Uw dagelijks advies

Een advocaat aan uw zijde hebben om u te helpen bij alledaagse problemen is praktisch, want advies helpt u om uw rechten af te dwingen. Of het nu gaat om een echtscheiding, een burenruzie of een oplichting, Maître Zakine helpt u om uw rechten af te dwingen.

Advocaat consumentenrecht antibes

Advocaat consumentenrecht in Antibes - Nice - Cannes

Privacybeleid 

Ik Zakine
Advocaat, Doctor in de Rechten
Docent aan de Universiteit van Mooie wetFrankrijk

 • Te volgen procedure Als de site verlaten is: wat moet ik doen om mijn geld terug te krijgen of de serviceprovider te dwingen door te gaan?
 • Aangename echtscheiding - Wetgeving Gezin (met partners voor complexe zaken)
 • Procedure voor schuldinvordering Wat is de te volgen procedure wanneer u met dit probleem wordt geconfronteerd?
 • Een consumentenovereenkomst analyseren: onwettige clausules en onevenwichtigheden tussen de verkoper en de consument identificeren
  Niet-onderhandelde hechtingscontracten: oneerlijke voorwaarden opsporen
 • Consumentengeschillen: wat zijn mijn rechten? Welke verhaalsmogelijkheden heb ik? Welke rechtbank is bevoegd? Wat kan ik verwachten?
  Koopovereenkomst onroerend goed: analyse van de overeenkomst, termijnen en opschortende voorwaarden
 • Buurtgeschillen: wat kan ik doen als ik ben aangevallen? Welke rechtbank is bevoegd? Wat kunnen zij bevelen?
  Geschillen tussen mede-eigenaars

De meest gestelde vragen : 

Waarom moet een advocaat betrokken zijn bij een consumentengeschil?

Er zijn veel redenen waarom een advocaat kan worden ingeschakeld om een consumentengeschil te behandelen. De consumenten vinden het vaak moeilijk om hun rechten te laten gelden in de omgang met professionals. Bezoek advocaten tussenbeide komen om de belangen van de consument en proberen om een oplossing vinden minnelijk aan het geschil. Het gebeurt echter soms dat partijen geen overeenstemming kunnen bereiken en het geschil voor de rechter moet worden gebracht.

 

Het is belangrijk om op te merken dat advocaten ook kunnen worden gevraagd om de volgende partijen te vertegenwoordigen in bemiddelingsprocedures hun klanten in onderhandelingen. Ten eerste kunnen ze door de rechtsgebieden bekwaam, d.w.z. de rechtbanken en beroepsrechtbanken. Ten tweede kan er een beroep op hen worden gedaan op grond van de consumentenwet, die voorziet in procedures voor geschillen in consumptie.

Tot slot kan er naar worden verwezen door middel van een procedure arbitrage. Zaken kunnen naar hen worden doorverwezen door huurders die een legitiem belang hebben bij het hebben van hun lease wordt gerespecteerd.

 

 

Wat zijn de meest voorkomende soorten consumentengeschillen?

Consumentengeschillen komen vaak voor en kunnen erg frustrerend zijn. Ze kunnen door veel dingen veroorzaakt worden, zoals een gebrekkig product, inadequate service of slechte communicatie. Gelukkig zijn er manieren om ze op te lossen. In dit artikel laten we u de meest voorkomende soorten consumentengeschillen zien en hoe u ze kunt oplossen.

 

Volgens een onderzoek van het Institut national de la consommation hebben meer dan 8 van de 10 Fransen al eens een geschil gehad met een bedrijf. De meest voorkomende geschillen hebben betrekking op diensten (telefonie, internet, energie), online aankopen en kapitaalgoederen (huishoudelijke apparaten, IT).

U kunt beginnen door te proberen om een oplossing vinden minnelijk met het betreffende bedrijf. Als dat niet werkt, kunt u voer in a instantie van bemiddeling of bemiddeling, zoals de Bemiddelaar national de l'Énergie of de Médiateur des communications elektronisch en posities. Als u nog steeds niet tevreden bent, kunt u naar de rechtbank gaan competent. Kortom, consumentengeschillen komen vaak voor en kunnen op verschillende manieren worden opgelost.

Als u een geschil hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het betreffende bedrijf om te proberen een minnelijke schikking te treffen.

 

 

Hoe kan een advocaat helpen om een consumentengeschil op te lossen?

Een gespecialiseerde consumentenadvocaat kan u helpen deze problemen op te lossen. A Een advocaat kan u helpen uw rechten te begrijpen en uw verplichtingen als consument, en u adviseren over de beste manier om verder te gaan.

 

Hij kan u, indien nodig, ook voor de rechtbank vertegenwoordigen. Hij kan u helpen om uw probleem snel en efficiënt op te lossen.

Als dit niet mogelijk is, kan hij u in de rechtszaal vertegenwoordigen. rechtbanken competent. Wat de procedure betreft, moet u een verzoek met de rechtbank van Handel, en de zaak zal worden voorgelegd aan de rechter lokale overheid. Het is echter altijd beter om de zaak in der minne te schikken, d.w.z. door tot een overeenkomst te komen met de verkoper.

In dit geval kan de advocaat u vertegenwoordigen en u adviseren tijdens de onderhandelingen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, zal de rechter de uiteindelijke beslissing nemen.

Ten eerste kan het in beslag worden genomen door de cliënt, d.w.z. de advocaat kan gecontacteerd worden om de cliënt te vertegenwoordigen in onderhandelingen met de verkoper. Vervolgens kan de advocaat de schade geleden door de klant en bepalen of juridische procedure noodzakelijk is. Tot slot, als gerechtelijke stappen nodig zijn, kan de advocaat de cliënt vertegenwoordigen voor de rechtbank van eerste aanleg.

