Tietosuojakäytäntö (GDPR-standardi)

Henkilötietojen turvallisuus ja suojaus Suunnittele yksityisyytesi Varoitukset Tämä työkalu on saatavillasi ilmaiseksi. Työkalu perustuu yrityksen ammatilliseen vaatimustenmukaisuusanalyysiin perustuviin tietoihin GDPR. Koska vaatimustenmukaisuus on kuitenkin dynaaminen prosessi ja jokainen tilanne on erityinen, toimitettavat tiedot on mukautettava, eikä niitä voida missään tapauksessa pitää tyhjentävinä tai täsmällisinä. Ellet pyydä yritykseltä tarkastusta ja vahvistusta, luotua asiakirjaa pidetään yksinkertaisena tiedona. Näin ollen olet yksin vastuussa annetuista tiedoista tehdyistä tulkinnoista, niistä saamistasi neuvoista ja omaa kaupallista toimintaasi varten tehdyistä mukautuksista. Tämän vuoksi työkalun käyttö ja käyttö on sinun omalla vastuullasi ja omalla vastuullasi. Määritelmät: Editoija : luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka julkaisee verkossa julkisia viestintäpalveluja. Sivu : Kaikki julkaisijan tarjoamat sivustot, Internet-sivut ja online-palvelut. Käyttäjä : Henkilö, joka käyttää Sivustoa ja palveluita. Kerättyjen tietojen luonne Osana Sivustojen käyttöä Julkaisija voi kerätä käyttäjiään koskevia tietoja seuraavista luokista: Siviilisääty, henkilöllisyys, henkilöllisyystiedot jne. Henkilökohtaista elämää koskevat tiedot (elintavat, perhetilanne, ei arkaluonteisia tai vaarallisia tietoja) Työelämään liittyvät tiedot (CV, koulutus, ammattikoulutus, arvosanat…) Taloudelliset ja taloudelliset tiedot (tulot, taloudellinen tilanne, verotustilanne jne.) Yhteystiedot (IP-osoitteet, tapahtumalokit jne.) Sijaintitiedot (matka-, GPS, GSM-tiedot jne.) Henkilötietojen välittäminen kolmansille osapuolille Ei viestintää kolmansille osapuolille Tietojasi ei ole jollei ilmoiteta kolmansille osapuolille. Sinulle on kuitenkin ilmoitettu, että ne voidaan paljastaa lain, asetuksen tai toimivaltaisen sääntely- tai oikeusviranomaisen päätöksen perusteella. Ennakkotiedot henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille sulautumisen/absorption yhteydessä Opt-in (suostumuksen) kerääminen ennen tietojen siirtoa sulautumisen/kaupan jälkeen Siinä tapauksessa, että osallistumme sulautumistapahtumaan , hankinnasta tai muusta omaisuuden siirrosta, sitoudumme hankkimaan etukäteen suostumuksesi henkilötietojesi siirtoon ja säilyttämään henkilötietojesi luottamuksellisuuden tason, johon olet suostunut. Kerättyjen henkilötietojen uudelleenkäytön tarkoitus Suorittaa asiakashallintaan liittyviä toimintoja, jotka koskevat – sopimuksia; tilaukset; toimitukset; laskut ; kirjanpito ja erityisesti asiakastilien hallinta – kanta-asiakasohjelma yhden tai useamman oikeushenkilön sisällä; – asiakassuhteiden seuranta, kuten tyytyväisyystutkimusten tekeminen, valitusten hallinta ja huoltopalvelu – asiakkaiden valitseminen tutkimuksia, selvityksiä ja tuotetestejä varten (ellei asianomaisten henkilöiden suostumusta ole saatu 6 artiklassa säädetyin edellytyksin, nämä toimet ei saa johtaa sellaisten profiilien luomiseen, jotka saattavat paljastaa arkaluonteisia tietoja – rotuun tai etniseen alkuperään, filosofiseen, poliittiseen, ammattiliittoon, uskonnollisiin mielipiteisiin, yksilöiden seksuaaliseen elämään tai terveyteen) kaupallisten tilastojen kehittäminen Asiakastiedostojen siirto, vuokraus tai vaihto ja sen prospektitiedostot Etsintätiedostojensa päivittäminen salakuuntelupuhelimen vastustusluettelon hallinnasta vastaavan organisaation toimesta