Nedleggelse av byggeplass?

 5 ting å gjøre!

av Me Zakine

 

Forlatelse av tomt er en situasjon som kan oppstå når en entreprenør ikke respekterer sine kontraktsmessige forpliktelser overfor sin oppdragsgiver. Dette kan føre til tvister og mangler, og det anbefales at du tar grep for å unngå dette. manglende overholdelse av tidsfrister, dårlig kvalitet på arbeidet mv. Dette kan føre til forstyrrelser og tap av tillit hos kunden.

Det er derfor viktig å være på vakt og iverksette nødvendige tiltak for å unngå dette. For å unngå å forlate stedet, anbefales det at entreprenører respekterer tidsbegrensning avtalt med sin klient, og disse må være oppnåelige.

De skal sørge for at arbeidet blir utført korrekt og i samsvar med gjeldende standarder. Ved oppgivelse byggeplass, er det hensiktsmessig å sende et rekommandert brev med mottaksbekreftelse til kunden slik at denne kan notere manglene eller kreve erstatning ved behov. Nok en gang er det viktig å kommunisere godt med kunden din og lytte til deres forespørsler.

1. Løsning av tvister og forlatelse av nettstedet

I tilfelle en tvist er det å foretrekke å løse den i minnelighet gjennom dialog. Angående forlatelse av byggeplassen, det er flere mulige løsninger. Det første og mest anbefalte er mottaksbekreftelsen med namsmannserklæring. Denne løsningen lar deg ha skriftlig bevis på tvisten og det faktum at du har forsøkt å løse den i minnelighet.

Hvis klienten, til tross for alle dine forsøk, fortsatt nekter å fullføre prosjektet, kan du henvise saken til de kompetente domstolene for å løse tvisten. Det er viktig å velge din byggherre med omhu, siden noen er mer anerkjente enn andre og derfor mer sannsynlig blir tatt på alvor av dommerne. Til slutt, husk at rettssaker kan være lange og kostbare, så prøv alltid å finne en minnelig løsning før den kommer til det punktet.

Når det gjelder forsikringsselskapet, kan de være villige til å kompensere deg hvis arbeidet ikke er fullført, men dette avhenger av klausulene i kontrakten din. Oppsummert, hvis du har et problem med byggherren din, ikke nøl med å kontakte en advokat som spesialiserer seg på denne typen tvister. Hvis du har et prosjekt på gang og byggherren forlater virker, vet at du ikke er uten utvei.

Forlatelse av nettstedet
Forlatelse av nettstedet

Når det gjelder "assist"-intensjonen, refererer det til behovet for å bli ledsaget av en advokat når du står overfor en tvist eiendom.

Faktisk er eiendomstvister ofte komplekse, og det er viktig å kunne dra nytte av bistand lovlig for best mulig å forsvare sine interesser. Når det gjelder den «sivile» intensjon, viser det til de ulike typer eiendomstvister som kan eksistere, som f.eks. interne sameiekonflikter eller til og med utfordringer til generalforsamlinger.

 

Til slutt, når det gjelder "leie"-intensjonen, refererer den til de forskjellige aspektene ved husleielov som kan oppsøkes av advokat spesialisert seg på fast eiendom, som for eksempel utforming av sameiereglement eller krav om arbeid innenfor rammen av generalforsamlinger.

 

 

2.Konsekvenser av en byggherre som forlater arbeidet

Arkitekten er pålagt å verifisere utførelsen av arbeidet, og i tilfelle avvik skal han varsle herre av arbeid. Byggherren kan forlate arbeidet av forskjellige grunner:
død av eieren av konstruksjonen, opphør av virksomhet eller konkurs i selskapet...
Når dette skjer, forårsaker det ofte uorden og forsinkelser viktig.

Konsekvensene er noen ganger svært alvorlige for prosjekteier som da blir konfrontert med et uferdig prosjekt og et nedlagt selskap. Heldigvis finnes det noen løsninger for å prøve å begrense skaden. Først av alt, hvis du er i besittelse av kontrakten signert av produsenten og den inneholder en klausul som fastsetter at innehaveren forplikter seg til å fullføre arbeidet selv ved force majeure eller hvis disse ikke kan være det henrettet i samsvar med planene og anslag innledningsvis (endring av landet eller feil på dimensjonene spesielt), så kan du ta rettslige skritt direkte slik at det beordrer byggherren til å gjenoppta nettstedet sitt til hans ferdigstillelse Total.

