Juridisk ukentlig: eiendomssalg: erstatning for skade påført når en av partene trekker seg før endelig inngåelse av kontrakten

Eiendomssalgskontrakter er rettshandlinger hvis formål og virkning er overføring av eiendom til fordel for kjøperen av eiendommen.

Det kreves flere trinn, og den endelige konklusjonen av det autentiske salgsbrevet krever at foreløpige kontrakter inngås på forhånd:

Løftet om salg: dette innebærer at selgeren "reserverer" eiendommen for salg, til fordel for en kjøper. Løftet om salg kalles også et "ensidig løfte om salg". Seul forplikter seg på en fast og definitiv måte overfor kjøperen, inntil denne bestemmer seg for om opsjonen skal benyttes eller ikke, det vil si bestemmer seg for om han skal inngå kontrakt eller ikke.

Hvis kjøperen (begunstigelsesmottakeren) har feil, vil ikke selgeren (lovgiveren) kunne be om tvangsgjennomføring av salget (med mindre mottakeren offisielt har benyttet opsjonen før han ombestemte seg). På den annen side kan han kreve full tildeling av immobiliseringskompensasjonen som skal betales av støttemottakeren.

Kjøpstilbudet (svært sjelden i praksis)

Salget kan også analyseres fra kjøpers side.

I denne hypotesen er det ikke lenger selgeren som gir tilbud om å selge, og kjøperen som aksepterer, men det er kjøperen som gir tilbud om å kjøpe fast eiendom.

Det vil si at kjøper fastsetter sine kjøpsbetingelser på forhånd (type eiendom, areal, beliggenhet osv.). Dette kjøpstilbudet er ment for selgere (enkeltpersoner eller profesjonelle), det er sistnevnte (en av dem) som skal akseptere kjøpstilbudet.

Salgsavtalen

Kompromisset er et synallagmatisk løfte om salg som binder både selger og kjøper.

Følgelig, hvis en av partene nekter å gjenta salget, til tross for at de oppsettende vilkårene er oppfylt, kan den andre parten treffe tiltak mot den, for etter eget valg å be om enten tvangsgjennomføring av salget eller oppsigelse av salget. salg på hans feil, samt skader som følge av straffklausulen fastsatt i kontrakten.

Etter signering av den foreløpige kontrakten, vil den endelige konklusjonen av det autentiske salgsskjøtet finne sted.

Hva gjør man når selger eller kjøper nekter å selge eller erverve eiendommen?

Dersom det er kjøperen som nekter å erverve eiendommen, sender selgeren en formell melding om å måtte møte hos Notarius publicus.

Møter han ikke, innkaller selger kjøperen med det formål å få denne pålagt å erstatte sitt tap som er lidt som følge av denne vedtaksendring.

Den uforbeholdne aksepten av salgstilbudet fra selgeren gjør imidlertid kontraktsforholdet mellom partene fast og definitivt.

Derfor, dersom kjøperen trekker seg selv om tilbudet om kjøp var helt klart og presist, kan selgeren få erstatning som kompensasjon for tapet.

Cécile ZAKINE-kabinettet står til din disposisjon for å gi deg råd i forbindelse med salgskontrakter for eiendom eller for å hjelpe deg i tilfelle en tvist.

Mester Cécile Zakine
Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret