Oikeudellinen viikkolehti: kiinteistön myynti: korvaus vahingosta, joka aiheutuu jommankumman osapuolen irtisanoutumisesta ennen sopimuksen lopullista tekemistä

Kiinteistöjen myyntisopimukset ovat oikeudellisia toimia, joiden tarkoituksena ja seurauksena on omistusoikeuden siirtyminen kiinteistön ostajan eduksi.

Vaatii useita vaiheita ja aidon kauppakirjan lopullinen tekeminen edellyttää esisopimusten tekemistä etukäteen:

Myyntilupaus: tämä tarkoittaa, että myyjä "varaa" kiinteistön myytäväksi ostajan hyödyksi. Myyntilupausta kutsutaan myös "yksipuoliseksi myyntilupaukseksi". Seul sitoutuu lujasti ja lopullisesti ostajaa kohtaan, kunnes tämä päättää käyttääkö optiota vai ei, toisin sanoen päättää, tekeekö se sopimuksen vai ei.

Jos ostaja (edunsaaja) on syyllinen, myyjä (lupauksenantaja) ei voi vaatia kaupan pakkotäytäntöönpanoa (ellei edunsaaja ole virallisesti käyttänyt oikeuttaan ennen kuin hän muuttaa mielensä). Toisaalta hän voi vaatia edunsaajan maksaman ajonestokorvauksen täyden jakamista.

Ostotarjous (käytännössä erittäin harvinainen)

Myyntiä voidaan analysoida myös ostajan puolelta.

Tässä hypoteesissa myyjä ei enää tee myyntitarjousta ja ostaja hyväksyy, vaan ostaja tekee ostotarjouksen kiinteistöstä.

Toisin sanoen ostaja määrittelee ostoehdot etukäteen (kiinteistön tyyppi, pinta-ala, sijainti jne.). Koska tämä ostotarjous on tarkoitettu myyjille (yksityishenkilöille tai ammattilaisille), viimeksi mainittujen (yksi heistä) oletetaan hyväksyvän ostotarjous.

Myyntisopimus

Kompromissi on synallagmaattinen myyntilupaus, joka sitoo sekä myyjää että ostajaa.

Näin ollen, jos jompikumpi osapuolista kieltäytyy lykkäävien ehtojen täyttymisestä huolimatta toistamasta kauppaa, toinen osapuoli voi ryhtyä toimenpiteisiin sitä vastaan ja vaatia harkintansa mukaan joko kaupan pakkotäytäntöönpanoa tai kaupan purkamista. myynti hänen syytään sekä vahingot, jotka johtuvat sopimuksessa määrätystä sakkolausekkeesta.

Esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdään lopullinen aito kauppakirja.

Mitä tehdä, jos myyjä tai ostaja kieltäytyy myymästä tai hankkimasta omaisuutta?

Jos ostaja kieltäytyy hankkimasta omaisuutta, myyjä lähettää hänelle virallisen huomautuksen notaarin luokse.

Jos hän ei saavu paikalle, myyjä kutsuu ostajan haasteeseen, jotta tämä velvoitetaan korvaamaan tämän päätöksen muutoksen seurauksena aiheutunut vahinko.

Myyjän varaukseton hyväksyminen myyntitarjoukselle tekee osapuolten välisestä sopimussuhteesta kuitenkin kiinteän ja lopullisen.

Näin ollen, jos ostaja vetäytyy, vaikka hänen ostotarjouksensa oli täysin selkeä ja täsmällinen, myyjä voi saada vahingonkorvausta vahingonkorvauksena.

Cécile ZAKINE Cabinet on käytettävissäsi neuvomaan sinua kiinteistöjen myyntisopimuksissa tai auttamaan sinua riita-asioissa.

Mestari Cécile Zakine
Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon