De 5 stappen die u moet nemen bij een VEFA-vertraging - Me Cécile ZAKINE, Docteur en droit Avocat à Lille

Commerciële huurovereenkomst advocaat

De aankoop van een onroerend goed dat te koop staat in de toekomstige staat van voltooiing (VEFA) is een bindende handeling die legitieme verwachtingen wekt op het gebied van de levertijden. Het komt echter wel eens voor dat de promotor deze deadlines niet respecteert. In een dergelijk geval zijn er verschillende juridische opties beschikbaar voor kopers.

1. Studie en analyse van het verkoopcontract

Allereerst is het essentieel om een rigoureuze analyse van het verkoopcontract uit te voeren. In dit document moeten de leveringsvoorwaarden worden vermeld, inclusief eventuele boeteclausules in geval van vertraging. In bepaalde contracten kunnen vrijstellingsclausules voor gevallen van overmacht voorkomen. Hun geldigheid en toepasbaarheid moeten zorgvuldig worden overwogen.

2. De aanmaningsbrief

Als het contract boetes voor vertraging bevat of geen toepasselijke vrijstellingsclausules bevat, is de volgende stap het sturen van een formele kennisgeving aan de promotor. Deze actie heeft een tweeledig doel: zij herinnert formeel aan de verplichtingen van de promotor en dient als uitgangspunt voor de berekening van eventuele boetes voor te late betaling of schadevergoeding.

3. Onderhandeling en bemiddeling

Vaak kan het geschil worden opgelost door middel van onderhandeling of bemiddeling. Als beide partijen bereid zijn tot dialoog, kan het mogelijk zijn om tot een wederzijds aanvaardbare overeenkomst te komen. Dit kan onder meer lagere boetes, gratis upgrades of andere vormen van compensatie omvatten.

4. Juridische stappen

Er bestaat niet zoiets als een VEFA-expert! Simpelweg omdat de Vefa geen specialist is, maar een contract dat wordt opgesteld tussen de eigenaar. Contact a advocaat VEFA is belangrijk, vooral als de procesfase essentieel blijkt om schadevergoeding te verkrijgen.

Met een eenvoudig adviesgesprek van een uur weet u waar u aan toe bent, wat uw mogelijkheden zijn (het verbreken van de verkoop (afwikkeling van de verkoop), het vragen van schadevergoeding, schadevergoeding en rente. De kosten hiervan eerst consult is €120 met Maître Zakine.

In het geval van vertraging (te late levering van een nieuwe flat,
een fabrikant moet een boete betalen voor te late levering die evenredig is met de duur van de vertraging, als de vertraging meer dan 30 dagen bedraagt.

Daarom is ondersteuning nodig om te weten wat de beste weg is om compensatie te verkrijgen in geval van schade late levering in VEFA.

Deze worden op een bepaalde manier berekend. Maître Zakine is beschikbaar op zijn online kalender of per telefoon om u te helpen met uw aankoop.

Mevrouw Zakine analyseert de verschillende documenten die aan u worden verstrekt en bepaalt samen met u de beste strategie.

Meester cécile zakine

Over Cécile Zakine

Advocaat in Antibes, toegelaten tot de balie van Grasse. Actief in heel Frankrijk. Arbeidsrecht, geschillen op de werkplek. Geschillen over onroerend goed en mede-eigendom. Bouwproblemen (VEFA,...)Snel, gemotiveerd en toegewijd antwoord. Aarzel niet om contact op te nemen met de advocaat in Antibes: Maitre Zakine. of naar maak online een afspraak voor een consult.
Mogelijk overleg 45/ 30 min per telefoon voor een eerste consultatie

Bookmark deze pagina!

Contact opnemen met de firma