Juridische update: Verkoop van onroerend goed: compensatie voor geleden verlies wanneer een van de partijen zich terugtrekt voordat het contract definitief is gesloten

Koopovereenkomsten voor onroerend goed zijn rechtshandelingen die als doel en gevolg hebben dat het eigendom wordt overgedragen aan de koper van het onroerend goed. Er zijn verschillende fasen bij betrokken, en voor de uiteindelijke totstandkoming van de koopakte moeten een aantal formaliteiten worden vervuld...