Inför övergivandet av byggarbetsplatser, en verklig huvudvärk i byggsektorn, kräver skyddet av dina intressen djupgående kunskaper om lämpliga rättsmedel. Här är de fem viktiga punkterna för att hantera denna känsliga situation och bevara dina rättigheter.

Antibes advokat

Att överge en webbplats är en av de svåraste situationerna för en projektägare att förstå och hantera. Oavsett om det är ett bostadsbygge, ett kommersiellt projekt eller en renovering, kan det få allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser att stå inför en avbruten byggarbetsplats och det är lämpligt att anta den bästa strategin för att hantera denna situation. Att i detta sammanhang anlita en jurist specialiserad på entreprenadrätt är väsentligt för att undvika fel och för att få råd och stöd på bästa möjliga sätt, så att svårigheterna inte förvärras.

Övergivande av webbplats: Vad är det?

Att överge platsen kännetecknas av att det ansvariga företaget avbryter arbetet, utan giltig motivering och utan godkännande av projektägaren. Detta avbrott resulterar i allmänhet i materiell och ekonomisk skada för den senare.

1. Identifiera att webbplatsen övergivits mycket snabbt

Avmattning, sporadiska besök på sajten, utpressning med uppmaningar om pengar, partiell eller total övergivande är de fall (inte uttömmande) som kan framstå som att webbplatsen överges.

2. Undersök klausulerna i avtalet du undertecknade

Allt ska stå skrivet i kontraktet. Det är därför vi råder dig att skydda dig från alla problem genom att kontrollera alla klausuler i avtalet innan du undertecknar det och ibland ringa en fastighetsadvokat. Det är absolut nödvändigt att noggrant granska villkoren i kontraktet för att identifiera specifika bestämmelser om deadlines, förseningar, straffavgifter och uppsägningsvillkor. Klausulerna om försäkringar och garantier vid övergivande av platsen måste också studeras i detalj. Kontrollera att entreprenören har gett dig det tioåriga försäkringsbeviset.

3. Skicka entreprenören ett rekommenderat brev med mottagningsbevis

I händelse av misstänkt övergivande av platsen är det avgörande att formellt underrätta entreprenören skriftligen samtidigt som rättsliga förfaranden respekteras. Denna anmälan ska tydligt ange de noterade förseningarna, de problem som uppstått och förväntningarna på att återuppta arbetet. Detta steg markerar början och beviset på att platsen överges. För att vara ännu mer rigorös, låt upprätta en Kronofogderapport som du bifogar ditt brev.

4. Försök att lösa tvisten i godo 

Innan du vidtar strängare rättsliga åtgärder kan det vara klokt att undersöka förhandlings- och medlingsalternativ för att undvika långvariga rättstvister som ibland kräver att du går igenom juridisk expertis.

5. Ta ärendet till domstol om det misslyckas 

Om förhandlings- och medlingsinsatser inte ger tillfredsställande resultat, överväg att ta ärendet till domstol. Du kan ha alternativ som att säga upp avtalet, anlita ett annat företag för att slutföra arbetet eller stämma entreprenören för avtalsbrott och begära skadestånd. I dessa fall är det absolut nödvändigt att konsultera en jurist specialiserad på fastighetsrätt i Cannes för att få adekvat rådgivning och anta den bästa strategin.

Sammanfattningsvis, inför en övergivande av byggarbetsplatsen i Lille kräver en grundlig förståelse för fastighetsrätt och rigorös strategisk planering.

Kort sagt, att hantera en övergiven webbplats kräver vaksamhet och insikt. Genom att beväpna dig med dessa fem nyckelpunkter kommer du att kunna navigera skickligt i detta komplexa sammanhang och på bästa sätt skydda dina rättigheter. Rådgör vid behov med en jurist specialiserad på entreprenadrätt, vilket garanterar skräddarsydd expertis och rådgivning anpassad till din specifika situation.

Me Zakine stödjer dig i frågan om att överge byggarbetsplatsen för att bevara dina rättigheter och på bästa sätt försvara dina intressen

Me Zakine tar emot dig personligen eller via videokonferens för att ge dig råd om stegen att ta i denna typ av situation.

 

Mästare Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret