevraagd ter vergoeding van geleden schade. In deze gevallen is het van cruciaal belang om een solide dossier op te bouwen, en ons kantoor staat klaar om u in dit proces bij te staan, dankzij de ervaring die we door de jaren heen hebben opgedaan en de professionaliteit van onze advocaten, zoals Me Zakine, erkend in het vak vanwege zijn deskundigheid en nauwgezetheid.

Stedenbouwkundig recht en betwisting van een bouwvergunning 

Het betwisten van bouwvergunningen is een juridisch proces waarmee burgers, verenigingen en andere belanghebbenden de beslissing van een gemeente of lokale overheid om een bouwvergunning te verlenen, kunnen aanvechten.

Deze procedure valt onder het stedenbouwkundig recht en biedt verschillende beroepsmogelijkheden voor de betrokken partijen: informeel beroep en controversieel beroep bij de administratieve rechtbank:

1. Het Hof van Beroep

Alvorens zich tot de administratieve rechter te wenden, hebben de partijen bij het geschil de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Dit beroep is een schriftelijk verzoek gericht aan de gemeente die de bouwvergunning heeft verleend, met het verzoek om herziening van het besluit. Het vrijwillig beroep moet worden ingediend binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit tot verlening van de bouwvergunning.

2. Procesvoering

Als het informele beroep wordt afgewezen of als de gemeente niet binnen twee maanden reageert, kunnen partijen de zaak vervolgens via een controversieel beroep voorleggen aan de bestuursrechter. Dit beroep moet worden ingediend binnen twee maanden na het negatieve antwoord van de gemeente of, bij gebreke van een reactie, twee maanden nadat de reactietermijn van de gemeente is verstreken.

3. De rol van het administratieve tribunaal

De bestuursrechter toetst de gegrondheid van het besluit van de gemeente aan de hand van het stedenbouwkundig recht en de door partijen verstrekte stukken. De rechtbank kan het besluit van de gemeente vernietigen als zij oordeelt dat het besluit onrechtmatig is. De redenen voor de annulering kunnen variëren, variërend van een beoordelingsfout tot een formeel gebrek.

Verkoop in perfecte staat van voltooiing in Lille 

De off-plan verkoop (VEFA), ook wel off-plan verkoop genoemd, is een vorm van vastgoedtransactie waarbij de koper een onroerend goed verwerft vóór of tijdens de bouw ervan. De transactie is onderworpen aan specifieke regels in Frankrijk om de koper te beschermen.

1. Reserveringscontract:

De koper kan een reserveringscontract ondertekenen met de ontwikkelaar om de woning te reserveren. Hij moet dan een borgsom betalen.

2. Verkoopakte:

Zodra de bouw voldoende gevorderd is, ondertekent de koper de verkoopakte bij de notaris en wordt hij officieel eigenaar van het pand.

3. Betalingen in termijnen:

De koper betaalt de woning in meerdere termijnen, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden:

 • 5% van prijs tot reservering
 • 35% na voltooiing van de fundering
 • 70% bij waterdichting (dak geïnstalleerd)
 • 95% na voltooiing van de werkzaamheden
 • Het saldo (5%) bij levering

4. Garanties:

De promotor moet verschillende garanties bieden:

 • Garantie van perfecte afwerking: alle gebreken die binnen een jaar na levering worden gemeld, moeten worden gerepareerd.
 • Twee jaar garantie: dekt de scheidbare elementen van het gebouw gedurende 2 jaar.
 • Tien jaar garantie: dekt schade die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengt of het gedurende 10 jaar onbewoonbaar maakt.

5. Ontvangst van de goederen:

Aan het einde van de werkzaamheden wordt een ontvangstbezoek georganiseerd. De koper kan voorbehouden uiten indien hij gebreken constateert.

6. Levertijd:

In het VEFA-contract moet de leveringsdatum worden vermeld. Bij vertraging kan een schadevergoeding worden gevorderd.

7. Bijzonderheden in Rijsel:

Zoals in elke andere stad is het van cruciaal belang om de ontwikkelaar zorgvuldig te kiezen en hun ernst en solvabiliteit te controleren. Lille biedt als dynamische stad met een actieve vastgoedmarkt veel kansen, maar ook risico's als niet de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Advies :

 • Controleer de inloggegevens van de promotor.
 • Bestudeer het reserveringscontract en de verkoopakte zorgvuldig.
 • Zorg ervoor dat alle garanties zijn inbegrepen.

Concluderend: hoewel VEFA een uitstekende gelegenheid kan zijn om nieuw onroerend goed te verwerven, is het van cruciaal belang om het proces volledig te begrijpen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw investering te beschermen.

  Conclusie

  Kortom, of u nu eigenaar, huurder, ontwikkelaar of lid van een mede-eigendom bent, ons kantoor kan u hoogwaardige juridische ondersteuning bieden, waarbij ervaring, professionaliteit en reactievermogen worden gecombineerd, om uw rechten te verdedigen en uw belangen op alle gebieden te beschermen. van het vastgoedrecht.

  Het behandelt ook problemen in verband met verlaten bouwterreinen.

  Meester Zakine komt regelmatig naar Lille.

  Zij is advocaat en doctor in de rechten in het vastgoed-, bouw- en mede-eigendomsrecht.

  Maître Zakine is gewend om op afstand te werken (videoconferenties, elektronische handtekening, beveiligd platform voor bestandsuitwisseling).

