Generelle salgs- og bruksbetingelser

Generelle salgsbetingelser og/eller tjenester beregnet på ikke-profesjonelle brukere
 

 ARTIKKEL 1 – Anvendelsesområde

 Disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene gjelder, uten begrensninger eller reservasjoner, for ethvert kjøp av personlig tilpassede juridiske dokumenter og/eller bruk av juridiske konsultasjonstjenester via telefon eller videokonferanse som varer i 30 minutter eller én time, tilbudt av kabinettet Cécile ZAKINE til klienter/internett brukere/ikke-profesjonelle brukere, kjent som "kunden" på nettstedet www.cecile-zakine.fr

 

Disse generelle salgsbetingelsene er synlige på firmaets nettsider og er tilgjengelige når som helst.

 Kunden er pålagt å lese den før han iverksetter tiltak som vil gi opphav til en kontraktsmessig kobling mellom sistnevnte og kabinettet Cécile ZAKINE: undertegning av en gebyravtale, innstilling og betaling via Paypal av en videokonferanse eller betaling av en videokonferanse ved bankoverføring eller kreditt kortbetaling.

 Valget og kjøpet eller bruken av en tjeneste er kundens eget ansvar.
 
 Kontaktinformasjonen til kabinettet Cécile ZAKINE er som følger:
 15 avenue Robert Soleau – 06600 ANTIBES

0621699177

[email protected]

 Kunden erklærer også å ha lest disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene og å ha akseptert dem ved å merke av i boksen som er gitt for dette formålet og/eller ved å validere betalingen, før han implementerer den elektroniske bestillingsprosedyren, samt de generelle betingelsene. av bruk og juridiske merknader av nettstedet www.cecile-zakine.com

 Disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene kan bli gjenstand for senere endringer, versjonen som gjelder for kundens kjøp er den som er i kraft på nettstedet på datoen bestillingen er plassert.

 

ARTIKKEL 2 – Bestillinger bestått for en tjeneste

 Kunden velger videokonferansen etter eget valg på nettstedet:

 Kunden må klikke på "BOOK EN FØRSTE KONSULTASJON" for å fylle ut et skjema og fortsette til betaling på den sikre plattformen for dette formålet.

 

Kunden vil ha valget mellom en telefonsamtale eller en 30-minutters videokonferanse eller en videokonferanse eller ansikt til ansikt avtale for konsultasjoner som varer en time.

 

Konsultasjonene på 30 minutter kan ikke under noen omstendigheter gjennomføres personlig i Cécile ZAKINE-kabinettet.

 Datoen som er satt vil være basert på en KALENDERLIG kalender som vil tilby selskapets gjenværende tilgjengelighet.

 Under registreringen bekrefter Kunden å ha lest de Generelle salgsbetingelsene og/eller tjenester og/eller tjenester, gir avkall på angreretten og validerer prisen brukt for hans juridiske konsultasjon per telefon.

 Det er kundens ansvar å verifisere nøyaktigheten av bestillingen og umiddelbart rapportere eventuelle feil.

 

Kunden vil ta hensyn til at dette er en første konsultasjon og at kabinettet Cécile ZAKINE ikke støtter sine kunder gjennom videokonferanser som kun brukes som en første konsultasjon.

 

Salget av Tjenestene vil først bli ansett som endelig etter varsel til Kunden om videokonferansen og sending av videokonferanselenken i tilfelle Kunden har valgt videokonferansealternativet.

 Ved forsinkelse kan konsultasjonen forkortes for å respektere den tildelte tiden og ved avbestilling mindre enn 24 timer før videokonferansen forblir dette forfall.

 Cabinet Cécile ZAKINE forbeholder seg retten til å kansellere eller avslå enhver bestilling fra en klient som det er en tvist med angående betaling av en bestilling eller hvis den nye bestillingen ikke gjelder en første konsultasjon.

 Kabinett Cécile ZAKINE forbeholder seg retten til ikke å behandle visse spørsmål som det ikke er kompetent for eller forbeholder seg retten til å avvise betaling når en første konsultasjon allerede har funnet sted.

 

I dette tilfellet vil Kunden bli refundert.

 

I mangel av bekreftelse på betaling, vil ingen telefon- eller videokonferansetjeneste være mulig.

 

ARTIKKEL 3 – Priser bestillinger lagt inn

 
 Prisen på videokonferansen levert av kabinettet Cécile ZAKINE er som følger:

 

  • 30 minutter: 37,50 euro eksklusive skatt, 45 euro inkludert skatt
  • 1 time: 100 euro ekskl. skatt, 120 euro inkl. skatt

 På slutten av telefonkonsultasjonen er det mulig å be om en tradisjonell juridisk konsultasjon som tilbys av firmaet for en mer inngående undersøkelse av klientens problem.

 

I dette tilfellet vil det være hensiktsmessig å kontakte firmaet for å etablere vilkårene for disse skriftlige eller muntlige konsultasjonene.

 

Kunden vil dermed bli kjent med Firmaets takst og vil signere en honoraravtale med Cécile ZAKINE Firmaet.

 

 ARTIKKEL 4 – Betalingsbetingelser

 Prisen betales kontant, i sin helhet på dagen for levering av de bestilte tjenestene/rettslige handlingene og en times konsultasjon på kontoret til Me ZAKINE når dette ikke er betalt via firmaets nettside.

 

Online betalinger for telefonsamtaler eller videokonferanser gjøres ved hjelp av den sikre betalingsplattformen PAYPAL.

 Betalinger foretatt av kunden vil kun bli ansett som endelige etter faktisk innkreving av beløpene som er synlige på PAYPAL-nettstedet.

