Kunstig intelligens og offentlig overvåking: et spørsmål om GDPR

Forfatter: Dr. Cécile Zakine, doktor i juss

Dato:: 05.12.2024

I dagens digitale tidsalder, hvor kunstig intelligens (AI) og videoovervåking er en integrert del av våre daglige liv, blir spørsmålet om beskyttelse av personopplysninger vesentlig, spesielt når det gjelder filming i offentlige rom. Som doktor i jus vil jeg gjerne nærme meg denne komplekse problemstillingen fra perspektivet til General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR, en europeisk forordning, pålegger strenge retningslinjer for behandling av personopplysninger. Disse retningslinjene er spesielt relevante i sammenheng med bruk av overvåkingskameraer av transportselskaper eller andre offentlige enheter. Målet deres? Ivareta sikkerhet og forhindre hendelser. Disse handlingene reiser imidlertid viktige juridiske spørsmål knyttet til personvernet.

Det er viktig å erkjenne at å ta bilder i offentlige rom med overvåkingskameraer ikke er en triviell prosess. Det krever et solid rettslig grunnlag, begrunnet med en legitim interesse, et oppdrag av offentlig interesse eller uttrykkelig samtykke fra personene som er filmet. I mangel av disse begrunnelsene, kan slik praksis anses som ulovlig i henhold til GDPR.

Teknologi, spesielt AI, gir enorme muligheter for å forbedre sikkerheten og effektiviteten til offentlig transport. Den må imidlertid distribueres ansvarlig og i samsvar med gjeldende juridiske rammeverk. Dette innebærer en streng vurdering av risiko og fordeler, som tar hensyn til enkeltpersoners rettigheter og friheter.

Som advokater står vi overfor en skremmende utfordring: å balansere teknologisk innovasjon med respekt for innbyggernes grunnleggende rettigheter. Det er viktig å sikre at all bruk av videoovervåking i offentlige rom respekterer ikke bare GDPR, men også rimelige forventninger til personvern.

Stilt overfor denne kompleksiteten er det avgjørende å ikke trekke forhastede konklusjoner. Hver situasjon er unik og krever en grundig juridisk analyse. Av denne grunn anbefaler jeg på det sterkeste at berørte enheter konsulterer en advokat som spesialiserer seg på personvernlovgivning for råd tilpasset deres spesifikke sak.

Avslutningsvis må integreringen av AI og videoovervåking i det offentlige rom tilnærmes med varsomhet og ansvar. GDPR gir et rammeverk for å beskytte rettighetene til enkeltpersoner, men riktig anvendelse krever inngående juridisk ekspertise. Å konsultere en spesialistadvokat er derfor et viktig skritt for enhver enhet som vurderer å ta i bruk slike teknologier.

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret