VEFA: How Me Zakine, Doctor of Law Lawyer i Lille kan hjälpa dig och stödja dig i ditt projekt eller i händelse av svårigheter (förseningar, dåligt utförande, dolda eller uppenbara defekter)

I samband med förvärv av fastigheter under uppförande binder ett specifikt avtal, känt som en försäljning i framtida färdigställande tillstånd (VEFA), köparen till byggherren. Detta avtal förbinder arrangören att respektera en...