5 dingen die u moet weten om een huis te kopen zonder in de problemen te komen

Het kopen van een huis of een ander eigendom is niet iets om lichtvaardig mee om te gaan, omdat het al snel een bron van geschillen en problemen kan worden.

Het is daarom essentieel om de verschillende fasen en juridische implicaties te begrijpen, en om begeleid te worden door een jurist, met name een vastgoedadvocaat.

Hier vindt u een diepgaand onderzoek van de vijf belangrijkste fasen die u moet kennen en beheersen.

1. Onderzoeken vóór de aankoop - de truc om verborgen gebreken en de ontdekking van verborgen gebreken na de aankoop te voorkomen : voordat u zelfs maar een aankoop overweegt, is het essentieel om de werkelijke staat van het gewenste onroerend goed waarop u uw zinnen hebt gezet te beoordelen. Het gaat niet alleen om muren en tegels; het gaat om het begrijpen van de mogelijke structurele problemen, verborgen afwijkingen, lekken, infiltraties, vochtproblemen en andere gebreken die de woning kunnen aantasten. Dit maakt het ook mogelijk om de kosten van het werk te kwantificeren en zo over de verkoopprijs te onderhandelen. Bel een expert voordat u het compromis ondertekent, of vlak daarna vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 10 dagen;

2. De koper doet een aankoopbod tegen de juiste prijs - pas op voor de verkoper! Hebt u de woning van uw dromen gevonden? Voordat u de sprong waagt, moet u nog een lastig gedeelte in overweging nemen: het bod tot aankoop. Dit moet een nauwkeurige weerspiegeling zijn van de waarde van het onroerend goed, rekening houdend met de marktsituatie, de geografische ligging en eventuele geconstateerde afwijkingen. Een bod tegen de juiste prijs zorgt voor een eerlijke transactie voor beide partijen. Zodra de verkoper een bod tegen de juiste prijs heeft geaccepteerd, kan hij zich niet meer terugtrekken. Het enige wat nog moet gebeuren is dat de verkoop doorgaat, eerst door middel van een compromis of promesse de vente, en vervolgens door de herbevestiging van de verkoop in de vorm van een notariële koopakte.

 

Vastgoed advocaat leuk

 

Makelaars en verkopers: pas op voor duplicatie! 

Me Zakine behandelde een zaak waarbij de makelaar het onroerend goed tweemaal aan twee verschillende kopers verkocht, door middel van een koopbod dat ondertekend was door de eerste koper, wiens houding zeer ambivalent was, en een voorlopige koopovereenkomst die ondertekend was door de tweede koper. Een van de kopers (degene die als eerste het koopaanbod voor de juiste prijs had getekend) spande een rechtszaak aan om de verkoper te dwingen hem het pand te verkopen. Door onderhandelingen tussen de twee potentiële kopers, de verkopers en de makelaar en advies van alle partijen, waaronder Me Zakine, kon de makelaar dit probleem oplossen. Een van de kopers kon zijn woning kopen en de procedure werd beëindigd doordat alle betrokken partijen zich terugtrokken.

3. Notariële of onderhandse verkoopovereenkomst Deze fase is cruciaal en gaat vooraf aan de ondertekening van de koopakte bij de notaris. De verkoper belooft u het onroerend goed te verkopen onder vooraf overeengekomen voorwaarden, terwijl u belooft het te kopen. Dit is een bilaterale verbintenis die wordt ondersteund door een aanbetaling van de koper.

In een promesse de vente gaat de verkoper een verbintenis aan met de koper (ook bekend als de begunstigde) om het eigendom tegen een specifieke prijs te verkopen. Dit geeft de koper een exclusieve "optie" voor een beperkte periode van ongeveer drie maanden.
Tijdens deze periode is het verboden om van de verkoop af te zien of het eigendom aan een andere koper aan te bieden. De koper heeft een optieperiode om te beslissen of hij het eigendom al dan niet koopt. In ruil voor deze verbintenis betaalt de koper de verkoper een immobilisatievergoeding. Als de koper het eigendom koopt, wordt deze vergoeding afgetrokken van het te betalen bedrag. Als de koper echter besluit om niet te kopen (behalve binnen de bedenktijd van 10 dagen, of als een opschortende voorwaarde niet is vervuld, zoals het niet verkrijgen van een hypotheek, of als de koper zijn aanvaarding niet aangeeft binnen de optieperiode), zal de vergoeding door de eigenaar worden ingehouden als compensatie voor de immobilisatie van zijn eigendom.

Nu is het tijd om op de clausules te letten! Kies uw eigen notaris en schakel een vastgoedadvocaat

4. Authentieke of onderhandse verkoopovereenkomst (in plaats van verkoopbelofte) : De voorlopige verkoopovereenkomst is veel meer dan een eenvoudige verkoopbelofte en bezegelt de deal tussen verkoper en koper. Beide partijen zijn nu verplicht om de transactie af te ronden, op straffe van financiële sancties. Dit voorlopige koopcontract is een belangrijke fase in de verwezenlijking van uw droomhuis.

5. Koopakte: de D-day is eindelijk aangebroken! De notariële akte is het moment waarop de nieuwe koper het eigendom verwerft onder het toeziend oog van een notaris. Men zegt dat de akte gelegaliseerd is. Het is een koopakte. De diagnoses worden aan de akte gehecht. Als het onroerend goed in mede-eigendom is, moeten de laatste 3 notulen van de algemene vergadering worden ingediend, samen met het reglement van mede-eigendom en de beschrijvende inventaris van verdeling.

Bookmark deze pagina!