Det formelle varselbrevet – Me Zakine, doktor i juss, advokat

Advokat for næringsleie

Formell varsel: en vesentlig forutsetning for minnelig løsning av tvister

Det formelle varselet er et viktig juridisk instrument i verktøysettet til enhver advokat.

I sammenheng med tvister som kan oppstå mellom to parter, utgjør denne tilnærmingen ofte en nødvendig forutsetning før eventuelle rettslige skritt. Det gir faktisk en siste mulighet til å løse en tvist i minnelighet. Denne prosedyren har derfor fordelen av å unngå saksomkostninger og få en rask løsning.

Men hvordan skrive denne typen brev og hva bør inkluderes?

1. Hva er formell oppsigelse?

Formelle varselet er et formelt brev sendt av en part (kreditor) til en annen part (debitor), hvor det kreves en sum penger eller ber dem om å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse.

Formålet med den formelle innkallingen må være klart definert og presis for å være gyldig: anmodning om dokumenter, en sum penger, en forpliktelse til å utføre.

Hvis du for eksempel ønsker å be om elementer eller fremlegge støttedokumenter, må disse fremgå tydelig. I sammenheng med en tvist mot en arrangør ved evt VEFA-forsinkelse, vil du bli bedt om å fremvise bevis på forsinkelse. I sammenheng med en tvist på grunn av dårlig utførelse, vil produsenten eller selskapet bli bedt om å komme og oppheve forbeholdene eller korrigere det feilaktige utførelse eller ved evt. forlatelse av byggeplassen. 

Et annet eksempel, innenfor rammen av et kommersielt partnerskap, vil leverandøren gi debitor beskjed om å betale de fakturaene som er sendt og forfalt.

2. Viktigheten av den minnelige prosedyren

Fremfor alt er det viktig å favorisere den minnelige ruten.

Me Zakine, anerkjent for sin nærhet, tilgjengelighet og reaksjonsevne, jobber i hele Frankrike. Selv om registrert med Grasse Bar, reiser han i henhold til kundenes behov.

Hans ønske om å alltid finne en minnelig løsning er en garanti for hans profesjonalitet.

3. Hvordan skrive en formell melding?

For det første er det et rekommandert brev med mottaksbekreftelse som må inneholde et emne: "formell melding til... »

Ordvalg er avgjørende. En formell melding må være tilstrekkelig truende til å oppmuntre motparten til å svare, samtidig som den forblir høflig. Den skal minne om svarfrist og heve muligheten for oppfølging ved manglende svar.

4. Mottaksbekreftelse: en garanti for sikkerhet og bevis i retten

Det anbefales på det sterkeste å sende din formelle melding i rekommandert brev med mottaksbekreftelse. Dette sikrer at skyldneren ikke kan nekte for å ha mottatt brevet ditt.

5. Viktigheten av en bedring

Dersom motparten ikke svarer innen fristen, er det lurt å følge opp.

Dette viser din vilje til å løse tvisten i minnelighet. Det er et siste forsøk på å få en reaksjon fra motparten før man går videre til rettssaksfasen.

6. Støtte fra en advokat: en stor, mer lovende ressurs

Vefa eiendomsrettsadvokat

Å ha en advokat ved din side i denne prosessen, for eksempel Me Zakine, gir ubestridelig troverdighet og ekspertise.

Dens rolle er ikke begrenset til å utforme brevet, men strekker seg til den overordnede konfliktløsningsstrategien. Hans erfaring, hans nærhet, hans tilgjengelighet og hans reaksjonsevne er alle eiendeler for å garantere suksessen til innsatsen din.

Hun støtter sine klienter etter deres ønsker og behov og diskuterer med dem hva de har tenkt å gjøre eller ikke gjøre. Hun veileder saken ved å velge den best mulige strategien, det vil si den som skal gjøre det mulig for oss å trives i retten.

Konklusjon

Det formelle varselet er et avgjørende skritt for å løse tvister. Det gir en mulighet til å løse problemet i minnelighet, uten å måtte innlede kostbare og lange rettslige prosesser. Dens utforming krever imidlertid spesiell oppmerksomhet. Samarbeid med en advokat, som Me Zakine, garanterer relevansen, styrken og effektiviteten til din tilnærming.

DE Mr. ZAKINEs kontor støtter deg for å skrive det formelle varselbrevet du trenger om alle spørsmål knyttet til eiendomsrett, byplan- og entrepriserett og sameierett som genererer på gjentakende basis byggespørsmål.

Din interesse er det som veileder Mester Zakine. Mester Zakine gir deg råd og hjelp.
Å tilkalle en advokat betyr å være sikker på at rettighetene dine blir respektert, og at kompetanseområdene til advokatfirmaet du har valgt er spesialisert innen det nødvendige feltet.

DE Zakine advokatfirma er basert i Antibes registrert hos Grasse Bar (Nice Bar er i nærheten). Mester Zakine griper inn Cannes, Grasse, Mougins) og i hele Frankrike.

Maître Zakine er vant til å jobbe eksternt (video, elektronisk signatur, sikker filutvekslingsplattform): calendly.com
DE Skap Cécile Zakine står til din disposisjon

Vurder denne siden!