Verlaten van een bouwterrein: 5 stappen om met verwaarlozing om te gaan - Me Zakine Avocat en droit immobilier à Cannes

Verlaten bouwterrein: 5 stappen om verlaten bouwterreinen te beheren: ons advies

Eigendomsrecht advocaat

Wanneer u geconfronteerd wordt met het verlaten van een bouwterrein, een echte hoofdpijn in de bouwsector, vereist de bescherming van uw belangen een grondige kennis van de juiste rechtsmiddelen. Hier zijn de vijf essentiële punten om met deze delicate situatie om te gaan en uw rechten te beschermen.

1. Verlaten bouwterreinen zo snel mogelijk identificeren

Vertraging, sporadisch bezoek aan de site, chantage bij oproepen voor fondsen, stopgezet gedeeltelijk of volledig, dit zijn de gevallen (niet-limitatief) die kunnen worden voorgesteld als het verlaten van het terrein.

2. Bestudeer de clausules van het contract dat u hebt ondertekend

Alles moet in het contract staan. Daarom adviseren wij u om problemen te voorkomen door alle clausules van het contract te controleren voordat u het ondertekent en, in sommige gevallen, om ervoor te zorgen dat u alle benodigde documenten hebt. een advocaat bellen eigendom. Het is van essentieel belang om de voorwaarden van het contract in detail door te nemen om specifieke bepalingen met betrekking tot termijnen, vertragingen, boetes en beëindigingsvoorwaarden te identificeren. Clausules met betrekking tot verzekering en garanties in het geval van het verlaten van de bouwplaats moeten ook in detail bestudeerd worden. Controleer of de aannemer u een verzekeringscertificaat voor tien jaar heeft verstrekt.

3. Stuur de aannemer een aangetekende brief met ontvangstbevestiging

In het geval van vermoedelijke stopzetting is het van cruciaal belang om de aannemer formeel schriftelijk op de hoogte te brengen, in overeenstemming met de wettelijke procedures. Deze kennisgeving moet duidelijk de vastgestelde vertragingen, de ondervonden problemen en de verwachtingen voor de hervatting van het werk vermelden. Deze fase markeert het begin en het bewijs van het verlaten van de bouwplaats. Om nog strenger te zijn, kunt u een verslag van de gerechtsdeurwaarder die u bij uw brief moet voegen.

4. Proberen het geschil in der minne te schikken 

Voordat u hardere juridische stappen onderneemt, kan het een goed idee zijn om de opties van onderhandeling en bemiddeling te onderzoeken om langdurige rechtszaken, waarvoor soms een rechtszaak nodig is, te vermijden.

5. De zaak voor de rechter brengen als u geen succes hebt 

Als onderhandelingen en bemiddeling geen bevredigend resultaat opleveren, overweeg dan om de zaak voor de rechter te brengen. U kunt het contract beëindigen, een ander bedrijf inhuren om het werk te voltooien of de aannemer voor de rechter dagen wegens contractbreuk en het eisen van schadevergoeding. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om het volgende te raadplegen een advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in Cannes om het juiste advies te krijgen en de beste strategie te kiezen.

Concluderend kan worden gesteld dat het aanpakken van een verlaten bouwterrein in Cannes een grondig begrip vereist van de eigendomsrecht en rigoureuze strategische planning.

Kortom, het omgaan met het verlaten van een locatie vereist waakzaamheid en inzicht. Door uzelf te wapenen met deze vijf kernpunten, kunt u vakkundig door deze complexe context navigeren en uw rechten het beste beschermen. Indien nodig, raadpleeg een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht, waardoor expertise en advies op maat, aangepast aan uw specifieke situatie, gegarandeerd is.

Zakine kan u helpen begeleiden bij het verlaten van het terrein om uw rechten te beschermen en uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen

Mevrouw Zakine kan u persoonlijk of per videoconferentie ontmoeten om u te adviseren over de te nemen stappen in dit soort situaties.

 

Bookmark deze pagina!