Gebyrene

Når det gjelder Cécile ZAKINEs kontor, fastsettes salærene under hensyntagen til kompleksiteten til saken og dens spesifisitet, tiden brukt på å studere saken og trinnene som skal tas enten det er for administrasjonene, domstolene eller med motparten.

Tillitsforholdet som jeg ønsker å etablere med mine klienter etableres gjennom betaling av gebyrer som jeg bruker med full åpenhet og integritet.

Avhengig av filen som håndteres av Firmaet, vil kunden bli tilbudt enten et gebyr for medgått tid eller en fast pris.
Honoraret vil da bli fastsatt, etter avtale med oppdragsgiver.

Kunden vil bli bedt om å betale et depositum når filen åpnes.

Advokathonorarer
Vefa eiendomsrettsadvokat

Ved første konsultasjon vil Foretaket være forpliktet til å spørre om klienten kan få rettshjelp eller om han har rettsvern som dekker hele eller deler av visse tvister.

En honoraravtale vil bli undertegnet når filen åpnes, slik at firmaet har mandat innenfor rammen av alle sine prosedyrer, men også å skape en kontraktsmessig tillitskobling.

Les en ekte VEFA-sak håndtert av Me Zakine 

Ekstrakt : " «Det er ingen kommunikasjon. Arrangøren svarer ikke på e-postene mine eller formell varsel." "I alle fall har jeg lest kontrakten på nytt, og arrangøren er innenfor sine rettigheter. Det er en klausul som lar ham rettferdiggjøre forsinkelsen.» er de klassiske setningene jeg hører mest fra arrangør og kunder.

Hvorfor koster den første konsultasjonen penger?

Den første konsultasjonen kan avtales med Me ZAKINEs sekretariat eller direkte via fanen "bestill en første konsultasjon", som ligger på Hjem-fanen på Firmaets nettside.

Mr. ZAKINE har valgt å tilby to typer konsultasjoner, som varer 30 minutter (kun ved videokonferanse) eller varer en time (ved videokonferanse eller personlig), avhengig av hver persons behov.

 Som en del av den første konsultasjonen analyserer Me ZAKINE allerede filen og leser alle dokumentene.

Det gis råd på alle punkter og spørsmål fra kunder: innhold i et varselbrev, strategi å vedta, vurdering av skader mv.

Kunden får allerede mye råd.

Dette er grunnen til at den første konsultasjonen er avgiftsbelagt og er forskjellig fra et enkelt tilbud der kunden, etter å ha spesifisert, på noen få linjer, hva som kan oppnås, inviteres til å kontakte firmaet.

Til slutt bør du vite det Me ZAKINE passer på å trekke den første konsultasjonen fra den totale kostnaden for filen i tilfelle en fil åpnes.

Det er mulig å innhente et gratis tilbud, men det vil bli gjort uten undersøkelse og uten råd angående delene.

Svarene på spørsmålene for å gjøre alt klart...

Hva er innholdet i en konsultasjon?

Den første konsultasjonen lar deg svare på ulike spørsmål som kunden vil stille:

Tror du sjansene for at en handling blir vellykket er høye?

  • Kan vi prøve en minnelig prosedyre?
  • Kan du ta kontroll over filen for først å sende et formell varsel fordi brevene mine ikke har hatt noen effekt?

Det første intervjuet vil gjøre det mulig å definere, i store trekk, hva som bør gjøres eller ikke gjøres.

Selvfølgelig, hvis klienten bestemmer seg for å overlate filen til Mr. ZAKINEs kontor, kan en mer dyptgående analyse av filen noen ganger føre til en redefinering av strategien med hensyn til et element som oppdages under analysen av filen.

Den første konsultasjonen håndteres dermed på en seriøs og oppmerksom måte og gjennomføres på grunnlag av dokumenter levert av oppdragsgiver.

Er du doktor i juss? Er alle advokater?

Nei, ikke alle advokater er juridiske doktorer. Dette er ikke en plikt til å oppnå tittelen Advokat.

Dette er et utfyllende vitnemål som lar deg fullføre et studium. Her er dette studiet i juss.

 

Jeg trenger bare hjelp med et formelt varsel, hvorfor belaste meg?

Et formell varsel belastes fordi det krever en fullstendig analyse av filen.

