Maître Zakine on asianajaja henkilötietosuojalainsäädännössä, erityisesti GDPR-asioissa (General Data Protection Regulation). Antibesissa toimiva Maître Zakine tukee yrityksiä ja ammattilaisia kaikilla toiminta-aloilla saattamaan henkilötietojen käsittelynsä GDPR:n mukaiseksi. Asiakkaidesi tiedot GDPR:ssä ovat tärkein oikeudellinen tieto. Sen politiikkana on tiedottaa ja vahvistaa yrityksille tiedottamista niiden velvoitteista. Tietosuojakäytäntö on välttämätön.

 

Maître Zakine puuttuu yritysten puolesta seuraavissa tapauksissa:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) lakimies voi olla erittäin hyödyllinen yrityksille useilla tavoilla:

GDPR:n noudattaminen : Se auttaa yrityksiä ymmärtämään ja noudattamaan GDPR-vaatimuksia, jotka voivat olla monimutkaisia ja erilaisia. Tämä sisältää asianmukaisten käytäntöjen ja menettelyjen täytäntöönpanon henkilötietojen hallintaa varten.

Koulutus ja tietoisuus : Lakimies voi kouluttaa yrityksen työntekijöitä GDPR:n tärkeistä näkökohdista ja varmistaa, että kaikki ovat tietoisia tietosuojaa koskevista lakisääteisistä velvoitteista ja parhaista käytännöistä.

Riskienhallinta : Se arvioi ja neuvoo tietosuojariskeissä ja auttaa yrityksiä välttämään kalliita tietomurtoja ja mahdollisia seuraamuksia.

Vastaus tietoturvaloukkauksiin : Tietoturvaloukkauksen sattuessa asianajaja voi opastaa yritystä tilanteen käsittelyssä, mukaan lukien tiedottamisen sääntelyviranomaisille ja asianomaisille henkilöille GDPR-vaatimusten mukaisesti.

Oikeudellinen neuvonta ja edustus : Lakimies antaa oikeudellista neuvontaa erilaisissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja voi edustaa yritystä viranomaisissa tai tuomioistuimissa riita-asioissa.

Teknologian käyttöönotto : Se voi neuvoa GDPR-yhteensopivien tekniikoiden, kuten salauksen ja pseudonymisoinnin, käyttöönotossa tietoturvan parantamiseksi.

Sopimukset ja sopimukset : Lakimies auttaa laatimaan ja tarkistamaan sopimuksia ja sopimuksia varmistaakseen, että ne ovat GDPR-standardien mukaisia, etenkin kun on kyse tietojen jakamisesta kolmansien osapuolten kanssa.

Hän hallitsee erityisesti tietyt alueet aiemmilta asiakkailta: kamera tekoälyllä, julkisten tilojen kuvaaminen (sisäinen turvakoodi) ja sopeutua tekoälyohjelmisto (sanotaan clisätty amera).

  1. Lakimies rinnallasi varmistaa, että sinulla on vahva vastaus nykypäivän suuriin teknologisiin haasteisiin.

 

 

 

Mestari Zakine

GDPR-lakimies – Henkilötiedot

Oikeustieteen tohtori – luennoitsija Nizzan yliopistossa

Copro lakimies

Minä Zakine puuttuu Sophia Antipolikseen fyysisesti. Hän voi liikkua.

 

 

GDPR on eurooppalainen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on suojella Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja. Se koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka käsittelevät Euroopan unionin alueella asuvien henkilöiden henkilötietoja käsittelypaikasta riippumatta. Tämän lakisääteisen velvoitteen tarkoituksena on vahvistaa avoimuus- ja tiedotuspolitiikkaa.

Nykypäivän digitaaliaikana henkilötietojen tietoturvaloukkauksista on tullut arkipäivää, mikä heikentää oikeuttamme yksityisyyteen. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), vuoden 2016 eurooppalainen asetus, on laajamittainen eurooppalainen asetus, jonka tarkoituksena on vastata henkilötietojen ja yksityisyyden loukkaamisen riskiin. Noudattamispolitiikan pakollisuus sitoo kaikkia. Tieto ja GDPR:n noudattamisvelvollisuus ovat siis yrityksille tärkeitä ja vaativat erityistä huomiota.