Denne typen klausul er imidlertid ikke obligatorisk, så det er mulig at kontrakten din ikke presenterer denne spesielle garantien. I dette tilfellet kan du alltid prøve en handling vennskapelig med stedslederen før enhver prosedyre rettslig lengre og dyrere Denne prosessen må gjennomføres med varsomhet fordi dersom det aktuelle selskapet går konkurs vil det være svært vanskelig å vinne din sak og du risikerer derfor unødvendige kostnader.

Illustrasjon av en forlatt byggeplass
Illustrasjoner av en forlatt bygning under bygging

3. Konsekvenser av å forlate et område av byggherren

Til slutt, vær oppmerksom på at i tilfelle total forlatelse av området av byggherren og til tross for alle trinnene du måtte ha tatt for å prøve å gjenopprette eiendommen din, vil den da bli ansett som "forlatt". Din eneste løsning kan da være å gjenoppta arbeidet for din regning eller å selge tomten til en tredjepart som selv skal fullføre arbeidet. I dette andre tilfellet må du imidlertid være forsiktig med eventuelle vanskeligheter du kan støte på angående utviklingen av tomten (byggetillatelse osv.), og vurder å få eiendommen taksert før den selges for best mulig å anslå prisen. Vær oppmerksom på at det er en landsforening for forsvar av sameiere og fremtidige sameier, ADIL, som kan gi deg råd og støtte i din tilnærming.

Artikkel 1792-6 paragraf 3 bestemmer faktisk at "kontrakten kan sørge for straff for sen levering ». Artikkel L. 261-4 i handelsloven fastsetter at «enhver entreprenør kan gis formell melding ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse, adressert til hovedkontoret eller til hans kjente personlige adresse, om å gjenoppta arbeidet i samsvar med kontraktsbestemmelsene

Les en ekte VEFA-sak håndtert av Me Zakine 

Ekstrakt : " «Det er ingen kommunikasjon. Arrangøren svarer ikke på e-postene mine eller formell varsel." "I alle fall har jeg lest kontrakten på nytt, og arrangøren er innenfor sine rettigheter. Det er en klausul som lar ham rettferdiggjøre forsinkelsen.» er de klassiske setningene jeg hører mest fra arrangør og kunder.

4. Få det notert av en namsmann og kontakt en advokat som spesialiserer seg på fast eiendom, og i tilfelle forlatelse av nettstedet

Ethvert funn gjort av en namsmann er umulig å bestride. Å ansette en namsmann betyr å fremskaffe perfekte bevis. Dette er den første som starter forklare at du har en namsmann som bekrefter at byggherren har forlatt tomten sin.

Det andre punktet er poenget med å sende et varselbrev for å be byggherren om å returnere. 

Det er viktig å sende et formell varsel, dette er det første forsøket på offisiell forhandling med din bedrift som er ansvarlig for arbeidet.

Gjør en avtale med a advokat som spesialiserer seg på nedleggelse av byggeplasser er også en god ting. Han kan veilede deg.

Me Zakine øver eiendomsrett og entrepriserett hver dag.

Din interesse er det som veileder Mester Zakine. Mester Zakine gir deg råd og hjelp.
Å tilkalle en advokat betyr å være sikker på at rettighetene dine blir respektert, og at kompetanseområdene til advokatfirmaet du har valgt er spesialisert innen det nødvendige feltet.
Maître Zakine griper inn i komplekse filer med viktige promotører (finn en artikkel i Nice Matin av 11. desember – BNP Paribas – Marenda Lacan på Nice Matin for en VEFA-konflikt). Maître Zakine representerer flere kjøpere av dette VEFA-programmet mot promotøren BNP Paribas.
I tilfelle tvist, Mester Zakine hevder dine rettigheter med styrke og med hele menneskeheten.
DE Zakine advokatfirma er basert i Antibes registrert hos Grasse Bar (Nice Bar er i nærheten). Herre Zakine snakker i Cannes, Grasse, Mougins) og i hele Frankrike.
Maître Zakine er vant til å jobbe eksternt (video, elektronisk signatur, sikker filutvekslingsplattform).
DE Skap Cécile Zakine står til din disposisjon

Forlate nettstedet? Hva å gjøre
Cécile Zakine-skapet står til din disposisjon

Vil du bli kontaktet igjen?


    4.9/5 - (141 stemmer)