Vefa kiinteistölakimies

Kuvan lähde: FreeImages‍

Euroopan yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR tuli voimaan perjantaina 25. toukokuuta 2018. Tällä on suuri vaikutus organisaatioiden tapaan käsitellä ja säilyttää henkilötietoja. Eurooppalaisten jokapäiväisessä elämässä tämä tarkoittaa, että yritysten on noudatettava tiukempia sääntöjä käyttäjiensä henkilötietojen käsittelyssä. Uudet määräykset asettavat tiukemmat vaatimukset sen suhteen, miten organisaatiot käsittelevät henkilötietoja. On tärkeää ymmärtää, mitä nämä muutokset sisältävät ja kuinka voit toteuttaa nämä periaatteet organisaatiossasi. Tässä on oppaamme siitä, mitä GDPR tarkoittaa sinulle käyttäjänä ja yrityksenä.

 

 

Mikä on GDPR?

GDPR on lyhenne sanoista Euroopan tietosuoja-asetus. Tämä on sääntö, joka määrää, miten organisaatiot voivat ja niiden täytyy käsitellä henkilökohtaiset tiedot. Olisi liioiteltua sanoa, että GDPR on yksinkertaisesti uusi säännöstö. Pikemminkin se muuttaa merkittävästi tapaa, jolla henkilötietoja tallentavat ja käsittelevät organisaatiot voivat olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. GDPR on laaja ja radikaali päivitys nykyiseen tietosuojalakeja koskevaan sääntelykehykseen. Sillä on myös potentiaalia vaikuttaa toimialoihin, joita laki ei erityisesti koskenut.

 

Miksi GDPR on tärkeä?

Data on digitaalitalouden voimanlähde. Ne ovat perusta monille palveluille ja tuotteille, joiden avulla markkinoijat voivat luoda räätälöityjä mainoksia, vakuutusyhtiöt luoda henkilökohtaisia riskiarviointeja ja laitokset voivat luoda henkilökohtaisia taloudellisia suunnitelmia. Ilman tietoja monet yritykset eivät kuitenkaan saavuta täyttä potentiaaliaan. GDPR on suunniteltu varmistamaan suurempi suojaa Euroopan kansalaisten tiedot. GDPR vaikuttaa henkilöihin ja yrityksiin, jotka ovat vuorovaikutuksessa tietojen kanssa jollakin tavalla. Jos sinulla on verkkosivusto tai sovellus, joka kerää käyttäjätietoja, sinun on noudatettava GDPR-sääntöjä. On myös tärkeää muistaa, että GDPR vaikuttaa kaikkiin, jotka ovat vuorovaikutuksessa datan kanssa, olivatpa sitten kuluttajat tai yritykset. On tärkeää huomata, että GDPR on asetus, joka säätelee tietojen käsittelyä. Tämä ei ole laki, joka kriminalisoi tai määrää sakkoja noudattamatta jättäville yrityksille. Päinvastoin, GDPR:n tavoitteena on lisätä vastuullisuutta laki- ja liikeetiikka jotka käsittelevät tietoja.

 

Mitkä ovat GDPR:n tuomat tärkeimmät muutokset?

– Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan suostumus. – Opt-in-lähestymistapaa vaaditaan myös kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. – Tiedonsiirron Euroopan unionin ulkopuolelle tulee olla "riittävän" turvallista. – Velvollisuus tiedottaa käyttäjille siitä, kuinka heidän tietojaan käytetään ja kuinka mahdolliset epätarkkuudet korjataan. – Säilytysvelvollisuus henkilötietoja niiden suojaamiseksi luvatonta pääsyä vastaan. – Tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille. – seuraamukset noudattamatta jättämisestä, kuten raskaat sakot tai jopa vankeus. – Tietosuojaviranomaiset voivat nyt tarkistaa ja valvoa noudattamista EU:ssa. – Käyttäjien oikeudet on nyt kirjattu EU:n lainsäädäntöön. – Tietosuojavaatimukset kasvavat ajan myötä. – GDPR on yleisesti sovellettava, eli se koskee kaikkia yrityksiä EU:ssa. – Lisäseurauksia syntyy, jos EU:n jäsenvaltiot eivät noudata GDPR:ää.

