Vefa fastighetsrättsjurist

Bildkälla: FreeImages‍

Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR trädde i kraft fredagen den 25 maj 2018. Detta har en djupgående effekt på hur organisationer behandlar och lagrar personuppgifter. I européernas dagliga liv innebär det att företag måste följa striktare regler när det gäller att behandla sina användares personuppgifter. De nya reglerna inför skärpta krav på hur organisationer behandlar personuppgifter. Det är viktigt att förstå vad dessa förändringar innebär och hur du kan omsätta dessa principer i praktiken i din organisation. Här är vår guide till vad GDPR betyder för dig som användare och som företag.

 

 

Vad är GDPR?

GDPR är förkortningen för European General Data Protection Regulation. Det här är en förordning som styr hur organisationer kan och ska hantera personlig information. Det skulle vara en förenkling att säga att GDPR helt enkelt är en ny uppsättning regler. Det förändrar snarare avsevärt hur organisationer som lagrar och behandlar personuppgifter kan interagera med kunder. GDPR är en bred och radikal uppdatering av det nuvarande regelverket kring dataskyddslagar. Det har också potential att påverka branscher som inte var specifikt inriktade på lagförslaget.

 

Varför är GDPR viktigt?

Data är bränslet som driver den digitala ekonomin. De är grunden för många tjänster och produkter, vilket gör det möjligt för marknadsförare att skapa skräddarsydda annonser, försäkringsbolag att skapa personliga riskbedömningar och institutioner att skapa personliga ekonomiska planer. Men utan data kommer många företag att misslyckas med att nå sin fulla potential. GDPR är utformad för att säkerställa större skydd uppgifter om europeiska medborgare. De som påverkas av GDPR är individer och företag som interagerar med data på något sätt. Om du har en webbplats eller app som samlar in användarinformation måste du följa GDPR-reglerna. Det är också viktigt att komma ihåg att GDPR påverkar alla som interagerar med data, oavsett om det är en konsument eller ett företag. Det är viktigt att notera att GDPR är en förordning som styr hur data behandlas. Detta är inte en lag som kriminaliserar eller utdömer böter för företag som inte följer reglerna. Tvärtom syftar GDPR till att öka ansvarsskyldigheten juridisk och affärsetik som behandlar uppgifter.

 

Vilka är de viktigaste förändringarna som GDPR medför?

– Samtycke krävs för all behandling av personuppgifter. – En "opt-in"-metod krävs också för all behandling av personuppgifter. – Dataöverföring utanför Europeiska unionen måste vara "tillräckligt" säker. – Skyldigheten att informera användarna om hur deras data används och hur man korrigerar eventuella felaktigheter. – Skyldigheten att lagra personuppgifter för att skydda dem mot obehörig åtkomst. – Dataintrång ska rapporteras till berörda myndigheter. – påföljder för bristande efterlevnad, såsom höga böter eller till och med fängelse. – Dataskyddsmyndigheter kan nu verifiera och genomdriva efterlevnaden i EU. – Användarrättigheter är nu inskrivna i europeisk lagstiftning. – Kraven på dataskydd ökar med tiden. – GDPR har allmän tillämplighet, vilket innebär att den gäller för alla företag i EU. – Ytterligare konsekvenser kommer att uppstå om EU:s medlemsländer inte följer GDPR.

 

Vad betyder detta för användare och företag?

Organisationer som behandlar EU-medborgares data måste följa GDPR-reglerna. För företag utanför EU har GDPR betydande potential att påverka nuvarande verksamhet. Detta eftersom det ställer hårdare krav på hur organisationer behandlar data. Det är viktigt för alla organisationer att förstå skillnaderna mellan GDPR och det nuvarande ramverket för dataskydd. Det är också avgörande att förstå vilken inverkan GDPR har på hur din organisation behandlar data. Individer bör också ta del av GDPR. Om du är EU-medborgare bör du vara medveten om nya regler som påverkar hur dina uppgifter behandlas. GDPR förväntas påverka alla EU-medborgare och alla icke-EU-medborgare som behandlar uppgifter i EU. De nya reglerna kräver att företag som behandlar data ska följa striktare riktlinjer. Detta innebär att de måste inhämta samtycke innan de behandlar data och säkra överföringen av data utanför EU. Även om de nya reglerna endast gäller data inom EU, kommer det fortfarande att få konsekvenser om EU:s medlemsländer inte följer GDPR.

 

Vad du kan göra för att vara redo för GDPR

När det kommer till att följa GDPR finns det ingen enskild uppsättning verktyg som säkerställer efterlevnad. Snarare är att förbereda sig för GDPR en process som innebär att bedöma din organisations situation och sedan vidta åtgärder för att korrigera eventuella dataskyddsproblem. Organisationer kan påbörja GDPR-förberedelseprocessen genom att bedöma deras nuvarande dataskyddssituation. Detta inkluderar att bestämma var kontrollerna eller skyddsmekanismerna finns på plats och att förstå hur data för närvarande behandlas. När denna bedömning är klar kan du börja korrigera eventuella dataskyddsproblem. Detta inkluderar att installera ytterligare säkerhetskontroller, granska policyer och procedurer som kan vara föråldrade och granska utbildningar som kanske inte är så GDPR-fokuserade som de borde vara.

 

Slutsats

GDPR har långtgående konsekvenser för användare och företag. Det har potential att påverka hur individer och organisationer interagerar med data. Konsumenter bör vara medvetna om de nya reglerna och företag kan bedöma var de står när det gäller dataskydd och vidta åtgärder för att åtgärda eventuella dataskyddsproblem.

Maître Zakine, doktor i juridik, är advokat vid Grasse Bar.
Hennes kontor ligger i Antibes men hon är verksam i hela Frankrike, särskilt i Bordeaux, Metz, Thionville, Strasbourg, Saint-Tropez, Paris, Ile de France, Mont de Marsan, Lyon, Lille, Marseille och hela Var-avdelningen.

Mästare Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrerad hos Grasse Bar. Verksam i hela Frankrike. Arbetsrätt, Tvister på jobbet. Fastighetstvister och samäganderätt. Byggproblem (VEFA etc.) Snabb, motiverad och engagerad respons. Tveka inte att kontakta advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller att boka tid online för konsultation.
Konsultation möjlig 45€/30 min per telefon för en första konsultation

Betygsätt denna sida!

Kontakta kontoret