Myös mitä meidän tulee tehdä, kun joudumme henkilötietojen ja yksityisyyden loukkauksen uhriksi? 

1. Analysoi, mistä henkilötietojesi loukkaus on peräisin 

Onko tämä yritys, julkinen tila, jossa ei ollut julistetta videovalvontakameroiden läsnäolosta, työpaikkasi? 

Työntekijöillä on erittäin tärkeät oikeudet henkilötietojensa ja yksityisyytensä kunnioittamiseen. 

Heidän yksityisyytensä pitäisi vaikuttaa vain, jos se on oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään: turvallisuus jne.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus CNIL:lle ja lähetettävä kiertokirje, jolla tiedotetaan työntekijöille, että tilat ovat videovalvonnan alaisia. 

 

Tämä on mainittava myös työsopimuksessa, jotta työntekijän suojelua kunnioitetaan mahdollisimman hyvin. 

On ilmoitettava, että hänellä on oikeus näiden tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen. 

Analysoi rikkomuksen alkuperä.

2. Ymmärrä rikkomuksen laajuus ryhtyäksesi tarvittaviin toimiin

Kun rikkomus on havaittu, on tärkeää arvioida vahingon laajuus, jotta voidaan ryhtyä toimiin ja mahdollisesti hakea vahingonkorvausta.

Onko se nimesi, osoitteesi, sosiaaliturvatunnuksesi, salasanasi, luottokorttitietosi? Tilanteen vakavuus riippuu pitkälti varastettujen tietojen luonteesta. 

Tietojesi väärinkäyttö on vähemmän vakavaa kuin pankkitilisi valtuustietojen varkaus. 

Yritysten on siksi tehtävä kaikkensa varmistaakseen henkilötietojesi suojan, erityisesti kaksoistunnistuksen avulla. 

3. Ilmoita asiasta vastaaville viranomaisille

GDPR:n mukaan tietoturvaloukkauksen sattuessa on välttämätöntä ilmoittaa tapauksesta asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Se on lain periaate. CNIL:n verkkosivuilla on suunnitteilla foorumeita. 

Ranskassa tämä on National Commission for Information Technology and Liberties (CNIL).

Lähetä tälle organisaatiolle yksityiskohtainen selvitys tilanteestasi ja kärsimäsi rikkomuksesta. 

4. Muista kuitenkin myös ennakoida petosriskit

Suojaa tietosi vaihtamalla salasanojasi jatkuvasti. 

Vältä käymästä riskialttiille sivustoille ja tekemästä ostoksia siellä. 

Pysy valppaana oikeudellisten asiakirjojen suhteen, joiden tarkoituksena on suojata henkilötietojasi, jos ostat sivustolta. 

Ole valppaana evästeiden käytön suhteen. 

5. Käänny asianajajan, erityisesti asianajajan, puoleen

Jos olet joutunut suuren tietomurron uhriksi, voi olla aika kääntyä asiantuntijan tietomurtolakimiehen puoleen. THE Tietosuojalakimiehet voivat auttaa sinua ymmärtämään oikeutesi ja ryhtymään toimiin yksityisyytesi palauttamiseksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisesti.

***

GDPR-lakimiehenä Maître Zakine tukee sinua kaikissa vaiheissa yrityksesi saattamiseksi GDPR:n mukaiseksi. Hän neuvoo sinua rekisterinpitäjänä koskevissa velvollisuuksissa ja avustaa asiakirjojen laadinnassa. Lakimiehillä onkin enemmän asiantuntemusta kuin yksinkertaisilla ulkopuolisilla konsulteilla. Lakimiehillä on myös oikeudellinen vastuu. Maître Zakine toimii kaikkialla Ranskassa ja Pariisissa.