Kuluttajalain säännösten mukaisesti Tietosuoja-, oikaisu- ja vastustuspyyntöjen hallinta Maksamattomien velat ja riidat edellyttäen, että se ei liity loukkauksiin ja/tai se ei johda henkilön sulkemiseen oikeudesta, palvelusta tai sopimuksesta. Ihmisten mielipiteiden hallinta tuotteista, palveluista tai sisällöstä Tietojen yhdistäminen Yhdistäminen ei-henkilökohtaisiin tietoihin Voimme julkaista, paljastaa ja käyttää koottuja tietoja (kaikkiin käyttäjiimme tai tiettyihin käyttäjäryhmiin tai -luokkiin liittyviä tietoja, jotka yhdistämme siten, että yksittäistä käyttäjää ei voida enää tunnistaa tai mainita) ja ei-henkilökohtaiset tiedot toimiala- ja markkina-analyysiä, demografista profilointia, myynninedistämis- ja mainontatarkoituksiin ja muihin liiketoimintatarkoituksiin. Yhdistäminen Käyttäjän sosiaalisten tilien henkilötietoihin Jos yhdistät tilisi toisen palvelun tiliin ristiinlähetystä varten, kyseinen palvelu voi välittää meille profiilisi ja yhteystietosi sekä kaikki muut valtuutetut tiedot julkistettavaksi. Voimme koota tietoja kaikista muista käyttäjistämme, ryhmistämme, tileistämme, käyttäjästä saatavilla olevia henkilötietoja. Henkilötietojen kerääminen Ilmainen konsultointi Sivuston konsultointi ei vaadi rekisteröitymistä tai etukäteistunnistusta. Se voidaan suorittaa ilman, että annat itseäsi koskevia henkilötietoja (sukunimi, etunimi, osoite jne.). Emme tallenna henkilötietoja yksinkertaista sivuston tarkastelua varten. Tunnistustietojen kerääminen Käyttäjätunnuksen käyttö vain palveluihin pääsyä varten Käytämme sähköisiä tunnisteitasi vain sopimuksen toteuttamiseen ja sen aikana. Päätetietojen kerääminen Ei teknisten tietojen keräämistä Emme kerää tai tallenna mitään teknisiä tietoja laitteestasi (IP-osoite, Internet-palveluntarjoaja jne.). Evästeet Evästeiden säilytyksen kesto CNIL:n suositusten mukaisesti evästeiden säilytyksen enimmäiskesto on enintään 13 kuukautta niiden ensimmäisestä talletuksesta Käyttäjän päätelaitteelle, kuten myös käyttäjän suostumuksen voimassaoloaika. näiden evästeiden käyttöön. Evästeiden käyttöikää ei pidennetä jokaisella käynnillä. Käyttäjän suostumus on siksi uusittava tämän ajanjakson lopussa. Evästeiden tarkoitus Evästeitä voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, erityisesti Käyttäjälle tarjottavien palvelujen optimoimiseen, alkaen pääsyn tiheyttä koskevien tietojen käsittelystä, sivujen personoinnista sekä suoritetuista toiminnoista ja tarkastetuista tiedoista. Sinulle kerrotaan, että julkaisija voi sijoittaa evästeitä päätteeseesi. Eväste tallentaa palvelussa navigointiin liittyviä tietoja (selaillut sivut, konsultoinnin päivämäärä ja kellonaika jne.), jotka voimme lukea myöhempien vierailujesi aikana. Käyttäjän oikeus kieltäytyä evästeistä Hyväksyt, että olet saanut tiedon, että Julkaisija voi käyttää evästeitä. Jos et halua, että laitteessasi käytetään evästeitä, useimmat selaimet antavat sinun poistaa evästeet käytöstä asetusvalintojen kautta. Teknisten tietojen säilyttäminen Teknisten tietojen säilyttämisen kesto Teknisiä tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysaika ja anonymisointi Ei tietoja säilytetä Emme säilytä henkilötietoja sen ajan, kun olet yhteydessä palveluun näissä käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Tietojen poistaminen tilin poistamisen jälkeen Tietojen tyhjennyskeinot otetaan käyttöön, jotta ne voidaan poistaa tehokkaasti heti, kun määritettyjen tai asetettujen tarkoitusten