Det formella meddelandet – Me Zakine, doktor i juridik, advokat

Kommersiell hyresadvokat

Formellt meddelande: en väsentlig förutsättning för att lösa tvister i godo

Det formella meddelandet är ett viktigt juridiskt instrument i alla advokaters verktygslåda.

I samband med tvister som kan uppstå mellan två parter, utgör detta tillvägagångssätt ofta en nödvändig förutsättning inför eventuella rättsliga åtgärder. Det erbjuder faktiskt en sista möjlighet att lösa en tvist i godo. Detta förfarande har därför fördelen att man slipper rättegångskostnader och får en snabb lösning.

Men hur skriver man den här typen av brev och vad ska ingå?

1. Vad är formell uppsägning?

Det formella meddelandet är ett formellt brev som skickas av en part (borgenären) till en annan part (gäldenären), och kräver en summa pengar eller ber dem att fullgöra en avtalsenlig förpliktelse.

Syftet med det formella meddelandet måste vara klart definierat och exakt för att vara giltigt: begäran om handlingar, en summa pengar, en prestationsskyldighet.

Om du till exempel vill begära in underlag eller ta fram underlag måste dessa tydligt anges. I samband med en tvist mot en arrangör i händelse av VEFA försening, kommer du att bli ombedd att visa bevis på försening. I samband med en tvist på grund av dåligt utförande kommer tillverkaren eller företaget att uppmanas att komma och häva reservationerna eller korrigera det felaktiga utförandet eller i händelse av övergivande av byggarbetsplatsen. 

Ett annat exempel, inom ramen för ett kommersiellt partnerskap kommer leverantören att uppmana gäldenären att betala de fakturor som skickats och som återstår förfallna.

2. Vikten av det vänskapliga förfarandet

Framför allt är det viktigt att gynna den vänskapliga vägen.

Me Zakine, känd för sin närhet, tillgänglighet och lyhördhet, arbetar i hela Frankrike. Även registrerad med Grasse Bar, han reser enligt sina kunders behov.

Hans önskan att alltid hitta en vänskaplig lösning är en garanti för hans professionalism.

3. Hur skriver man ett formell meddelande?

För det första är det ett rekommenderat brev med mottagningsbevis som måste innehålla ett ämne: "formellt meddelande till... »

Ordvalet är avgörande. Ett formellt meddelande måste vara tillräckligt hotfullt för att uppmuntra motparten att svara, samtidigt som den förblir artig. Den ska påminna om tidsfristen för att svara och nämna möjligheten till uppföljning vid uteblivet svar.

4. Mottagningsbevis: en garanti för säkerhet och bevis i domstol

Det rekommenderas starkt att skicka ditt formella meddelande med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Detta säkerställer att gäldenären inte kan förneka att han fått ditt brev.

5. Vikten av en återhämtning

Om motparten inte svarar inom tidsfristen är det lämpligt att följa upp.

Detta visar din beslutsamhet att lösa tvisten i godo. Det är ett sista försök att få en reaktion från motparten innan man går vidare till rättegångsfasen.

6. Stöd från en advokat: en stor, mer lovande tillgång

Vefa fastighetsrättsjurist

Att ha en advokat vid din sida i denna process, som Me Zakine, ger obestridlig trovärdighet och expertis.

Dess roll är inte begränsad till att utarbeta skrivelsen, utan sträcker sig till den övergripande tvistlösningsstrategin. Hans erfarenhet, hans närhet, hans tillgänglighet och hans lyhördhet är alla tillgångar för att garantera framgången för dina ansträngningar.

Hon stöttar sina klienter efter deras önskemål och behov och diskuterar med dem vad de tänker göra eller inte göra. Hon vägleder ärendet genom att välja den bästa möjliga strategin, det vill säga den som gör det möjligt för oss att lyckas i domstol.

Slutsats

Det formella meddelandet är ett avgörande steg för att lösa tvister. Det ger en chans att lösa problemet i godo, utan att behöva inleda kostsamma och långa rättsliga förfaranden. Dess utformning kräver dock särskild uppmärksamhet. Samarbete med en jurist, som Me Zakine, garanterar relevansen, styrkan och effektiviteten i ditt tillvägagångssätt.

DE Mr. ZAKINEs kontor stödjer dig för att skriva det formella uppsägningsbrev du behöver i alla frågor som rör fastighetsrätt, stadsbyggnads- och byggrätt och samäganderätt som genererar på återkommande basis byggfrågor.

Ditt intresse är det som vägleder Master Zakine. Mästare Zakine ger dig råd och hjälp.
Att ringa en advokat innebär att vara säker på att dina rättigheter respekteras och att kompetensområdena på den advokatbyrå du har valt är specialiserade på det område som krävs.

DE Zakine advokatbyrå är baserad i Antibes registrerad hos Grasse Bar (Nice Bar ligger i närheten). Mästare Zakine ingriper Cannes, Grasse, Mougins) och i hela Frankrike.

Maître Zakine är van vid att arbeta på distans (video, elektronisk signatur, säker filutbytesplattform): calendly.com
DE Skåp Cécile Zakine står till ditt förfogande

Betygsätt denna sida!