Advocaat voor mede-eigendom in Parijs

De renovatie van een woning is vaak een kans om een ruimte nieuw leven in te blazen, het comfort of de waarde ervan te verbeteren. Het proces kan echter soms worden belemmerd door slecht vakmanschap. Deze aandoeningen zijn verre van eenvoudige ongemakken, maar kunnen aanzienlijke conflicten veroorzaken tussen de klant en de projectmanager. In dit artikel zullen we vijf cruciale juridische punten bespreken waarmee u rekening moet houden als u te maken krijgt met slecht vakmanschap, zoals een advocaat met een doctoraat in het bouwrecht.

1. Identificatie en wettelijke erkenning van gebrekkig vakmanschap

Slecht vakmanschap verwijst in de bouwsector naar elk defect, defect of niet-naleving die optreedt nadat het werk is uitgevoerd. De wettelijke erkenning ervan is de aanleiding voor elk managementproces.

heeft. De aard van wanorde

Om een defect als slecht vakmanschap te kunnen kwalificeren, moet het:

  • Is in strijd met contractuele bepalingen.
  • Maakt het werk ongeschikt voor het beoogde doel.
  • Vormt een potentieel gevaar voor de inzittenden.

B. Het belang van documentatie

Het is essentieel om gebreken te documenteren met foto's, getuigenissen en idealiter met een gerechtsdeurwaardersrapport. Dit biedt een tastbare basis tijdens onderhandelingen of eventuele rechtszaken.

2. De tien jaar garantie en andere garanties

De Franse wet biedt verschillende garanties om de projecteigenaar te beschermen tegen slecht vakmanschap.

heeft. De garantie van tien jaar

Het is opgenomen in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en dekt schade die de stevigheid van het werk in gevaar brengt of het ongeschikt maakt voor het beoogde doel gedurende een periode van tien jaar vanaf de ontvangst van het werk.

B. De garantie van twee jaar

Ook wel garantie op een goede werking genoemd, het gaat om apparatuur die losgekoppeld kan worden van het werk. Het biedt dekking gedurende twee jaar vanaf ontvangst van het werk.

versus De garantie voor een perfecte afwerking

Het is geldig gedurende één jaar na ontvangst van het werk en verplicht de aannemer tot het herstellen van alle door de projecteigenaar gemelde gebreken, zowel zichtbaar als achteraf aan het licht gekomen.

3. De aanmaning: eerste stap richting oplossing

Voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen, dient de ingebrekestelling om het bedrijf officieel op de hoogte te stellen van de geconstateerde gebreken.

heeft. De inhoud van de aanmaning

Het moet het volgende bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van de gebreken.
  • De rechtsgrondslagen waarop de projecteigenaar zich baseert.
  • Een redelijke termijn die aan het bedrijf wordt gegeven om gebreken te verhelpen.

B. De gevolgen van de aanmaning

Dankzij de aanmaning kan de situatie vaak in der minne worden opgelost. Het is echter ook de eerste officiële stap vóór een eventuele rechtszaak.

4. Juridische expertise: vaststellen en kwantificeren van de schade

Vaak is deskundigheid nodig om de oorsprong, aard en omvang van de gebreken vast te stellen, maar ook om de schade te kwantificeren.

heeft. Benoeming van de deskundige

De deskundige wordt doorgaans benoemd door een rechter, tenzij partijen in der minne overeenkomen voor een particuliere expertise.

B. De reikwijdte van de expertise

Juridische expertise heeft een sterke bewijskracht. Het is essentieel om verantwoordelijkheden vast te stellen en mogelijke compensatie te beoordelen.

5. Gerechtelijke procedure: het ultieme verhaal

Als de onderhandelingen mislukken, kan het geschil voor de rechter worden gebracht.

heeft. De keuze van het rechtsgebied

Afhankelijk van de aard van het contract en de omvang van het geschil kan de projecteigenaar de zaak voorleggen aan de plaatselijke rechtbank of aan de gerechtelijke rechtbank.

B. Vertegenwoordiging door een advocaat

De bijstand van een advocaat is essentieel. Hij zorgt voor de verdediging van de belangen van de projecteigenaar, presenteert de juridische argumenten en beheert de juridische strategie.

versus Mogelijke uitkomsten van het geschil

Bij vonnis kan herstel van gebreken, schadevergoeding aan de projecteigenaar of zelfs ontbinding van het contract worden gelast. Ook is het mogelijk dat de rechter de verzoeken afwijst als deze ongegrond worden geacht.

Conclusie

Het beheersen van gebreken op een renovatiewerf vereist een rigoureuze en gestructureerde aanpak. Kennis van juridische mechanismen, documentatie van stoornissen en de hulp van een gespecialiseerde advocaat zijn essentieel om iemands rechten effectief te verdedigen en schadevergoeding te verkrijgen.

De Advocaat moet optreden als beschikbare gesprekspartner en de vragen van de cliënt beantwoorden gedurende de gehele behandeling van het dossier. Het bedrijf is actief in de regio Alpes Maritimes (Antibes, Cannes Grasse, Nice), maar ook in heel Frankrijk (Bordeaux, Lyon, Marseille, Parijs, regio Parijs, Straatsburg, Nantes, Nancy, PerpignanToulouse, Bezons, Villepinte, Pontoise, Rennes).

Meester cécile zakine

Over Cécile Zakine

Advocaat in Antibes, toegelaten tot de balie van Grasse. Actief in heel Frankrijk. Arbeidsrecht, geschillen op de werkplek. Geschillen over onroerend goed en mede-eigendom. Bouwproblemen (VEFA,...)Snel, gemotiveerd en toegewijd antwoord. Aarzel niet om contact op te nemen met de advocaat in Antibes: Maitre Zakine. of naar maak online een afspraak voor een consult.
Mogelijk overleg 45/ 30 min per telefoon voor een eerste consultatie

Bookmark deze pagina!

Contact opnemen met de firma