5 tips voor het omgaan met verlaten bouwterreinen door Me Zakine, advocaat in Lille

Wanneer u geconfronteerd wordt met het verlaten van een bouwterrein, een echte hoofdpijn in de bouwsector, vereist de bescherming van uw belangen een grondige kennis van de juiste rechtsmiddelen. Hier zijn de vijf essentiële punten om met deze delicate situatie om te gaan en uw rechten te beschermen.

1. Verlaten bouwterreinen zo snel mogelijk identificeren

Vertraging, sporadisch bezoek aan de site, chantage bij oproepen voor fondsen, gedeeltelijke of volledige stopzetting: dit zijn de gevallen (niet-limitatief) die kunnen worden beschouwd als stopzetting van de locatie.

2. Bestudeer de clausules van het contract dat u hebt ondertekend

Tout doit être rédigé dans le contrat. C’est pourquoi, nous vous donnons le conseil de vous prémunir de tout problème en vérifiant toutes les clauses du contrat avant de le signer et parfois de faire appel à un avocat en droit immobilier.  Il est impératif de revoir minutieusement les termes du contrat pour identifier les dispositions spécifiques concernant les délais, les retards, les pénalités et les conditions de résiliation. Les clauses relatives aux assurances et aux garanties en cas d’abandon de chantier doivent également être étudiées en détail. Vérifier que l’entrepreneur vous avait bien remis l’attestation d’assurance décennale.

 

Eigendomsrecht advocaat

 

3. Stuur de aannemer een aangetekende brief met ontvangstbevestiging

In het geval van vermoedelijke stopzetting is het van cruciaal belang om de aannemer formeel schriftelijk op de hoogte te brengen, in overeenstemming met de wettelijke procedures. Deze kennisgeving moet duidelijk de vastgestelde vertragingen, de ondervonden problemen en de verwachtingen voor de hervatting van het werk vermelden. Deze stap markeert het begin en het bewijs van het verlaten van de bouwplaats. Om nog strenger te zijn, kunt u een deurwaardersrapport laten opstellen, dat u bij uw brief kunt voegen.

4. Proberen het geschil in der minne te schikken 

Voordat u hardere juridische stappen onderneemt, kan het een goed idee zijn om de opties van onderhandeling en bemiddeling te onderzoeken om langdurige rechtszaken, waarvoor soms een rechtszaak nodig is, te vermijden.

5. De zaak voor de rechter brengen als u geen succes hebt 

Si les efforts de négociation et de médiation ne produisent pas de résultats satisfaisants, envisager de porter l’affaire en justice. Vous pourriez avoir des options telles que résilier le contrat, engager une autre entreprise pour terminer les travaux, ou poursuivre en justice l’entrepreneur pour rupture de contrat et demander des dommages et intérêts. Dans ces cas, il est impératif de consulter un advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht à Cannes pour obtenir les conseils adéquats et adopter la meilleurs stratégie.

En conclusion, faire face à un abandon de chantier à Lille demande une compréhension approfondie du droit immobilier et une planification stratégique rigoureuse.

Kortom, het omgaan met verlaten bouwterreinen vereist waakzaamheid en inzicht. Door uzelf te wapenen met deze vijf belangrijke punten, kunt u handig door deze complexe context navigeren en uw rechten zo goed mogelijk beschermen. Als u hulp nodig hebt, raadpleeg dan een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht, die u expertise en advies op maat kan geven, afgestemd op uw specifieke situatie.

u te helpen met het probleem van verlaten bouwterreinen, zodat u uw rechten zo goed mogelijk kunt beschermen en uw belangen zo goed mogelijk kunt behartigen

Mevrouw Zakine kan u persoonlijk of per videoconferentie ontmoeten om u te adviseren over de te nemen stappen in dit soort situaties.
Bookmark deze pagina!