Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de werkgever

Verbod op alle vormen van intimidatie, verbod op discriminatie en advies over gelijke behandeling.

Het bestraffen van een andere werknemer die zich schuldig maakt aan intimidatie :

Ondersteuning in geval van morele of seksuele intimidatie (eerste noodinterventie en contact met de manager om een einde te maken aan de intimidatie, contact met de manager of zijn of haar adviseur om de situatie in detail te analyseren.

Analyse van de effectieve toepassing door de werkgever van zijn verplichting om preventie van beroepsrisico's

Ondersteuning bij ongelijke behandeling.

Ondersteuning van werknemers in geval van discriminatie tijdens de uitvoering van hun contract of in geval van beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

Begeleiding voor de arbeidsrechtbanken in geval van betwisting van ontslag (ontslag wegens onvoldoende beroepsbekwaamheid, wegens gebrek aan werk, enz.) wangedrag of ontslag om economische redenen)

De werknemer ondersteunen in het geval van een besluit om het dienstverband te beëindigen wegens ernstig wangedrag van de werkgever.

Hulp bij contractbeëindiging of onderhandeling over de beëindiging van het arbeidscontract (opstellen van een vaststellingsovereenkomst).

Bookmark deze pagina!