Meester Zakine - Doctor in de rechten

Advocaat

Het kantoor van Maître Zakine, Advocaat, Doctor in de Rechten, ondersteunt u daarbij uw juridische procedures
onroerend goed – VEFA – CCMI.

Werkt overal in Frankrijk

(85 % van de klanten van Me Zakine bevinden zich buiten de Grasse Bar).

Een afspraak maken
Advocaat antibes

Maître Zakine, doctor in de rechten

VEFA-advocaat – CCMI
Vastgoedrecht

Behoeften in het vastgoed- en bouwrecht? Advies bij bouwgeschillen?

Advocatenkantoor Me Zakine biedt ondersteuning bij geschillen op het gebied van bouw-, vastgoed- en mede-eigendomsrecht

Maître Zakine, doctor in de rechten, is ingeschreven bij de balie van Grasse.

Le Het vastgoedrecht is een uitgebreid rechtsgebied dat alle regels omvat die van toepassing zijn op onroerend goed, dat wil zeggen op de grond en de gebouwen die er worden opgetrokken. Dit is een complex gebied dat zowel privaatrecht als publiekrecht raakt.

Le bouwrecht regelt contracten en de verantwoordelijkheid van degenen die betrokken zijn bij een bouwproject. Het waarborgt de naleving van de normen en de bescherming van projecteigenaren.

Le mede-eigendomsrecht wordt beheerst door de wet van 1965 en stelt de regels vast voor de werking van mede-eigendom, van het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes tot de besluitvorming.

Dit complexe rechtsgebied raakt vele aspecten van het dagelijks leven.

 

Het Advocatenkantoor van Me Zakine kan voor u tot een oplossing onderhandelen in geval van een geschil met betrekking tot de verkoop en u ondersteunen in het kader van een geschilprocedure (actie wegens gedwongen verkoop van een verkoop, actie wegens aansprakelijkheid).

 

De vertraging in uw VEFA- of CCMI-levering? 

 

Het kantoor is gespecialiseerd als VEFA-advocaat en CCMI-advocaat. Meester Zakine oefent dagelijks problemen die verband houden met VEFA als vertraging, opheffing van reserveringen en ontmoet veel promotors als tegenstanders. Door zijn ervaring heeft hij zich kunnen specialiseren in het vastgoedrecht

Verhuurders door acties in te voeren uitzettingen voor de rechter zullen worden geholpen.

Tenslotte vertegenwoordigt de heer ZAKINE toekomstige kopers die een eigendom willen verwerven in het kader van een veiling.

Kantoor al dan niet rechtstreeks ingrijpt in het strafrecht of binnen FAMILIERECHT, vooral in gevallen van geschillen zoals echtscheiding of compensatieuitkering, om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Ervaring op deze gebieden is essentieel.

Ik ZAKINE staat zijn cliënten bij in echtscheidingsprocedures: echtscheiding met wederzijds goedvinden of een betwistbare echtscheiding.

Echtscheidingsprocedures verschillen van andere procedures doordat de affecten en emoties de zaak volledig doordringen. Het is dus essentieel om ook dit deel van de zaak te kunnen beheren.

De zorg voor onze particuliere of professionele klanten is essentieel voor hun brengen onze beste expertise in en helpen hen hun rechten te verdedigen door middel van onze ervaring. 85 % van onze klanten bevinden zich ver van Frankrijk.

 Wonen of vastgoed bezitten in mede-eigendom kan ingewikkeld zijn.

Reglement mede-eigendom, wet van 10 juli 1965, algemene vergadering van mede-eigenaars, machtiging, betwisting van algemene vergaderingen, bijstand tijdens algemene vergaderingen, beheer van conflicten en illegaal uitgevoerde werkzaamheden etc….dit zijn de interventiegebieden van het kabinet.

Het advocatenkantoor van Maître Zakine, doctor in de rechten, kan dringend werken in nauwe samenwerking met Commissarissen van Justitie (voorheen bekend als Gerechtsdeurwaarders van gerechtigheid) in Antibes zodat dossiers in noodgevallen kunnen worden verwerkt met alle soepelheid die bepaalde situaties vereisen.

Maître Zakine komt zowel tussen voor de curatoren als voor de mede-eigenaars.

Professioneel zijn in het beschermen van de rechten van het publiek is een ethische verplichting.

Een advocatenkantoor in VEFA en CCMI – Vastgoedrecht

4.9/5 - (969 stemmen)