De 5 essentiële punten die u moet weten over VEFA in Bordeaux : ME ZAKINE, advocaat in vastgoedrecht in Bordeaux

De 5 essentiële punten die u moet weten over VEFA in Bordeaux : ME ZAKINE, advocaat in vastgoedrecht in Bordeaux

Vefa advocaat

Wat u moet weten voordat u een VEFA koopt:

1. Toerekening van kosten en uitgaven : Het koopcontract moet zorgvuldig worden bestudeerd om er zeker van te zijn dat alle bepalingen voldoen aan de huidige wetgeving, zodat u weet wie de kosten en lasten in verband met de bouw zal dragen.

2. Levertijden : Levertijden kunnen een lastige kwestie zijn bij off-plan kopen, omdat vertragingen grote financiële gevolgen kunnen hebben voor kopers, vooral als ze huurders zijn en huur moeten blijven betalen, of als ze hun meubels in een meubelopslagplaats moeten opslaan. Zorg ervoor dat u de geschatte leverdatum kent, en vraag de ontwikkelaar om de redenen voor de vertraging en om bewijsstukken per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

3. Garanties en verzekeringen : Als u off-plan koopt, is de ontwikkelaar verplicht om verschillende garanties en verzekeringen af te sluiten om de koper te beschermen in het geval van verborgen gebreken, gebrekkige afwerking of non-conformiteit. Zij moeten een tienjarige garantieverzekering afsluiten. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat de woning binnen 12 maanden na oplevering volledig is opgeleverd.

4. Het reserveringscontract : Avant la signature du contrat définitif de vente, l’acheteur est souvent amené à signer un contrat de réservation. Ce document préliminaire établit les bases de la transaction et peut comporter des éléments engageants. Faites examiner ce contrat par un avocat qui vous donnera des conseils sur la manière dont vous devez vous comporter pendant toute la construction et durant la livraison du bien (par exemple, la question de la consignation des 5%).

5. Mogelijkheid tot terugtrekking : De VEFA-koper heeft een wettelijke bedenktijd die hem of haar toestaat om zonder boete van het contract af te zien binnen 10 dagen na ontvangst van het reserveringscontract per aangetekende post met ontvangstbevestiging.

Concluderend kan worden gesteld dat de Verkoop in Toekomstige Staat van Voltooiing aan Bordeaux présente des aspects juridiques complexes qui nécessitent une rigueur et précision. En tant qu’avocat expert en eigendomsrecht, je recommande vivement aux acheteurs potentiels de rechercher des conseils juridiques avant de s’engager dans une transaction VEFA. Pensez à vous prémunir contre tout obstacle par des conseils avisés d’un VEFA deskundige advocaat op moeilijkheden te anticiperen en te weten hoe te reageren als deze zich voordoen.

 

Bookmark deze pagina!