Sameie- og eiendomsrett

Advokatfirmaet Cécile Zakine, som ligger i Antibes, i Alpes Maritimes, kan hjelpe deg med tvister eller overvåking knyttet til eiendomsrett og sameielov.

Eiendoms- og sameierett i Antibes

Advokatfirmaet Cécile Zakine kan hjelpe deg på ulike måter innen eiendomsrett og eiendomsrettslige handlinger i sameie:

  • Forvaltning av sameie
  • Innkreving av avgifter sameie
  • Utkastelse og inndrivelse av leieleie
  • Forberedelse av generalforsamlinger
  • Støtte for sameieforvaltere (overholdelse av frister, innføring av prosedyrer, åpningsvarsel, etterlevelse av sameiereglement, spørsmål knyttet til livet i et sameie (hygiene, konflikter mellom sameier, vaktmester, angrep).
  • Kontraktsmessige partnerskap mellom fagforeninger og tjenesteytere: Prosedyre for inndriving av gjeld, formell melding...

DE Skap Cécile Zakine står til din disposisjon. Ikke nøl med å kontakte oss.

5/5 - (533 stemmer)