De 5 tipsen för samägande – Me Zakine, jurist inom fastighets- och samäganderätt i Manosque

Vilka är de 5 grundläggande aspekterna av samäganderätten? 

1. Samägandebestämmelser: den grundläggande ramen

Samägandeordningen är det stiftande dokument som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter. Den specificerar fördelningen av gemensamma och privata områden, förvaltningsreglerna för samägandet, ekonomiskt ansvar och andra väsentliga bestämmelser. Noggrann granskning av detta dokument gör det möjligt att besluta och lösa problematiska frågor.

2. Bolagsstämma för delägare

Genom att aktivt delta i dessa möten kan du diskutera och rösta i frågor som renoveringar, utgifter, förbättringsprojekt och val av förvaltare. Fullmäktige gör att delägarprojekten kan diskuteras.

3. Ekonomisk förvaltning av samägandet: inkallelse av medel och samägandeavgifter

Särskilda eller allmänna samägandeavgifter möjliggör upprätthållande av samägandet och all dess förvaltning (el, vatten, trädgårdar, gemensamma utrymmen, skötsel etc.).

4. Den gemensam egendom : representanten för delägarförbundet

DE förvaltarens roll i ett delägarskap i Manosque är avgörande för effektiv förvaltning. Han är förbundets juridiska ombud. Han kan teckna avtal med tjänsteleverantörer och kan vidta rättsliga åtgärder på uppdrag av förvaltaren. Han har en nyckelroll i administrationen och förvaltningen av byggnaden. Han har ett nära samarbete med förvaltarrådet, vars ledamöter väljs på delägarnas bolagsstämma.

5. Arbeten och renoveringar av samägandet

När det gäller arbete och renoveringar i en bostadsrätt. Det är viktigt att förstå lokala bestämmelser och specifika administrativa procedurer. Budgetarna röstas om och citaten röstas om som en del av en konkurrensprocess på bolagsstämman.

Advokat inom fastighets- och entreprenadrätt, Maître Cécile Zakine, doktor i juridik, ingriper i delägarskap, fastighets- och byggrättstvister i Antibes, Cannes och i hela Alpes de Haute-Provence.

Advokatbyrån kan hjälpa dig inom olika områden av fastighetsrätt och delägarförvaltning.

Som' jurist i samäganderätt, hon kan hjälpa dig att lösa alla svårigheter relaterade till förvaltning och administration av en bostadsrättsbyggnad.

Delägare, delägarförvaltare eller fastighetsexpert, Maître Zakine kan sätta sin starka kompetens i samäganderättslagen att ge råd och företräda dig i alla tvister och problem som kan uppstå.

Advokaten inom samäganderätt, liksom Maître Zakine, ingriper i frågor om indrivning av samäganderättsavgifter eller när en katastrof inträffar både i ett hem och i de gemensamma utrymmena.

Så, mästare Zakine, advokat i samäganderätt i Manosque kommer att kunna hjälpa dig att utarbeta eller tolka delägarstadgarna, lösa tvister mellan delägare, företräda din samäganderättsförening i domstol samt ge dig råd i alla juridiska frågor som rör samäganderätten.

 

Betygsätt denna sida!