Maître Zakine tukee myös aina oikeuksien puolustamisesta huolehtien turvatoimien täytäntöönpanoa, jotka on mukautettu Suojaa henkilötietoja asiakkaistasi ja työntekijöistäsi. Hän neuvoo sinua parhaissa käytännöissä tietovuotojen ja tietokonehakkeroinnin välttämiseksi.

Tarkastuksen tai pyynnön yhteydessä CNIL (National Commission for Information Technology and Liberties), Maître Zakine on mukanasi ja puolustaa sinua toimivaltaisten viranomaisten edessä. Hän neuvoo sinua myös kiistassa kolmannen osapuolen kanssa henkilötietojesi suojaamisesta.

Maître Zakine on kokenut ja pätevä lakimies henkilötietojen suojaa. Hän tukee sinua ammattitaidolla ja luottamuksellisesti kaikissa niihin liittyvissä projekteissasi GDPR.

Se auttaa sinua toteuttamaan ja säätelemään täysin tietokoneen käsittelytoimintojasi.

Maître Zakine auttaa sinua myös sopimusten laatimisessa alihankkijoiden tai palveluntarjoajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestasi. Hän neuvoo sinua näihin sopimuksiin sisällytettävistä lausekkeista, jotka takaavat tietojesi suojan ja vastuusi rekisterinpitäjänä. Varsinainen tietojenkäsittelijä on todellakin laillisesti vastuussa.

Lopuksi mestari Zakine tukee sinua velvollisuuksien hoitamisessa asioissa työntekijöiden koulutusta ja tietoisuutta henkilötietojen suojasta. Hän neuvoo sinua toimenpiteissä, joilla saat työntekijäsi tietoisiksi tietosuojaongelmista ja juurruttamaan heille parhaat käytännöt, joita noudatetaan.

5 syytä palkata GDPR-lakimies

1. Mikä on GDPR?

GDPR, teksti vuodelta 2018, asettaa lukuisia velvoitteita.

Asianajaja GDPR Yleisesti tietosuoja-asetus on a asianajaja – henkilötietojen suojassa. Hän on tietosuojalakimies.

Eurooppalaisella oikeudellisella taustalla GDPR on teksti, joka säätelee Euroopan kansalaisten tietosuojaa.

On tärkeää luottaa siihen seuraamusten uhalla.

Yleinen tietosuoja-asetus, joka tunnetaan yleisesti nimellä GDPR, on henkilötietojen suojan eurooppalainen viiteteksti. Voimassa 25.5.2018 alkaen kaikkialla Euroopassa. Se vahvistaa ja täydentää vuoden 1978 tietosuojalaissa vahvistettuja periaatteita.

GDPR:n luoma sääntelykehys mahdollistaa siten erityisesti läpinäkyvyyden varmistamisen, asianomaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamisen, yritysten saamisen vastuuseen henkilötietojen käsittelystä sen kautta ja seuraamusten lisäämistä.

siellä CNIL on elin, joka tarkistaa GDPR-rikkomukset.

Olipa kyseessä sitten verkkosivuston luottamuksellisuuskäytäntö, henkilötietoloukkausten käsittely tai rekisterin käsittely, Me Zakine voi auttaa sinua.

Auta hallitsemaan tietosuojakäytännöt ja henkilöstösi tuki ja yksi asia. Henkilötietoloukkauksista käsittelyrekisterin tai henkilötietorekisterin (joka on tosiasiassa sama asia, mutta nimi on eri) perustamiseen, Maître Zakine pyrkii auttamaan sinua saattamaan tietojärjestelmäsi vaatimusten mukaiseksi. Vaikutusanalyysin hallinta (AIPD tai PIA) on klassinen asia hänestä. Nimeä edustaja henkilötietojen suojaa GDPR-sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, se on hyödyllistä ja tarpeellista. 

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on Euroopan unionin teksti, jonka tavoitteena on suojella yksilöiden henkilötietoja yhdenmukaistamalla henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä koko EU:n alueella.Euroopan unioni. 25.5.2018 voimaantulon jälkeen GDPR koskee kaikkia yrityksiä koosta riippumatta, jotka käsittelevät Euroopan unionin alueella asuvien henkilötietoja. Tämä koskee myös Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneita yrityksiä, jotka käsittelevät Euroopan unionissa asuvien henkilöiden henkilötietoja tavaroiden tai palvelujen toimittamisen tai niihin liittyvien seurantatoimien yhteydessä.

GDPR:n tavoitteena on suojella yksilöiden perusoikeuksia heidän henkilötietojensa suojelussa ja vahvistaa kuluttajien luottamusta digitaaliseen sektoriin varmistamalla heidän henkilötietojensa suojan korkea taso. Siinä määritellään rekisterinpitäjien ja alihankkijoiden velvollisuudet henkilötietojen suojan suhteen sekä asianomaisten henkilöiden oikeudet. Poliittisten tietojen arkistointi on tietysti kiellettyä.

Rekisterinpitäjät ovat ihmisiä, yrityksiä tai organisaatioita, jotka päättävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista. Käsittelijät ovat ihmisiä, yrityksiä tai organisaatioita, jotka käsittelevät henkilökohtaiset tiedot rekisterinpitäjän puolesta. GDPR:n mukaan rekisterinpitäjien on saatava rekisteröidyltä nimenomainen suostumus heidän henkilötietojensa käsittelyyn, paitsi jos kyseessä on muu oikeusperusta.

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikaista ne, poistaa ne, rajoittaa niiden käsittelyä, vastustaa tietojensa käsittelyä ja pyytää tietojensa siirrettävyyttä. Heillä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tietovuodon sattuessa rekisterinpitäjien on ilmoitettava asiasta toimivaltainen tietosuojaviranomainen 72 tunnin kuluessa vuodon havaitsemisesta.

GDPR edellyttää myös, että rekisterinpitäjät ottavat käyttöön riittävät turvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä. Tästä tulee keskustella alihankkijoiden kanssa palvelun alusta lähtien.

Mitkä ovat GDPR:n kolme periaatetta?

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) perustuu kolmeen pääperiaatteeseen ja lainmukaisuusvelvoitteisiin:

  1. Laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden periaate: tämä periaate edellyttää, että henkilötietojen käsittelyn on oltava laillista ja läpinäkyvää, ja se on suoritettava siten, että se on laillista ja oikeudenmukaista rekisteröidyn kannalta.

  2. Tietojen minimoinnin periaate: tämä periaate edellyttää, että henkilötietoja tulee kerätä, käyttää ja säilyttää vain siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä sen tarkoituksen kannalta, jota varten niitä käsitellään.

  3. Vastuullisuusperiaate: tämä periaate tarkoittaa, että rekisterinpitäjät ja alihankkijat ovat vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely on säännösten mukaista, ja heidän on pystyttävä osoittamaan tämä noudattaminen tarkastuksen yhteydessä.

Suostumus, täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, siviililain 9 §, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tietokoneistetun käsittelyn yhteydessä ovat toistensa vastakohtia. Lakimies auttaa ymmärtämään nämä hienovaraisuudet.

Ajatuksena on siis tietää, mikä on sinulle arvokasta. Maître Zakine, asianajaja, on täällä auttamassa sinua, olitpa sitten aloittava yritys Sophia-Antipoliksessa tai suuri ryhmä Grenoblessa.

2. GDPR, asianajaja ja tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on Tietosuojavastaava. Tällä CNIL:n asentamalla roolilla on vakavia seurauksia, sillä se takaa muun muassa GDPR:n alaisten tietokonetiedostojen ja prosessien asianmukaisen hallinnan.

 

Sellaisenaan a GDPR-lakimies, henkilötietojen suojan asiantuntija, on tietosuojavastaavan yhteyshenkilö riita-asioissa tai tietosuojavastaavalle toimitetuissa erityiskysymyksissä tai tietosuojaan liittyvissä ongelmissa. Maitez Zakine voi olla start-up-lakimies tai suuren ryhmän asianajaja.

