Master Zakine - Doktor i jus

Advokat - Grasse Bar

Basert i Antibes, støtter kontoret til Maître Zakine, advokat, doktor i juss deg i alle dine prosedyrer.

Fungerer overalt i Frankrike

(85 % av Me Zakines kunder befinner seg utenfor Grasse Bar).

Gjør en avtale
Antibes advokat

Maître Zakine, doktor i jus

Advokat i Antibes – Grasse Bar

Behov innen eiendoms- og entrepriserett? Råd ved byggekonflikter?

Advokatfirmaet Me Zakine tilbyr støtte i tvister knyttet til bygge-, eiendoms- og sameierett

Maître Zakine, doktor i juss, er registrert i Grasse Bar.

DE Eiendomsrett er et omfattende rettsfelt som samler alle reglene som gjelder for fast eiendom, det vil si grunnen og bygningene som er oppført der. Dette er et komplekst område som berører både privat- og offentligrett.

DE byggeloven regulerer kontrakter og ansvaret til de involverte i et byggeprosjekt. Det sikrer overholdelse av standarder og beskyttelse av prosjekteiere.

DE sameieloven er regulert av loven av 1965 og fastsetter reglene for driften av sameie, fra forvaltning av fellesarealer til vedtak.

Dette komplekse juridiske området berører mange aspekter av dagliglivet.

 

Advokatkontoret til Me Zakine vil være i stand til å forhandle frem en løsning for deg ved tvist knyttet til salget og støtte deg i forbindelse med en rettssaksprosedyre (søksmål om tvangssalg av salg, søksmål om ansvar).

 

VEFA, CCMI og Me Zakine

Firmaet har spesialisert seg som VEFA-advokat Og CCMI advokat. Mester Zakine øver daglig problemer knyttet til VEFA som forsinkelse, opphevelse av forbehold og møter mange pådrivere som motstandere. Hans erfaring tillot ham å spesialisere seg i eiendomsrett

Utleiere ved å innføre handlinger i utkastelser for domstolene vil bli hjulpet.

Til slutt representerer Mr. ZAKINE fremtidige kjøpere som ønsker å gå i gang med erverv av eiendom innenfor rammen av auksjonssalg.

Kontor griper direkte eller ikke inn i strafferetten eller inn familie Jus, spesielt i tilfeller av tvister som f.eks skilsmisse eller erstatningsstønad, for å støtte deg best mulig. Erfaring fra disse områdene er viktig.

Me ZAKINE bistår sine klienter i skilsmissesaker: skilsmisse etter gjensidig samtykke eller omstridt skilsmisse.

Skilsmissesaker er forskjellig fra andre saksbehandlinger ved at affekt og følelser gjennomsyrer saken fullstendig, så det er viktig å kunne håndtere denne delen av saken også.

Omsorgen til våre private eller profesjonelle kunder er avgjørende for deres ta med vår beste ekspertise og hjelpe dem å forsvare sine rettigheter gjennom vår erfaring. Firmaet mottar publikum på sine kontorer i Antibes, men konsulterer i hele Frankrike.

Trenger du kompetanse innen sameierett? Generalforsamling eller nabolagsproblemer?

 Å bo eller eie eiendom i sameie kan være komplisert.

sameiebestemmelser, lov av 10. juli 1965, generalforsamling i sameier, fullmakt, bestridelse av generalforsamlinger, bistand under generalforsamlinger, konflikthåndtering og ulovlig utført arbeid osv...dette er inngrepsområdene til regjeringen.

Advokatkontoret til Maître Zakine, doktor i jus, kan jobbe raskt i nært samarbeid med Commissioners of Justice (tidligere kjent som Namsmenn av rettferdighet) i Antibes slik at filer i nødstilfeller kan behandles og med all den flyt som visse situasjoner krever.

Maître Zakine griper inn både for bobestyrerne og for sameierne.

Å være profesjonell for å bevare allmennhetens rettigheter er et etisk imperativ.

Et advokatfirma i Antibes med DU Til DU

4.9/5 - (968 stemmer)
4.9/5 - (968 stemmer)