Som en del av et formell varsel må alle fakta tilbakekalles.

Deretter presenteres kundens ønsker.

Innholdet i brevet er basert på en analyse av tekstene og rettspraksis, hvor sistnevnte er særlig viktig for å begrunne begjæringene.

Et formell varsel krever noen ganger flere timer med analyser, forskning og skriving.

I tillegg følges den av returen av motparten som generelt sett vil henvende seg til en advokat.

Det vil starte en korrespondanseutveksling, noe som vil ta tid.

Dette er grunnen til at denne typen post er underlagt fakturering.

 

Hvorfor er den første konsultasjonen avgjørende?

Den første konsultasjonen forsikrer klienten om hva som er mulig eller umulig å gjøre.

Den første konsultasjonen kan noen ganger forbli på konsultasjonsstadiet når klienten bare ønsker å bli beroliget eller ønsker å handle på egenhånd.

Dette øyeblikket lar deg også vite om advokaten og klienten ønsker å samarbeide sammen.

Advokat-klient-forholdet er et menneskelig forhold del av et tillitsforhold som er spesifikt for advokatyrket. Det er nødvendig at kommunikasjonen er flytende og trygg fra starten av.

Hva er merverdien av en advokat i denne internettalderen hvor jeg kan kreve rettighetene mine på egen hånd?

Internett gir svar på alle spørsmålene man kan stille.

Å søke på Internett er ikke i seg selv absolutt negativt.

Men hvis du ikke har juridisk utdanning, vil du ikke kunne vite nøyaktig hvor du skal lete etter og finne riktig informasjon.

Vi vil heller ikke kunne oppdage noen feil.

Når det gjelder handlingen, ligger vanskeligheten i det faktum at motparten svært ofte vil få bistand av en advokat. Den enslige vil derfor ha en Advokat som motstander, noe som gjør oppgaven vanskeligere.

Til slutt er presentasjonen av fakta, saken, forespørslene samt det valgte rettsgrunnlaget svært komplekse å formatere, mens formen og presentasjonen absolutt påvirker dommerens avgjørelse.

Det er derfor det er å foretrekke å bruke en advokat for juridisk bistand.

Prosedyrene er svært komplekse og krever oftest tilstedeværelse av en advokat ved din side.

Hvor mye koster en prosedyre hjemme hos deg?

Det er vanskelig å forutsi salærskalaer fordi salærer avhenger av størrelsen på saken.

Det er også mulig å gi betaling på resultathonorarer slik at hovedstolen som skal betales av klienten blir lavere.

Det er viktig å forstå at advokatyrket ikke er begrenset til utarbeidelsen av en fil.

Det er en mengde tilleggsoppgaver: utveksling med namsmannen og andre juridiske fagpersoner, svar på brev, utveksling med motkollegaen, forskning, reiser, etc.

Er et gratis tilbud mulig?

Et gratis tilbud er mulig.

Et sitat er et nøyaktig anslag på hva en handling vil representere. Vår rådgivende rolle er først å vurdere om en prosedyre skal gjennomføres, deretter om prosedyren er interessant og deretter, se på de produserte dokumentene, å ta den beste strategien.

Dette er arbeidet som ble utført under den første høringen. 

En advokat kalles også advokat. Det er en grunn. Vår rolle er å gi råd til de som ønsker å hevde sine rettigheter.

For å hjelpe deg med å velge, kan vi bare oppfordre deg til å ha en første konsultasjon. Hvis du bestemmer deg for å fortsette handlingen, vil prisen bli trukket fra prosedyren dersom vi ønsker å fortsette samarbeidet.

Jeg har aldri ansatt en advokat? Hvordan fungerer prosedyren for å rekruttere deg til å forsvare mine rettigheter?

En person som ønsker å bli ledsaget av en advokat må først konsultere ham ikke bare for å forstå hva han kan eller ikke kan gjøre.

I tillegg må hun vite om hun vil være i stand til å stole på ham og betro ham filen hennes.

Dette er hvordan en person bruker tjenestene til en advokat.

Det kan være en anbefaling fra en namsmann, fra folk som jeg allerede jobber for.

Uansett er det den første utvekslingen som blir avgjørende.


    4.9/5 - (227 stemmer)