 

Mitä tämä tarkoittaa käyttäjille ja yrityksille?

EU-kansalaisten tietoja käsittelevien organisaatioiden on noudatettava GDPR-asetuksia. EU:n ulkopuolisten yritysten osalta GDPR:llä on merkittävä vaikutus nykyiseen toimintaan. Tämä johtuu siitä, että se asettaa tiukemmat vaatimukset organisaatioille tietojenkäsittelylle. On tärkeää, että kaikki organisaatiot ymmärtävät GDPR:n ja nykyisen tietosuojakehyksen väliset erot. On myös tärkeää ymmärtää GDPR:n vaikutus siihen, miten organisaatiosi käsittelee tietoja. Yksityishenkilöiden tulee myös huomioida GDPR. Jos olet EU-kansalainen, sinun tulee olla tietoinen uusista säännöksistä, jotka vaikuttavat tietojesi käsittelyyn. GDPR:n odotetaan vaikuttavan kaikkiin EU:n kansalaisiin ja kaikkiin EU:n ulkopuolisiin kansalaisiin, jotka käsittelevät tietoja EU:ssa. Uudet määräykset edellyttävät tietoja käsitteleviltä yrityksiltä tiukempien ohjeiden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että heidän on hankittava suostumus ennen tietojen käsittelyä ja varmistettava tietojen siirto EU:n ulkopuolelle. Vaikka uudet määräykset koskevat vain Euroopan unionin sisällä olevia tietoja, sillä on silti seurauksia, jos EU:n jäsenvaltiot eivät noudata GDPR:ää.

 

Mitä voit tehdä ollaksesi valmis GDPR:ään

Mitä tulee GDPR:n noudattamiseen, ei ole olemassa yhtä työkalusarjaa, joka takaa vaatimustenmukaisuuden. GDPR:ään valmistautuminen on pikemminkin prosessi, jossa arvioidaan organisaatiosi tilannetta ja ryhdytään sitten toimiin tietosuojaongelmien korjaamiseksi. Organisaatiot voivat aloittaa GDPR-valmisteluprosessin arvioimalla nykyisen tietosuojatilanteensa. Tämä sisältää sen määrittämisen, missä valvonta- tai suojamekanismit ovat käytössä, ja sen ymmärtäminen, kuinka tietoja tällä hetkellä käsitellään. Kun tämä arviointi on valmis, voit aloittaa tietosuojaongelmien korjaamisen. Tämä sisältää ylimääräisten suojaustoimintojen asentamisen, käytäntöjen ja menettelyjen tarkistamisen, jotka voivat olla vanhentuneita, ja koulutuksen tarkistamista, joka ei ehkä ole niin GDPR-keskeistä kuin sen pitäisi olla.

 

Johtopäätös

GDPR:llä on kauaskantoisia vaikutuksia käyttäjille ja yrityksille. Se voi vaikuttaa siihen, miten yksilöt ja organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa tietojen kanssa. Kuluttajien tulee olla tietoisia uusista säännöksistä, ja yritykset voivat arvioida asemansa tietosuojan suhteen ja ryhtyä toimiin tietosuojaongelmien korjaamiseksi.

Maître Zakine, oikeustieteen tohtori, on asianajaja Grasse Barissa.
Hänen toimistonsa sijaitsee Antibesissa, mutta hän toimii kaikkialla Ranskassa, erityisesti Bordeaux'ssa, Metzissä, Thionvillessä, Strasbourgissa, Saint-Tropezissa, Pariisissa, Ile de Francessa, Mont de Marsanissa, Lyonissa, Lillessä, Marseillessa ja koko Varin departementissa.

Mestari Cécile Zakine

Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon