Samäganderätt och fastighetsrätt

Advokatbyrån Cécile Zakine, belägen i Antibes, i Alpes Maritimes, kan hjälpa dig med tvister eller bevakning som rör fastighetsrätt och samäganderätt.

Fastighets- och samäganderätt i Antibes

Cécile Zakine Advokatbyrå kan hjälpa dig på olika sätt inom fastighetsrätt och fastighetsrättsliga handlingar i samäganderätt:

  • Förvaltning av samäganderätter
  • Återvinning av avgifter samägande
  • Vräkning och återkrav av hyreshyror
  • Förberedelse av bolagsstämmor
  • Stöd för samäganderättsförvaltare (efterlevnad av tidsfrister, införande av rutiner, formell uppsägning, efterlevnad av samäganderättsbestämmelser, frågor som rör ett samägandes liv (hygien, konflikter mellan delägare, vaktmästare, angrepp).
  • Avtalsmässiga partnerskap mellan fackföreningar och tjänsteleverantörer: Förfarande för indrivning av skulder, formellt meddelande...

DE Skåp Cécile Zakine står till ditt förfogande. Tveka inte att kontakta oss.

5/5 - (533 röster)