Juridische update: Verkoop van onroerend goed: compensatie voor geleden verlies wanneer een van de partijen zich terugtrekt voordat het contract definitief is gesloten

Koopovereenkomsten voor onroerend goed zijn rechtshandelingen die als doel en gevolg hebben dat het eigendom wordt overgedragen aan de koper van het onroerend goed. Er zijn verschillende fasen bij betrokken, en voor de uiteindelijke totstandkoming van de koopakte moeten een aantal formaliteiten worden vervuld...

De Gouden Dame

Oostenrijk, 1907. Een schilderij dat later "De Gouden Dame" zou worden genoemd, dat van Adèle Bloch-Bauer, geschilderd door Klimt Ondanks het testament van Ferdinand, de echtgenoot van Adèle, waarin stond dat hij wilde dat zijn neef en nichten zijn rechtmatige erfgenamen zouden zijn, werd het schilderij...