  Le Kabinet Cécile Zakine staat tot uw beschikking: https://calendly.com/maitre-zakine

   

   


    

   De 5 cruciale aspecten die u onder de knie moet krijgen in het geval van een VEFA-vertraging in Lille

    

   De vastgoedtransactie onder het Sale in Future State of Completion (VEFA)-regime in Lille, een bruisende metropool rijk aan vastgoedprojecten, vereist bijzondere aandacht, vooral in termen van vertragingen in de oplevering. Als gespecialiseerde advocaat is het absoluut noodzakelijk om de ins en outs van deze specifieke contractvorm onder de knie te krijgen.

   Juridisch kader voor VEFA-vertraging: De VEFA wordt streng gereguleerd door het Bouw- en Woningwetboek, dat de bepaling van een leveringsdatum of -termijn en boetes vereist die van toepassing zijn in geval van vertraging in het contract. De verkoper moet elke vertraging rechtvaardigen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden of overmacht, in welk geval hij kan worden vrijgesteld van boetes, op voorwaarde dat hij de impact van deze omstandigheden kan aantonen.

   Late straffen : De boetes, contractueel vastgelegd, hebben tot doel de door de koper geleden schade te vergoeden, inclusief de extra kosten die door de vertraging zijn ontstaan. In Lille spelen deze boetes een cruciale rol bij het beschermen van de rechten van de koper.

   Remedies: In geval van aanzienlijke vertraging of onvoldoende boetes kan de koper de promotor op de hoogte stellen, gerechtelijke stappen ondernemen of zelfs de ontbinding van het contract vragen in geval van ernstige schending, met als gevolg terugbetaling van de betaalde bedragen plus rente. .

   Juridische hulp : Ondersteuning van een advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht wordt sterk aanbevolen, gezien de complexiteit van VEFA-contracten en de technische aard van de geschillen. Een advocaat kan de koper begeleiden naar de strategie die het beste bij zijn situatie past.

   Specifieke kenmerken van de markt van Rijsel : De aantrekkelijkheid van Lille zorgt voor een sterke vraag naar onroerend goed en een wildgroei aan off-plan-programma's, met soms vertragingen als gevolg van de overbelasting van bouwbedrijven. Lokale bijzonderheden, zoals beschermde gebieden of architectonische normen, kunnen ook vertragingen veroorzaken.

    Diepgaande kennis van het juridisch kader en adequate juridische ondersteuning maken het mogelijk de operatie veilig te stellen en de rechten van de koper effectief te beschermen. Waakzaamheid en proactiviteit zijn vereist om uw rechten te doen gelden in deze dynamische maar veeleisende context.

     

     

    Off-plan kopen is een avontuur dat gevaarlijk kan zijn. Door goed geïnformeerd en ondersteund te worden, is het echter mogelijk om obstakels te overwinnen en uw vastgoedproject tot bloei te zien komen. Vertragingen komen helaas vaak voor, maar de wet biedt instrumenten om de rechten van kopers te beschermen. In Lille blijven de spelregels, ondanks een dynamische markt, hetzelfde. Het blijft aan de koper om waakzaam en actief te zijn om zijn rechten te doen gelden.

    Vefa-advocaat Lille

     

    De 5 belangrijkste elementen die u moet weten over een vastgoedadvocaat in Rijsel

    Het vastgoedrecht, een complex en veelzijdig rechtsgebied, vereist de tussenkomst van een competente en rigoureuze advocaat, zoals Maître Cécile ZAKINE, een eminent advocaat aan de balie van Rijsel. Hier zijn vijf essentiële aspecten die u moet weten over zijn rol en expertise.

    Striktheid en competentie: Master ZAKINE biedt diepgaande expertise op het gebied van vastgoedrecht, verworven door de jaren heen en versterkt door ijverige praktijk, vooral in Lille. Zij beheerst de juridische vraagstukken rond vastgoed perfect, of het nu gaat om bouwcontracten, VEFA of geschillen.

    Persoonlijk luisteren en advies : Erkend voor haar aandacht en nabijheid bij haar klanten, biedt Maître ZAKINE advies aangepast aan elke situatie, of het nu gaat om de verkoop van onroerend goed, echtscheiding, arbeidsrecht of zakelijk recht.

    Beheersing van juridische procedures : Geconfronteerd met de complexiteit van geschillen op het gebied van vastgoedrecht, zorgt Maître ZAKINE voor een effectieve en rigoureuze vertegenwoordiging voor de rechtbank, waardoor de meest complexe situaties kunnen worden opgelost.

    Pnationale residentie : Hoewel Maître ZAKINE gevestigd is in Lille, is ze bereid om door heel Frankrijk te reizen om de belangen van haar cliënten te verdedigen, waarmee ze haar inzet en vastberadenheid demonstreert.

    Juridische veelzijdigheid : Naast het vastgoedrecht beschikt Maître ZAKINE over een gedegen expertise in andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht of het ondernemingsrecht, waardoor zij een veelzijdige advocaat is die in staat is een antwoord te bieden op uiteenlopende juridische behoeften.

    Kortom, een beroep doen op Maître Cécile ZAKINE betekent kiezen voor een advocaat vastgoedrecht in Rijsel die competentie, aandacht en veelzijdigheid combineert, voor een volledige en gepersonaliseerde ondersteuning van uw juridische behoeften.

      

     Een verbonden advocaat, die uw leven gemakkelijker maakt

     Het werkt in heel Frankrijk. Het maakt gebruik van hulpmiddelen (elektronische handtekening, video, e-mail, telefoon) waarmee u zorgeloos op afstand kunt werken.

     Gespecialiseerd advocaat, doctor in de rechten, houder van twee Masters, treedt Maître Zakine op in Lille

     Een beroep doen op een expert in eigendomsrecht en VEFA, met een sterke praktijk in mede-eigendom, is de zekerheid om uw rechten op de best mogelijke manier te verdedigen.


      4.8/5 - (218 stemmen)