saavuttamiseksi tarvittava säilytys- tai arkistointiaika saavutetaan. Tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 mukaisesti sinulla on myös oikeus poistaa tietosi, jota voit käyttää milloin tahansa ottamalla yhteyttä 'toimittajaan. Tietojen poistaminen 3 vuoden käyttämättömyyden jälkeen Turvallisuussyistä, jos et ole todentautunut Sivustolla kolmeen vuoteen, saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian, ilman että tietosi poistetaan tietokantaamme. Tilin poistaminen Tilin poistaminen pyynnöstä Käyttäjällä on mahdollisuus poistaa tilinsä milloin tahansa yksinkertaisella pyynnöllä toimittajalle TAI Tilin poisto -valikon kautta, joka löytyy Tilin asetuksista tarvittaessa. Tilin poistaminen, jos käyttöehtoja rikotaan. Jos yhtä tai useampaa käyttöehtojen ehtoa tai muuta tähän viittauksella sisällytettyä asiakirjaa rikotaan, julkaisija varaa oikeuden lopettaa tai rajoittaa ilman ennakkovaroitusta ja oman harkintansa mukaan, sinun käyttösi ja pääsysi palveluihin, tiliisi ja kaikkiin sivustoihin. Ohjeet julkaisijan tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta Käyttäjälle tietoturvaloukkauksen sattuessa Sitoudumme toteuttamaan kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme turvallisuustason, joka on mukautettu vahingossa tapahtuvien, luvattomien tai sinua koskevien henkilötietojen laiton pääsy, paljastaminen, muuttaminen, katoaminen tai jopa tuhoaminen. Mikäli saamme tietoomme palvelimillemme tai palveluntarjoajillemme tallennettujen sinua koskevien henkilötietojen laittoman käytön tai luvattomasta pääsystä, joka johtaa yllä mainittujen riskien toteutumiseen, sitoudumme: Ilmoitamme tapahtumasta Niin pian kuin mahdollista; Tutki tapahtuman syyt ja kerro siitä sinulle; Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa määrin mainitusta tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten ja vahinkojen vähentämiseksi Vastuunrajoitus Edellä olevassa kohdassa määriteltyjä tietoturvaloukkauksen ilmoittamista koskevia sitoumuksia ei missään tapauksessa voida rinnastaa mihinkään virheen tai vastuun tunnistaminen kyseisen tapahtuman sattuessa. Henkilötietojen siirto ulkomaille Ei siirtoa Euroopan unionin ulkopuolelle Julkaisija sitoutuu olemaan siirtämättä tietoja Unionin ulkopuolella olevien Käyttäjiensä henkilötiedot Eurooppalainen. Käyttöehtojen ja luottamuksellisuuspolitiikan muuttaminen Jos näitä käyttöehtoja muutetaan, sitoutuminen olemaan alentamatta luottamuksellisuuden tasoa merkittävästi ilman asianomaisten henkilöiden ennakkoilmoitusta. Sitoudumme ilmoittamaan sinulle, jos näihin käyttöehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia, ja olemaan alentamatta tietojesi luottamuksellisuuden tasoa merkittävästi ilmoittamatta sinulle ja hankkimatta suostumustasi. Sovellettava laki ja muutoksenhakuehdot Välimieslauseke Hyväksyt nimenomaisesti, että kaikki näiden käyttöehtojen, erityisesti sen tulkinnan tai täytäntöönpanon, seurauksena todennäköisesti syntyvä riita on välimiesmenettelyn kohteena alustan sääntöjen mukaisesti. sopimus, jota sitoudut varauksetta. Tietojen siirrettävyys Tietojen siirrettävyys Julkaisija sitoutuu tarjoamaan sinulle mahdollisuuden saada kaikki sinua koskevat tiedot takaisin sinulle yksinkertaisesta pyynnöstä. Käyttäjälle taataan siten tietojensa parempi hallinta ja mahdollisuus käyttää niitä uudelleen. Nämä tiedot on toimitettava avoimessa ja helposti uudelleen käytettävässä muodossa.
Arvioi tämä sivu!