 

 

Wat zijn de procedures voor het inhuren van een advocaat in een consumentengeschil?

Consumentengeschillen zijn een veelvoorkomend probleem waar veel mensen mee te maken krijgen.

 

Ten eerste zijn er twee soorten rechtsgebieden in Frankrijk :

Lokale rechtbanken zijn verantwoordelijk voor geschillen consumentengeschillen van minder dan € 4.000. Voor geschillen waarmee meer dan €4.000 gemoeid is, is het de rechtsgebied die bevoegd is.

Als u niet in staat bent om een oplossing vinden buiten de rechtbank, kunt u voer in de bevoegde plaatselijke rechtbank of rechtbank van eerste aanleg. Om een aanvraag in te dienen bij de lokale rechtbank, moet u een verzoek in kort geding en stuur het naar de rechtbank in de voorjaar waar de verkoper of dienstverlener gevestigd is.

Om uw zaak bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig te maken, moet u een aanvraag voor een kort geding indienen bij de rechtbank in wiens rechtsgebied de verkoper of dienstverlener zich bevindt. Uw advocaat kan u helpen uw zaak voor te bereiden en uw zaak voor de rechtbank te bepleiten.

 

 

Advocaten en consumentengeschillen

Advocaten zijn betrokken geweest bij de verdediging van de consumenten sinds het begin van het beroep. Vandaag de dag spelen advocaten nog steeds een belangrijke rol in consumentenbescherming. Advocaten worden vaak opgeroepen om tussenbeide komen in geschillen consumentenbescherming wanneer een bedrijf beschuldigd wordt van misleiding of misbruik.

 

Advocaten zijn vaak in de positie om te onderhandelen over schikkingen minnelijk tussen partijen en kunnen zelfs consumenten voor de rechtbank vertegenwoordigen. Zij kunnen consumenten helpen om hun rechten te doen gelden en schadevergoeding te krijgen wanneer zij het slachtoffer zijn van bedrog of misbruik.

De advocaten kunnen helpen ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en om de wetten en regels die hen beschermen te verbeteren. Het Hof van Beroep is bekwaam om meer te weten te komen over consumentengeschillen wanneer het bedrag in kwestie hoger is dan €4.000.

Vertegenwoordigd worden door A advocaat vóór rechtbank de rechtbank van eerste aanleg, moet de zaak aan haar zijn voorgelegd door een verzoek geregistreerd bij transplantatie van de rechtbank. De verzoeker moet de namen en adressen van de partijen, het onderwerp van het geschil en de gronden voor het verzoek vermelden. De proef vindt plaats in drie fasen:

de voorbereidende fase, de mondelinge fase en de beraadslagingsfase.

De voorbereidende fase bestaat uit een publiek in de loop waarvan de rechter kan onderzoeksmaatregelen bevelen. De mondelinge fase bestaat uit een zitting waarin de rechter de partijen en hun advocaten hoort. De beraadslagingsfase bestaat uit een zitting waarin de rechter zijn vonnis uitspreekt.

 

 

Advocaat of bemiddelaar voor consumentengeschillen?

Het is belangrijk om te weten welke beroep beschikbaar zijn en welke de beste optie voor uw situatie is. Hier volgt een korte handleiding om u te helpen kiezen tussen een advocaat of een bemiddelaar in het geval van een consumentengeschil.

 

Dit kan bijvoorbeeld een relatie tussen een privépersoon en een bedrijf zijn, of een relatie tussen twee privépersonen. In alle gevallen moet het geschil betrekking hebben op het verlenen van een dienst of de verkoop van een product.

Zij hebben expertise op alle gebieden die te maken hebben met consumentenzaken, zoals contracten, garanties, productlevering, enz. Bezoek consumentenombudsman is neutraal en onpartijdig, en is er niet om partij te kiezen.

Le bemiddelaar heeft niet de macht om een bindende beslissing te nemen zoals een rechter dat zou doen, maar het kan u wel helpen om een oplossing vinden die voor alle partijen geschikt is.

Dit kost u minder en geeft u een betere kans op stel in uw geschil in der minne.

 

 

 

 

Hoeveel rekent een advocaat voor consumentengeschillen?

Het is echter belangrijk dat u zich bewust bent van de verschillende kosten die hieraan verbonden zijn. In dit artikel geven we u een overzicht van de verschillende kosten die u mogelijk moet betalen als u besluit om beroep een advocaat in het geval van een consumentengeschil. Zij kunnen u ook helpen om een oplossing vinden minnelijk met de andere partij, wat u veel geld kan besparen.

 

Deze hangen met name af van het soort geschil, de complexiteit van de zaak en de tijd die de advocaat eraan zal moeten besteden. Uw advocaat kan u helpen om schrijf een ingebrekestelling, die naar de betrokken beroepsbeoefenaar zal worden gestuurd.

De kosten van een advocaat in een consumentengeschil liggen niet vast en kunnen variëren afhankelijk van een aantal criteria. Het is daarom belangrijk dat u alles te weten komt voordat u een professional inschakelt. De keuze van rechtsgebied bekwaam is van vitaal belang bij het bepalen van de kosten van een advocaat in een consumentengeschil.

Cabinet Zakine kan u helpen met een breed scala aan kwesties met betrekking tot de privacy. Lees de standpunten van Cécile Zakine over familierecht (echtscheiding, compenserende uitkeringen, erfenis, nalatenschap), advocaat in Antibeshier.

Neem contact met ons op.


  5/5 - (13 stemmen)