Paris medeierskapsadvokat

Renovering av en eiendom er ofte en mulighet til å blåse nytt liv inn i et rom, for å forbedre komforten eller verdien. Imidlertid kan prosessen noen ganger bli hemmet av dårlig utførelse. Disse lidelsene, langt fra å være enkle ulemper, kan forårsake betydelige konflikter mellom oppdragsgiver og prosjektleder. Gjennom denne artikkelen vil vi ta for oss fem avgjørende juridiske punkter å vurdere når du står overfor dårlig utførelse, som en advokat med doktorgrad i entrepriserett.

1. Identifikasjon og juridisk anerkjennelse av mangelfull utførelse

Dårlig utførelse, i byggebransjen, refererer til enhver defekt, mangel eller manglende samsvar som oppstår etter at arbeidet er utført. Dens juridiske anerkjennelse er utløseren for enhver administrasjonsprosess.

har. Uordens natur

For at en mangel skal klassifiseres som dårlig utførelse, må den:

  • Er i strid med kontraktsbestemmelser.
  • Gjør arbeidet uegnet til det tiltenkte formålet.
  • Utgjør en potensiell fare for beboerne.

b. Viktigheten av dokumentasjon

Det er viktig å dokumentere mangler med bilder, attester, og ideelt sett med en namsmannsrapport. Dette gir et håndfast grunnlag under forhandlinger eller eventuell rettstvist.

2. Tiårsgarantien og andre garantier

Fransk lov gir flere garantier for å beskytte prosjekteieren mot dårlig utførelse.

har. Ti års garanti

Oppført i artikkel 1792 i Civil Code, dekker det skader som kompromitterer verkets soliditet eller gjør det uegnet til det tiltenkte formålet i en periode på ti år fra mottak av verket.

b. To års garanti

Også kalt en garanti for riktig funksjon, dreier det seg om utstyr som kan skilles fra arbeidet. Den gir dekning i to år fra mottak av arbeidet.

vs. Garantien for perfekt gjennomføring

Gyldig i ett år etter mottak av arbeidet, forplikter den entreprenøren til å utbedre alle mangler rapportert av prosjekteier, enten de er åpenbare eller avdekket senere.

3. Den formelle meldingen: første skritt mot løsning

Før eventuelle rettslige skritt tjener den formelle meldingen til offisielt å varsle selskapet om de bemerkede defektene.

har. Innholdet i den formelle innkallingen

Den må inneholde:

  • En detaljert beskrivelse av defektene.
  • Det rettslige grunnlaget tiltakshaver baserer seg på.
  • En rimelig frist gitt til selskapet for å utbedre mangler.

b. Virkningene av det formelle varselet

Det formelle varselet lar ofte situasjonen løses i minnelighet. Det er imidlertid også det første offisielle trinnet før mulig rettstvist.

4. Rettsekspertise: vurdering og kvantifisering av skaden

Kompetanse er ofte nødvendig for å fastslå feilens opprinnelse, art og omfang, samt for å kvantifisere skaden.

har. Utnevnelse av sakkyndig

Den sakkyndige oppnevnes som hovedregel av en dommer, med mindre det er avtalt mellom partene om en privat sakkyndig.

b. Omfanget av kompetanse

Domsekspertise har en sterk bevisverdi. Det er viktig å fastsette ansvar og vurdere mulig kompensasjon.

5. Rettslig prosedyre: den ultimate utvei

Hvis forhandlingene mislykkes, kan tvisten bringes til retten.

har. Valget av jurisdiksjon

Avhengig av kontraktens art og størrelsen på tvisten, kan prosjekteier henvise saken enten til den lokale domstolen eller til rettsdomstolen.

b. Representasjon ved advokat

Bistand fra en advokat er viktig. Han sørger for å forsvare interessene til prosjekteier, presenterer de juridiske argumentene og forvalter den juridiske strategien.

vs. Mulige utfall av tvisten

En dom kan pålegge reparasjon av mangler, erstatning til prosjekteier, eller til og med heving av kontrakten. Det er også mulig at dommeren vil avslå anmodningene dersom de anses grunnløse.

Konklusjon

Håndtering av feil på en renoveringsplass krever en streng og strukturert tilnærming. Kunnskap om juridiske mekanismer, dokumentasjon av lidelser og bistand fra en spesialisert advokat er avgjørende for å effektivt forsvare ens rettigheter og oppnå erstatning.

Advokaten skal stille opp som en tilgjengelig samtalepartner og svare på klientens spørsmål under hele saksbehandlingen. Firmaet opererer i Alpes Maritimes-regionen (Antibes, Cannes Grasse, Nice), men også i hele Frankrike (Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Paris-regionen, Strasbourg, Nantes, Nancy, Perpignan, Toulouse, Bezons, Villepinte, Pontoise, Rennes).

Mester Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret