Eigendomsbelasting 2023 in de PACA-regio: 3 nieuwe factoren!

Onroerendezaakbelasting, een lokale belasting die moet worden betaald door houders van bebouwde en onbebouwde eigendommen, wordt betaald door de eigenaren van deze eigendommen of door houders van rechten op onroerend goed, zoals vruchtgebruikers, blote eigenaren of huurders in vruchtgebruik.

In de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) is deze belasting bijzonder zwaar. In 2023 bedroeg de gemiddelde onroerendgoedbelasting op bebouwde eigendommen in de PACA €590 per inwoner, vergeleken met een nationaal gemiddelde van €410. Dit verschil is te wijten aan een combinatie van factoren, waaronder de hoge belastingtarieven die worden toegepast door de gemeenten en departementen in de regio, en de hoge huurwaarden van eigendommen.

Methodologie voor het berekenen van onroerendgoedbelasting

Eigendomsbelasting wordt bepaald op basis van de waarde van het land. kadastrale huurwaarde van het eigendom, het vloeroppervlak en het belastingtarief.

De kadastrale huurwaarde wordt beoordeeld door de afdeling onroerendgoedbelastingDe taxatie is gebaseerd op de marktwaarde van het onroerend goed. Deze waardering wordt vervolgens elke tien jaar herzien.

Het woongedeelte komt overeen met de vloeroppervlak alle gesloten en overdekte ruimten bestemd voor bewoning, inclusief verbouwde zolders en kelders.

Het belastingtarief wordt bepaald door de gemeenten en departementen en kan van gemeente tot gemeente en van departement tot departement verschillen.

 

 

Onroerendgoedbelastingtarieven in de PACA-regio

In 2023 waren de gemiddelde belastingtarieven voor onroerendgoedbelasting op bebouwde eigendommen als volgt :

  • Gemeente: 24.2 %
  • Departement: 12,8 % Eigendomsbelasting op onbebouwde grond is ook onderhevig aan lokale en departementale belastingtarieven. In 2023 was het gemiddelde belastingtarief voor onroerendgoedbelasting op onbebouwde grond 1,5 %.

Factoren achter de stijging van de onroerendgoedbelasting in de PACA-regio

De stijging van de onroerendgoedbelasting in PACA is te wijten aan een combinatie van factoren, waaronder :

  • De stijging van de kadastrale huurwaarden, als gevolg van de stijging van de onroerendgoedprijzen;
  • Verhogingen van belastingtarieven besloten door de gemeenten en departementen;
  • De implementatie van de hervorming van de kadastrale huurwaarden, die leidde tot een stijging van de huurwaarden van veel eigendommen.
Onroerendezaakbelasting 2023

Implicaties van de verhoging van de onroerendgoedbelasting in de PACA-regio

De verhoging van de onroerendgoedbelasting in de PACA-regio heeft grote gevolgen voor belastingbetalers. Het kan leiden tot een aanzienlijke verhoging van de belastingdruk voor eigenaars van onroerend goed.

Tegen een achtergrond van stijgende energieprijzen en inflatie kan de verhoging van de onroerendgoedbelasting ook een extra last voor huishoudens betekenen.

Compenserende maatregelen

Om de stijging van de onroerendgoedbelasting te compenseren, hebben sommige gemeenten en departementen regelingen ingevoerd om belastingbetalers te ondersteunen. Deze regelingen kunnen de vorm aannemen van belastingverminderingen, subsidies of renteloze leningen.

 

Onroerendezaakbelasting is een belangrijke belasting in de PACA-regio. Deze wordt betaald door eigenaren van onroerend goed en is bijzonder hoog in deze regio.

De stijging van de onroerendgoedbelasting in de PACA-regio heeft grote gevolgen voor de belastingbetalers in de regio en kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de belastingdruk.

5 + 6 =

Bookmark deze pagina!