Kunstmatige intelligentie en openbaar toezicht: een kwestie van AVG

Auteur: Dr. Cécile Zakine, doctor in de rechten

Datum:: 05/12/2024

In het huidige digitale tijdperk, waarin kunstmatige intelligentie (AI) en videobewaking een integraal onderdeel zijn van ons dagelijks leven, wordt de kwestie van de bescherming van persoonlijke gegevens essentieel, vooral als het gaat om filmen in de openbare ruimte. Als doctor in de rechten wil ik deze complexe problematiek graag benaderen vanuit het perspectief van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG, een Europese verordening, legt strenge richtlijnen op met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze richtlijnen zijn met name relevant in de context van het gebruik van bewakingscamera’s door transportbedrijven of andere publieke entiteiten. Hun doel ? Zorg voor veiligheid en voorkom incidenten. Deze acties roepen echter belangrijke juridische vragen op met betrekking tot de individuele privacy.

Het is essentieel om te erkennen dat het vastleggen van beelden in de openbare ruimte door bewakingscamera's geen triviaal proces is. Het vereist een solide juridische basis, gerechtvaardigd door een legitiem belang, een missie van algemeen belang of de uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde mensen. Als deze rechtvaardigingen ontbreken, kunnen dergelijke praktijken op grond van de AVG als illegaal worden beschouwd.

Technologie, en met name AI, biedt enorme kansen om de veiligheid en efficiëntie van het openbaar vervoer te verbeteren. Het moet echter op verantwoorde wijze worden ingezet en in overeenstemming met het huidige wettelijke kader. Dit impliceert een rigoureuze beoordeling van de risico's en voordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten en vrijheden van individuen.

Als juridische professionals staan we voor een enorme uitdaging: technologische innovatie in evenwicht brengen met respect voor de fundamentele rechten van burgers. Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bij elk gebruik van videobewaking in openbare ruimtes niet alleen de AVG wordt gerespecteerd, maar ook de redelijke verwachtingen op het gebied van privacy.

Geconfronteerd met deze complexiteit is het van cruciaal belang om geen overhaaste conclusies te trekken. Elke situatie is uniek en vereist een diepgaande juridische analyse. Om deze reden raad ik ten zeerste aan dat de getroffen entiteiten een advocaat raadplegen die gespecialiseerd is in het gegevensbeschermingsrecht voor advies dat is toegesneden op hun specifieke geval.

Concluderend moet de integratie van AI en videobewaking in de openbare ruimte met voorzichtigheid en verantwoordelijkheid worden benaderd. De AVG biedt een raamwerk om de rechten van individuen te beschermen, maar de juiste toepassing ervan vereist diepgaande juridische expertise. Het raadplegen van een gespecialiseerde advocaat is daarom een essentiële stap voor elke entiteit die overweegt dergelijke technologieën in te zetten.

Bookmark deze pagina!

Contact opnemen met de firma