Nimittämällä GDPR-tietosuojavastaavan, jota kutsutaan tietosuojavastaavaksi (lyhyesti DPO), Maître Zakine voi auttaa sinua saattamaan käsittelysi vaatimustenmukaiseksi ja kiinnittämään huomiota tietoturvaan.

3. Mitä GDPR-tietoinen asianajaja voi tehdä hyväksesi?

Maître Zakine auttaa asiakkaita projektin eri vaiheissa. Suostumusvaiheesta poliittisempiin vaiheisiin suhteessa Internet-asiakkaisiin.

Joko alkuvaiheessa se auttaa sinua esimerkiksi suorittamaan AIPD:n (Initial Analysis of Data Protection) ja keskustelemaan CNIL:n kanssa.

Se puuttuu myös alavirran vaiheeseen, kun se toimii CNIL-prosessien säännöstelyvaiheessa. Hän voi työskennellä kanssasi GDPR-vaatimustenmukaisuuden parissa, jotta olet "RGPD-yhteensopiva"

Hän on tottunut työskentelemään start-up-yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa niinkin vaihtelevista aiheista kuin innovaatioista tai yksinkertaisista laillistuksista.

Otetaan yhteyttä

4. Miksi valita meidät auttamaan sinua?

Sinun kiinnostuksesi ohjaa mestari Zakinea. Maître Zakine tarjoaa neuvoja ja apua Pariisissa ja Ranskassa
Asianajajalle soittaminen tarkoittaa sitä, että olet varma, että oikeuksiasi kunnioitetaan ja valitsemasi asianajotoimiston osaamisalueet ovat erikoistuneet vaadittuun alaan.
Riitatapauksissa mestari Zakine puolustaa oikeuksiasi voimalla ja kaikella ihmiskunnalla.
Zakine asianajotoimisto sijaitsee Antibesissa rekisteröity Grasse Bariin (Nice Bar on lähellä). Hallita Zakine puhuu Cannesissa, Grassse, Mougins) ja koko Ranskassa.
Maître Zakine on tottunut työskentelemään etänä (video, sähköinen allekirjoitus, suojattu tiedostonvaihtoalusta).
THE Kaappi Cécile Zakine on käytettävissäsi

4. Kuinka paljon GDPR-lakimies maksaa?

GDPR-lakimiehen hinta vaihtelee useiden tekijöiden mukaan.

Perusperiaate on tietysti, että kustannukset vaihtelevat työn ja käytetyn ajan mukaan.

Yksinkertaisin asia on silti ottaa a Minun Zakinen kuuleminen, GDPR-lakimies. Hinta 120 euroa. Hän osaa jo opastaa sinua ja käy läpi tärkeimmät perusasiat kanssasi.

Kutsun sinut lukemaan Usein kysyttyä, miksi ensimmäinen konsultaatio maksaa (koska ensimmäisen konsultaation aikana Me Zakine alkaa opastaa sinua polullasi).

5. Interventiopaikkamme ovat?

Sophia Antipolis on teknologiakaupunki Alpes-Maritimesissa Ranskassa. Se perustettiin 1970-luvulla korkean teknologian yrityksille, ja se saavutti nopeasti kansainvälisen maineen tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen tutkimus- ja kehityskeskuksena.

Tänään, Sofia Antipolis:llä on yli 1 200 yritystä ja tutkimuskeskusta, jotka työllistävät lähes 25 000 henkilöä. Kaupungissa on myös lukuisia yliopistoja ja kouluja, jotka tarjoavat laajan valikoiman koulutus- ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia.

Kaupungissa on hyvät julkiset liikenneyhteydet, ja bussi- ja junaverkosto yhdistää sen Nizzaan ja muihin alueen kaupunkeihin. Se on myös helposti saavutettavissa autolla, koska se on lähellä A8-moottoritietä.

 

 

Artikkelimme GDPR:stä

Haluatko, että sinuun otetaan uudelleen yhteyttä?


    4.8/5 - (822 ääniä)