Ditt daglige råd

Å ha en advokat ved din side for å hjelpe deg med å håndtere hverdagslige bekymringer er praktisk fordi rådene bidrar til å sikre at rettighetene dine blir respektert. Enten det gjelder en skilsmisse, en nabolagskonflikt eller en svindel, vil Maître Zakine hjelpe deg å håndheve rettighetene dine.

Antibes forbrukerrettsadvokat

Forbrukerrettsadvokat i Antibes – Nice – Cannes

Privatliv 

Jeg Zakine
Advokat, Doktor i jus
Foreleser ved Universitetet i Fin lov, Frankrike

 • Prosess å følge i tilfelle forlatelse av nettstedet: hva er forpliktelsene å oppfylle for å bli refundert eller for å tvinge tjenesteleverandøren til å fortsette nettstedet?
 • Minnelig skilsmisse – lov av familien (med partnere for komplekse saker)
 • Prosedyre for inndriving av gjeld : ubetalt gjeld eller opphør av utførelse av tjenester er vanlig: hva er prosedyren å følge når man står overfor denne vanskeligheten?
 • Analyse av en forbrukerkontrakt: oppdage ulovlige klausuler og ubalansen mellom profesjonell og forbruker
  Ikke-forhandlede medlemskontrakter: oppdage urettferdige klausuler
 • Forbrukertvist: hva er mine rettigheter? hvilken utvei kan jeg gjøre? Hvilken domstol har jurisdiksjon? Hva kan jeg håpe på?
  Eiendomssalgsavtale: analyse av avtalen, frister og oppsettende betingelser
 • Nabolagstvist: hva kan jeg gjøre hvis jeg ble angrepet? Hva er den kompetente jurisdiksjonen? Hva kan hun bestille?
  Medeier tvist

De oftest stilte spørsmålene vi har: 

Hva er årsakene til at en advokat kan henvises til en forbrukertvist?

En advokat kan bli henvist til en forbrukertvist av mange årsaker. Faktisk forbrukere har ofte vanskeligheter med å hevde sine rettigheter overfor fagfolk. DE advokater deretter gripe inn for å forsvare interessene til forbruker og prøve å Finn en løsning vennskapelig til tvisten. Imidlertid hender det noen ganger at deler ikke kommer til enighet og tvisten må bringes inn for domstolene.

 

Det er viktig å understreke at advokater også kan kontaktes innenfor rammen av mekling, for å representere deres klienter i forhandlingene. Først og fremst kan de legges inn av jurisdiksjoner kompetent, det vil si domstoler og lagmannsrettene. Deretter kan de bli beslaglagt av forbrukskoden, som sørger for prosedyrer spesifikt for tvister i forbruk.

Til slutt kan de legges inn gjennom en fremgangsmåte megling. De kan bli beslaglagt av leietakere, som har en berettiget interesse av å få sine leie bli respektert.

 

 

Hva er de vanligste typene forbrukertvister?

Forbrukertvister er vanlige og kan være veldig frustrerende. De kan være forårsaket av mange ting, for eksempel et defekt produkt, utilstrekkelig service eller dårlig kommunikasjon. Heldigvis finnes det måter å løse dem på. I denne artikkelen vil vi vise deg de vanligste typene forbrukertvister og hvordan du kan løse dem.

 

Ifølge en studie fra National Consumer Institute har mer enn 8 av 10 franskmenn allerede hatt en tvist med et selskap. De hyppigste tvistene gjelder tjenester (telefoni, internett, energi), nettkjøp og kapitalvarer (husholdningsapparater, IT).

Du kan først prøve Finn en løsning vennskapelig med det aktuelle selskapet. Hvis det ikke fungerer, kan du å legge inn en forekomst av mekling eller forlik, som Formidler Statens energiverk eller Kommunikasjonsombudsmannen elektronisk og stillinger. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, kan du gripe nemnda kompetent. Oppsummert er forbrukertvister vanlige og kan løses på ulike måter.

Hvis du har en tvist, ikke nøl med å kontakte det aktuelle selskapet for å prøve å finne en minnelig løsning.

 

 

Hvordan kan en advokat hjelpe til med å løse en forbrukertvist?

En forbrukeradvokat kan hjelpe deg med å løse dem. EN advokat kan hjelpe deg å forstå dine rettigheter og dine forpliktelser som forbruker, og gi deg råd om den beste måten å gå frem på.

 

Han kan også representere deg i retten, om nødvendig. Han vil kunne hjelpe deg med å løse det raskt og effektivt.

Hvis dette ikke er mulig, vil han kunne representere deg før domstoler kompetent. Når det gjelder prosedyren, må du sende inn en be om i nærheten domstol av handel, og saken vil bli brakt inn for dømme Nærhet. Det er imidlertid alltid å foretrekke å avgjøre saken i minnelighet, det vil si ved å komme til enighet med selger.

I dette tilfellet vil advokaten kunne representere deg og gi deg råd i forhandlingene. Dersom det ikke oppnås enighet, er det dommeren som skal avgjøre og avgjøre.

