GDPR ja mikä on muuttunut sen saapumisen jälkeen Ranskaan

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantulon jälkeen toukokuussa 2018 henkilötietojen suojaa koskeva eurooppalainen lainsäädäntökehys on muuttunut perusteellisesti. GDPR on eurooppalainen direktiivi, joka koskee yrityksiä ja organisaatioita, jotka käsittelevät Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja. Tämän direktiivin mukaan EU:n organisaatiot ovat velvollisia suojaamaan kansalaisten henkilötietoja ja tiedottamaan rekisteröidyille heidän tietosuojaoikeuksistaan.

 

THE GDPR on merkittävästi laajentanut ja vahvistanut oikeuksia henkilöistä, joihin tietojen käsittely vaikuttaa. Yksityishenkilöillä on nyt oikeus päästä käsiksi, muokata ja poistaa henkilötietojaan. Heillä on myös oikeus kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä ja siirtää tietonsa helposti toiselle palveluntarjoajalle. Yritysten on kunnioitettava näitä oikeuksia ja varmistettava, että kaikki henkilötiedot on suojattu.

THE GDPR on pakottanut myös yrityksiä ja organisaatiot tiukemmat tietojen luottamuksellisuusvelvoitteet. Organisaatioiden on otettava käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet Suojaa henkilötietoja EU-kansalaisten ja on ilmoitettava valvontaviranomaisille tietosuojaloukkauksista 72 tunnin kuluessa. Organisaatioiden on myös noudatettava tietosuojaperiaatteita, kuten tietojen minimointi, rajoittaminen ja pseudonyymistyminen, ja varmistettava, että tietosuojan korkea taso taataan riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään.

Lopuksi, GDPR on luonut organisaatioihin uuden viran: tietosuojavastaavan (DPO). Tämä tehtävä vastaa GDPR:n määräysten soveltamisen valvonnasta ja sen varmistamisesta henkilökohtaiset tiedot EU:n kansalaisia kohdellaan asianmukaisesti.

Ranskassa GDPR hyväksyttiin 1.1.2019, ja ranskalaisten organisaatioiden ja yritysten on noudatettava lakia. CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) on viranomainen, joka vastaa siitä, että ranskalaiset organisaatiot ja yritykset noudattavat lakia. CNIL:llä on valtuudet määrätä sakkoja ja seuraamuksia organisaatioille, jotka eivät noudata GDPR-vaatimuksia.

GDPR on a tärkeä lainsäädäntökehys henkilötietojen suojan takaamiseksi EU:n kansalaisista. Se asettaa yrityksille ja organisaatioille tiukkoja velvoitteita ja tarjoaa kaikille EU:n kansalaisten oikeudet tietojen luottamuksellisuuden kannalta laaja. Ranskassa, GDPR tuli voimaan 1.1.2019 ja ranskalaiset organisaatiot ja yritykset heidän on noudatettava lakia ja CNIL:n vaatimuksia.

Yrityksille ja organisaatioille, jotka eivät noudata GDPR-vaatimuksia, voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia ja sakkoja. Sakot voivat olla erittäin raskaat, jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 % globaalista vuosiliikevaihdosta. Sakkoja pannaan kuitenkin harvoin täytäntöön tiukasti, ja niitä sovelletaan yleensä rikkomuksen luonteen ja vakavuuden perusteella.

Yritysten ja organisaatioiden on noudatettava vaatimuksia GDPR henkilötietojen suojaamiseksi EU:n kansalaisista. Organisaatioiden on otettava käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet Suojaa henkilötietoja ja hänen on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille. Yritysten ja organisaatioiden on myös noudatettava tietosuojaperiaatteita, kuten tietojen minimointi, rajoittaminen ja pseudonyymisointi. Lopuksi yritysten ja organisaatioiden on annettava EU:n kansalaisille selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa heidän tietosuojaoikeuksistaan.

Sinun on palkattava GDPR-lakimies laatimaan GDPR-vaatimustenmukaisuusprosessi ja varmistamaan, että yrityksesi tietosuojamääräyksiä koskevat toimenpiteet ovat tehokkaita. A GDPR-lakimies voi myös puolustaa sinua CNIL:n sanktioiden sattuessa ja neuvoa sinua toimenpiteistä, jotka on otettava käyttöön täysin GDPR-yhteensopiva.

Se toimii tällä alueella kaikkialla Ranskassa: Antibes, Grasse, Nizza, Cannes, Cagnes sur Mer, Saint Paul de Vence, Pariisi, Bezons, Villepinte, Pontoise, Mont de Marsan, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Ile de France, Perpignan, Mont de Marsan, Rennes, Nantes, Nancy tai jopa Metz ja Thionville.

Maître Zakine, oikeustieteen tohtori, on asianajaja Grasse Barissa.
Hänen toimistonsa sijaitsee Antibesissa, mutta hän toimii kaikkialla Ranskassa, erityisesti Ranskassa Bordeaux, Metz, Thionville, Strasbourg, Saint-Tropez, Pariisi, Ile de France, Mont de Marsan, Lyon, Lille, Marseille tai jopa koko Varin departementti

Mestari Cécile Zakine

Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon