Maître Zakine, Advocaat - Doctor in de Rechten 

Vastgoed advocaat in Bordeaux

Maître Zakine is een vastgoedadvocaat in Bordeaux die zich dagelijks bezighoudt met vastgoed en mede-eigendomsrecht.

Hij is een zeer ervaren advocaat die in de loop der jaren aan spraakmakende zaken heeft gewerkt.

Ze heeft een passie voor het helpen van haar cliënten om de best mogelijke resultaten te behalen voor hun geschillen over onroerend goed en condominiums, en haar expertise en toewijding worden erkend door haar cliënten.

Forte de son expérience devant les Tribunaux en matière de procédures touchant au droit immobilier, au droit de la construction et au droit de la copropriété, Maître Zakine conseille au mieux ses clients et les guide vers la stratégie la plus adéquate possible en fonction de leurs besoins, tout en prenant en compte leurs souhaits et en écoutant leurs demandes. 

Il est essentiel pour Maître Zakine de comprendre et d’entendre quels sont les besoins du clients et quels sont ses ressentis. 

Haar kennis en ervaring maken haar van onschatbare waarde als het gaat om het navigeren door de juridische en financiële aspecten van onroerend goed en mede-eigendomsrecht.

Of u nu een eerste koper bent of een ervaren investeerder, Maître Zakine geeft u het advies dat u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Advocaat mede-eigendom
Mede-eigendom bordeaux

Als advocaat met een praktijk in onroerend goed recht Bordeaux en in heel Frankrijk, volgen hier enkele voorbeelden van praktische zaken die Maître Zakine in zijn praktijk kan behandelen.
Elle peut aider ses clients à régler leurs différends de manière amiable ou, si nécessaire, elle peut représenter ses clients devant un tribunal. Ces cas relèvent soient du droit immobilier, soit du droit des sols (qui est à la limite du droit public).

 • Uitzetting van een huurder
 • Wet mede-eigendom
 • litiges de copropriété notamment dans la période des assemblées générales
 • Opstellen van reglementen voor mede-eigendom.
 • Intern geschil over mede-eigendom
 • Ondersteuning voor algemene vergaderingen
 • Verzoek om werk op een algemene vergadering
 • Een algemene vergadering betwisten
 • Geschillen tussen mede-eigenaars
 • Accompagnement de Cabinets de syndic afin qu’il mènent à bien leur mandat de gestion
 • engagement de la responsabilité du syndic pour faiute de gestion
 • Steun voor de Vakbondsraad
 • Expertise opbouwen voor mede-eigendom
 • Koopcontract voor onroerend goed
 • Vefa vertraging

Vastgoed advocaat : Me Zakine, presentatie

Master Zakine possède une vaste expérience en droit immobilier, et s’est forgé une réputation d’avocat fiable et digne de confiance dans ce domaine.

Hij heeft een breed scala aan klanten vertegenwoordigd, van starters tot doorgewinterde investeerders.

Hij heeft aan talloze geruchtmakende zaken gewerkt en heeft verschillende cliënten vertegenwoordigd, waaronder particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars.

Il fournit également des conseils juridiques aux notaires et aux courtiers en matière de ventes immobilières et de contrats. 

Droit de la copropriété : Me Zakine possède une grande compétence qui lui donne une très bonne expertise en droit public, droit de la copropriété et connaît les rouages de ce du droit comme sa poche.

Il a représenté une variété de clients dans le passé, y compris des propriétaires, des promoteurs et des conseils de gestion. Elle sait comment naviguer dans le système juridique complexe et s’assurer que le meilleur résultat possible est atteint pour toutes les parties. Il lui arrive aussi de porter plainte au pénal dans le cadre de son mandant de droit civil.

 

Tuinen voor appartementen en vastgoed in bordeaux

Bordeaux heeft een fascinerende geschiedenis. Bordeaux werd in 57 voor Christus gesticht door de Romeinen. Het werd een belangrijke culturele en economische hoofdstad in de Middeleeuwen, en wordt nu beschouwd als een van de belangrijkste steden van Frankrijk. Bordeaux staat ook bekend om zijn heerlijke wijnen en historische monumenten zoals de kathedraal Saint-André en het Grand Théâtre.

Voorbeelden van geschillen behandeld in Bordeaux door Me Zakine, advocaat onroerend goed, gespecialiseerd in het recht van mede-eigendom

 

-Geschillen met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke ruimten.
-Geschillen met betrekking tot het gebruik van privéterreinen.
-Geschillen met betrekking tot lawaai en overlast.
Geschillen met betrekking tot mede-eigendomsregelingen.
-geschillen met betrekking tot werkzaamheden en reparaties.
Geschillen met betrekking tot het beheer van fondsen voor mede-eigendom.
- vefa-vertraging (lees het artikel elders)

 

 

De verschillende vermogensrechtelijke problemen die u kunt hebben in Bordeaux zijn :

-Geschillen met betrekking tot de koop of verkoop van een onroerend goed.
-Geschillen met betrekking tot het leasecontract.
-Geschillen met betrekking tot de rechten van huurders en verhuurders.
-Geschillen met betrekking tot erfdienstbaarheden en rechten van overpad.
-Geschillen met betrekking tot belasting en wettelijke verplichtingen in onroerendgoedzaken.
-Procesvoering met betrekking tot de bouw en renovatie van onroerend goed.
-Geschillen als gevolg van vertragingen in VEFA in Bordeaux

 

Vastgoed advocaat in Bordeaux: veelgestelde vragen

Maître Zakine reçoit les questions les plus fréquentes suivantes : 

-Wat zijn mijn rechten en plichten als eigenaar of huurder?
-Wat zijn de deadlines voor het aanvragen van de beëindiging van een huurcontract?
-Hoe kan ik een weigering van een bouwvergunning aanvechten?
-Hoe kan ik een huurverhoging aanvechten?
-Wat zijn de fiscale gevolgen van de verkoop van onroerend goed?
-Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als het gaat om renovatie en bouw van onroerend goed?

 

 

 Concrete voorbeelden van interventie in droit immobilier  – droit de la construction 

tDes exemples concrets d’intervention en droit immobilier / copropriété / construction

Le droit immobilier est à la jonction entre différents droits, droit public, droits des sols, droit foncier.

Le cabinet travaille aussi autour du droit social (qui comprent le droit du travail) et le droit de la famille (divorce, succesion)

Bouwrecht : litiges construction, action en désignation d’un expert amiable devant le Juge des référés, action indemnitaire au fond devant les Tribunaux judiciaires, achat et litige VEFA sur Bordeaux en heel Frankrijk.

 Les retards dans la livraison d’un bien acquis dans le cadre d’une vente en futur achèvement sont devenus un véritable fléau. 

Maître Zakine combat les comportements des promoteurs pour faire valoir les droits de ses clients acquéreurs placés dans des situations parfois très complexes dès lors que les sociétés de construction ne respectent pas leurs engagements contractuels en se retranchant derrière la clause de force majeure très souvent invoquée de mauvaise foi et à mauvais escient. 

Plainte au pénal dans le cadre d’infraction au droit pénal.

CCMI advocaat (vertragingen, vervalsingen, onderaanneming, annuleringen en slecht vakmanschap).

Het kan ook uw belangen verdedigen in geval van annulering of contractbreuk.

 

Eigendomsrecht en Droit foncier : accompagnement en matière de ventes immobilières (compromis de vente, actes authentiques de vente…), loyers impayés.
Het kan u helpen bij de voorbereiding van de algemene vergadering, bij het opstellen van het reglement van mede-eigendom of bij het betwisten van de kosten van mede-eigendom. droit de servitude de passage ou de réseaux.

Droit des biens : litiges liés à un empiètement, une servitude, un bornage : action en résolution amiable du conflit ou devant les Juridictions compétentes , rédaction de bail commercial, aide à la réalisation de vos projets immobiliers, vérification de la promesse de vente, aide à la vente immobilière 

Droit de l’urbanisme : contestation de permis de construire ou de lotir,

 

 

Vastgoed advocaat bordeaux

Lees over een echte VEFA-zaak behandeld door Me Zakine 

Uittreksel : " "Er is geen communicatie. De ontwikkelaar reageert niet op mijn e-mails of ingebrekestellingen". "In ieder geval heb ik het contract herlezen en de ontwikkelaar staat volledig in zijn recht. Er is een clausule die hen toestaat om hun vertraging te rechtvaardigen. zijn de klassieke zinnen die ik het vaakst hoor van promotors en klanten.

 

Wanneer moet u een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in mede-eigendom in Bordeaux en omgeving?

Door zijn aard is mede-eigendom zeer vatbaar voor belangenconflicten tussen de verschillende mede-eigenaars.
Deze conflicten zijn over het algemeen van 3 verschillende types:
- Niet-naleving van de buurtregels ;
- Verzuim om de mede-eigendomswerken te onderhouden en uit te voeren: de syndicus van de mede-eigendom maakt zich schuldig aan wanbeheer als hij de werken niet naar behoren controleert en ze niet in ontvangst neemt;
. Waterschade in een gemeenschappelijke ruimte die zowel de gemeenschappelijke ruimtes als de appartementen (privéruimtes) treft: tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij van de mede-eigendom, die een expert zal aanstellen, toestemming van de algemene vergadering op basis van ten minste 3 offertes (openbare aanbesteding) of dringende werkzaamheden die achteraf bekrachtigd worden door een buitengewone algemene vergadering,
. Probleem met watermeters: geen watermeters geïnstalleerd en kosten berekend op basis van de tantièmes ;
. Wijziging van het gebruik van de mede-eigendom: unanieme beslissing, controle van het reglement van mede-eigendom om het oorspronkelijke gebruik van de mede-eigendom te analyseren ;
. Invordering van condominiumkosten: de condominiumbeheerder is aansprakelijk als hij niet alle nodige stappen onderneemt om onbetaalde kosten in te vorderen: ingebrekestelling, aanmaningen, met name van de condominiumadvocaat aan de condominiumbeheerder. MarseilleU kunt de zaak ook voor de rechtbank van Marseilles of de plaatselijke rechtbank brengen.

Onroerend goed bordeaux

Que faire en cas de litige en droit immobiler ou dans une copropriété à Bordeaux et ses alentours ?

Me ZAKINE zal een dagvaarding opstellen als het zijn cliënt is die de zaak aanspant.

Er wordt gezegd dat er vraag is naar de klant.

Deze dagvaarding wordt aan de tegenpartij uitgereikt door een gerechtscommissaris in Bordeaux.

Bijvoorbeeld, Me ZAKINE stelt een dagvaarding op voor de invordering van kosten namens de vereniging van mede-eigenaars nadat zij daartoe opdracht heeft gekregen van de vereniging of de beheerder.

Als de cliënt van Me ZAKINE de zaak verdedigt, d.w.z. gedagvaard is, zal Me ZAKINE juridische stukken moeten opstellen als antwoord op de argumenten en verzoeken van de partij die de dagvaarding heeft uitgebracht.

Het syndicaat van mede-eigenaars wordt bijvoorbeeld aangeklaagd door een mede-eigenaar omdat het niet heeft ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten, hoewel deze werkzaamheden de lekkage in het gebouw zouden hebben verhinderd.

Aangezien het syndicaat van mede-eigenaars verantwoordelijk is voor het onderhoud en de instandhouding van het gebouw, zal het door de mede-eigenaar gedagvaard worden. De syndicus kan ook gedagvaard worden.
Me ZAKINE zal hun belangen verdedigen door pleidooien op te stellen.

Om uzelf goed te verdedigen, moet u op zoek gaan naar een vastgoedadvocaat qui pratique le droit de la copropriété.

Het leven van een mede-eigendom in Bordeaux kan erg complex zijn en een bron van geschillen tussen mede-eigenaars.

Mieux vaut être accompagné par un bon syndic et un avocat en droit de la copropriété à Bordeaux pour éviter que des complications surviennent au sein de la copropriété.

 

Waarom zou u ons kiezen om u te verdedigen?

 

Votre intérêt est celui qui guide le cabinet. Maître Zakine vous apporte écoute, conseil et assistance.
Faire appel à un avocat, c’est être sûr que vos droits sont respectés, et écoutés et que ses domaines de compétences du cabinet d’avocats que vous avez choisi est compétent dans le domaine requis.

Maître Zakine intervient sur des dossiers complexes avec des promoteurs importants (retrouvez un article dans Nice Matin du 11 décembre – BNP Paribas – Marenda Lacan sur Nice Matin pour un conflit VEFA ou sait porter plainte au pénal pour des enjeux techniques lourds.

Elle intervient aussi en droit de la famille et droit du travail . Pour le droit de la famille, elle intervient pour les divorces, pour le droit du travail, licenciamenet abusif et 

 

Maître Zakine fait valoir vos droits avec force et en toute humanité et en écoute. Elle travaille pour un public large.

Le Cabinet d’avocat Zakine est basé à Antibes inscrit au Barreau de Grasse (le Barreau de Nice est à côté). Maître Zakine intervient sur la France entière et particulièrement à Bordeaux où elle a des clients.

Maître Zakine is gewend om op afstand te werken (videoconferenties, elektronische handtekening, beveiligd platform voor bestandsuitwisseling).

Cécile Zakine staat tot uw dienst

Cécile Zakine staat tot uw dienst

Wilt u dat wij contact met u opnemen?


  4.9/5 - (141 stemmen)