Først og fremst kan det å bli beslaglagt av kunden, det vil si at han kan kontaktes for å representere kunden i forhandlinger med selgeren. Deretter kan advokaten vurdere fordommer påført av kunden og avgjøre om en rettssak er nødvendig. Til slutt, dersom søksmål er nødvendig, kan advokaten representere klienten for hovedretten.

 

 

Hva er prosedyrene for å ansette en advokat i tilfelle en forbrukertvist?

Forbrukertvist er et vanlig problem som mange mennesker står overfor.

 

Først av alt bør du vite at det finnes to typer jurisdiksjoner I Frankrike:

Lokale domstoler har jurisdiksjon over tvister i forbruk hvis beløp er mindre enn 4000 euro. For tvister som beløper seg til mer enn 4000 euro, er dette jurisdiksjon domstol som har jurisdiksjon.

Hvis du ikke klarer det Finn en løsning vennlig, du kan å legge inn den lokale retten eller den kompetente tingretten. For å kontakte den lokale jurisdiksjonen må du fylle ut en be om i summarisk saksbehandling og sende den til domstol i vår hvor selgeren eller tjenesteleverandøren befinner seg.

For å henvise saken til domstolen i første instans, må du sende inn en begjæring om summarisk saksbehandling til domstolen i hvis jurisdiksjon selgeren eller tjenesteleverandøren befinner seg. Advokaten din kan hjelpe deg med å forberede saken din og argumentere for retten.

 

 

Advokater og forbrukersøksmål

Faktisk var advokater involvert i forsvaret av forbrukere siden begynnelsen av yrket. I dag spiller advokater fortsatt en viktig rolle i forbrukerbeskyttelsen. Advokater blir ofte tilkalt å gripe inn i tvister forbruker når et selskap er anklaget for bedrag eller misbruk.

 

Advokater er ofte i stand til å forhandle forlik vennskapelig mellom deler og kan til og med representere forbrukere i retten. De kan hjelpe forbrukere å hevde rettighetene sine og få oppreisning når de er ofre for bedrag eller fornærmende praksis.

DE advokater kan bidra til å håndheve rettigheter forbrukere og forbedre lovene og forskriftene som beskytter dem. Lagmannsretten er kompetent å kjenne til forbrukertvister når det aktuelle beløpet er større enn 4000 euro.

Å bli representert av en advokat før domstol for eksempel må den ha blitt beslaglagt av en be om tatt opp kl pode av retten. Søkeren må oppgi navn og adresse på partene, tvistens gjenstand og begrunnelsen for anmodningen. DE prøve foregår i tre faser:

den foreløpige fasen, den muntlige fasen og den deliberative fasen.

Den foreløpige fasen består av en publikum forberedelse der dømme kan pålegge etterforskningstiltak. Den muntlige fasen består av en høring hvor dommeren hører partene og deres advokater. Den bevisste fasen består av en høring der dommeren avsier sin dom.

 

 

Advokat eller mekler ved forbrukertvist?

Det er viktig å vite hvilken anke er tilgjengelig for deg og hva som er det beste alternativet for din situasjon. Her er en kort guide som hjelper deg å velge mellom en advokat eller en mekler i tilfelle en forbrukertvist.

 

Dette kan for eksempel være et forhold mellom en person og en bedrift, eller et forhold mellom to personer. I alle tilfeller må tvisten være knyttet til levering av en tjeneste eller salg av et produkt.

De er kompetente på alle områder knyttet til forbruk, som kontrakter, garantier, vareleveranse m.m. DE forbrukerformidler er en nøytral og upartisk person, og han er ikke her for å ta parti for det ene eller det andre.

DE forliksmann retten har ikke makt til å fatte en bindende avgjørelse slik en dommer ville gjort, men den kan hjelpe deg Finn en løsning som passer alle parter.

Det vil koste deg mindre, og du vil være mer sannsynlig å gjøre det justere din tvist i minnelighet.

 

 

 

 

Hva koster en advokat ved en forbrukertvist?

Det er imidlertid viktig å kjenne til de ulike kostnadene. I denne artikkelen vil vi derfor gi deg en oversikt over de ulike gebyrene du kan måtte betale dersom du bestemmer deg for det å appellere til advokat ved forbrukertvist. De kan faktisk også hjelpe deg Finn en løsning vennskapelig med den andre parten, noe som kan spare deg for mye penger.

 

De avhenger faktisk spesielt av typen tvist, sakens kompleksitet og tiden som advokaten må bruke på den. Han vil da kunne hjelpe deg skrive et formell varsel, som sendes til vedkommende fagperson.

Kostnadene til en advokat ved en forbrukertvist er ikke faste og kan variere etter flere kriterier. Det er derfor viktig å gjøre leksene dine før du tilkaller en fagperson. Valget av jurisdiksjon kompetent er av kapitalmessig betydning ved fastsettelse av advokatsalær ved en forbrukertvist.

Cabinet Zakine kan støtte deg i mange trinn av privatliv. Når det gjelder familierett (skilsmisse, kompensasjonsytelser, arv, arv), kan du lese stillingen til Me Cécile Zakine, advokat i Antibes, her.

Kontakt oss.


  5/5 - (13 stemmer)