 

Betalinger for en fil kan også betales med SUM UP-bankkort, bankoverføring eller kredittkortbetaling via Crédit Agricole-plattformen.
 
 I tillegg forbeholder Le Cabinet Cécile ZAKINE Avocats seg retten til å trekke seg fra en fil og iverksette skattetiltak i tilfelle manglende betaling av sine plikter. 

 

 ARTIKKEL 5 – Levering av tjenester

 Gitt arten av den solgte tjenesten, nemlig juridisk informasjon gitt per telefon med hensyn til spørsmålet som stilles av kunden, kan kunden ikke protestere mot manglende levering av tjenesten som tilbys.

 Advokatens inngripen er begrenset til å svare på spørsmålet som stilles etter at klienten har forklart sin situasjon.

 

 ARTIKKEL 6 – Angrerett

 

Cabinet Cécile ZAKINE samler inn personopplysninger om ham fra kunden, strengt nødvendige for å utføre tjenesten bestilt av kunden.

 

Informasjonen som samles inn, betinger leveringen av tjenester.

Unnlatelse av å kommunisere disse dataene vil føre til at det er umulig for tjenesteleverandøren å levere tjenesten.

 

Personopplysninger samles inn på det juridiske grunnlaget for disse generelle betingelsene og gebyravtalen og brukes av tjenesteleverandøren til følgende formål:

 

Utførelse av tjenesteytelsen som er betrodd kabinettet Cécile ZAKINE av klienten,

Oppretting av en fil for strengt intern behandling av tjenesteleverandørens kunder, overvåking av kundenes filer, fakturering, gjenoppretting og regnskap,

Administrere relasjoner med kunder og potensielle kunder,

Overholdelse av juridiske og regulatoriske forpliktelser ved implementering av behandling rettet mot å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og bekjempe korrupsjon.

 

Personopplysningene som samles inn er ment for kabinettet Cécile ZAKINE og er ikke ment å selges, deles eller kommuniseres til tredjeparter for kommersielle eller prospekteringsformål.

 

Kabinett Cécile ZAKINE oppbevarer kun data i den varigheten som er nødvendig for operasjonene de ble samlet inn for, samt i samsvar med gjeldende forskrifter. I denne forbindelse oppbevares kundedata i varigheten av kontraktsforholdet økt med 5 år, uten at det berører oppbevaringsforpliktelser eller foreldelsesfrister. Regnskapsmessig oppbevares data i 10 år fra regnskapsårets slutt.

 

Personopplysninger kan lagres og behandles i alle land i EU underlagt GDPR nr. 2016/679.

 

Kunden har med hensyn til behandlingsansvarlig rett til innsyn i personopplysninger, tilgang til opplysninger om vedkommende, retting, forespørsel, begrensning, portabilitet, sletting eller rett til å motsette seg behandling av data, samt rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet.

I henhold til artikkel L.121-20 i forbrukerkoden har kunden en periode på 14 (fjorten) virkedager fra levering av bestillingen til å utøve angreretten på produktet/produktene som er kjøpt.

Advokaten vil derfor først kunne begynne å studere saken når angrefristen er utløpt.

Etter denne perioden vil Klienten ikke lenger kunne få refusjon og Advokaten vil dermed kunne begynne å analysere sin sak i samsvar med oppdraget han er betrodd og Honoraravtalen signert av Kunden.

 
 ARTIKKEL 7 – Gjeldende rett – Språk

 Disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene og operasjonene som følge av dem er underlagt fransk lov.

 Disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene er skrevet på fransk. I tilfelle de er oversatt til ett eller flere fremmedspråk, vil kun den franske teksten være autentisk i tilfelle en tvist.

 ARTIKKEL 8 – Tvister

 Alle tvister som kjøps- og salgsoperasjoner avsluttet i henhold til disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenester kan gi opphav, angående deres gyldighet, deres tolkning, deres utførelse, deres oppsigelse, deres konsekvenser og deres konsekvenser og som ikke kunne løses mellom selgeren og kunden vil bli sendt til presidenten for Grasse Bar.

Kunden er informert om at han uansett kan ty til konvensjonell mekling eller annen alternativ tvisteløsning (for eksempel forlikning) i tilfelle en tvist.

 For en minnelig løsning av enhver tvist med advokaten, kan klienten ty til mekleren gratis:

 CNB, forbrukerformidler

 Postadresse: 180 Boulevard Haussman 75008 Paris.

 
 ARTIKKEL 9 – Pre-kontraktuell informasjon – Kundens aksept

 Kunden erkjenner å ha blitt informert om disse generelle salgsbetingelsene og/eller tjenestene og all informasjonen som er oppført i artikkel L. 121-17 av forbrukeren før han la inn sin bestilling og inngå kontrakten, på en lesbar og forståelig måte. Kode, og spesielt følgende informasjon:

 – de vesentlige egenskapene til tjenestene, tatt i betraktning kommunikasjonsmediet som brukes og den aktuelle tjenesten;

 – prisen på tjenestene og relaterte kostnader;

 – informasjon knyttet til identiteten til kabinettet Cécile ZAKINE, dets post-, telefon- og elektroniske kontaktdetaljer, og dets aktiviteter, hvis de ikke fremkommer av konteksten,
 
 – informasjon knyttet til juridiske og kontraktsmessige garantier og deres gjennomføringsmetoder;

 – muligheten for å ty til konvensjonell mekling i tilfelle en tvist;
 
 – informasjon knyttet til angreretten og dens fraskrivelse, vilkårene for oppsigelse og andre viktige kontraktsmessige forhold;

 – betalingsmidlet som er akseptert.

Vurder denne siden!