Yleiset virheet kiinteistöoikeudessa Pariisissa, kuinka välttää ne oikean asianajajan avulla? Minä Zakine, kiinteistöoikeuden ja yhteisomistusoikeuden asianajaja Pariisissa

Sisään tehdyt virheet kiinteistölaki Pariisissa : kuinka välttää ne oikean asianajajan avulla?

Kiinteistöoikeus, monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä, on täynnä mahdollisia sudenkuoppia aloittelijoille ja ammattilaisille. Pariisi ja Ile de France dynaamisine kiinteistömarkkinoineen eivät ole poikkeus tästä säännöstä. Tämä oikeuskäytännön näkökulmasta kirjoitettu tutkimus tutkii Bordeaux'n kiinteistöoikeudessa yleisiä virheitä ja ehdottaa ratkaisuja niiden välttämiseksi.

1. Esittely

Pariisi ja sen viehättävä kaupunki, sen kauniit kaupunginosat, sen kauniit, tyylikkäät ja viehättävät esikaupunkialueet. Unelmiesi majoituksen löytäminen vaatii suojautumista etukäteen.

2. Ennakkotarkastuksen puuttuminen: suorita ennakkotarkastus ja asiantuntemus

Virhe: Monet ihmiset tekevät sen virheen, että eivät tee alustavaa tarkastusta ennen kiinteistösijoittamista. VEFA:ssa, CCMI:ssä, vanhaan ostoon jne...

Ratkaisu: Kiinteistöoikeuteen perehtynyt lakimies tekee huolellisen tarkastuksen mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseksi.

Hän ohjaa sinut rakennusasiantuntijalle arvioitavaksi ennen hankintaa.

3. Kaupunkisuunnittelustandardien noudattamatta jättäminen

Virhe: Jotkut sijoittajat eivät kiireessä tarkista kiinteistön kaupunkisuunnittelustandardien mukaisuutta.

Ratkaisu: Suunnitteluasiakirjojen tarkistamisessa on erittäin tärkeää pyytää asiantuntevan asianajajan apua.

4. Piilotetut viat ja rakennusongelmat

Virhe: Älä tarkista kiinteistön mahdollisia piilovirheitä tai huonoa ammattitaitoa. Rakennusasiantuntija arvioi kiinteistön etukäteen ennen kauppakirjan allekirjoittamista

Ratkaisu: Palkkaa rakennusasiantuntija ja ota yhteyttä lakimieheen ymmärtääksesi oikeutesi piilevän vian havaitsemisessa. Tämä välttää monet takaiskut, arvioinnit, menettelyt jne.

5. Yhteisomistussääntöjen tuntemattomuus

Virhe: Yhteisomistussääntöjen huomiotta jättäminen tai väärinymmärtäminen.

Ratkaisu: A kiinteistöalan asianajaja osaa ohjata ja tiedottaa yhteisomistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämä on hyvän hankinnan salaisuus, kun analysoidaan yhteisomistusmääräyksiä, luetaan kuvaava jakautumisilmoitus ja kiinnitetään tarkasti huomiota 10. heinäkuuta 1965 annettuun lakiin.

6. Helpotuksiin liittyvät komplikaatiot

Virhe: Älä ota huomioon kiinteistöön liitettyjä rasitteita.

Ratkaisu: Asiantuntijalakimies osaa tunnistaa ja selittää olemassa olevat helpotukset. Kiinnitä huomiota verkkoon, läpikulkuun ja näkemyksiin. Tarkista asiakirjat ennen allekirjoittamista.

7. Virheet sopimusten laadinnassa

Virhe: Myyntisopimusten epämääräinen tai epätäydellinen muotoilu, kohtuuttomat lausekkeet jne. Se ei välttämättä ole laillista siksi, että sopimuksessa on lauseke. Ole varuillasi!

Ratkaisu: Käytä lakimiestä sopimusten laatimiseen ja tarkistamiseen.

8. Veroasioissa huomioimatta jättäminen

Virhe: Unohdat ottaa huomioon verovaikutukset kiinteistöjä ostettaessa.

Ratkaisu: Verolakimies osaa neuvoa parhaissa verojärjestelyissä.

9. Riitojen hallinta

Virhe: Hoida kiinteistökiista yksin.

Ratkaisu: Kiinteistöoikeuteen perehtynyt asianajaja on välttämätön riidan tehokkaalle ratkaisulle joko sovittelun tai sovittelun kautta tai viemällä asia oikeuteen.

10. Laillisen valvonnan puuttuminen

Virhe: Ei ole tietoinen lainsäädännön kehityksestä.

Ratkaisu: Tee yhteistyötä asianajajan kanssa, joka varmistaa jatkuvan lainvalvonnan.

Ja yhteisomistuslaissa?

Pariisissa on monipuolinen arkkitehtoninen perintö ja tiheä kaupungistuminen, ja siellä asuu huomattava määrä asuntoja. Tätä omistusmuotoa koskevien säännösten monimutkaisuuden ja siitä mahdollisesti syntyvien lukuisten riitojen vuoksi yhteisomistusoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleinen turvautuminen on usein välttämätöntä. Tässä artikkelissa tutkimme tämän lakiasiantuntijan merkitystä hallinnassa ja ratkaisemisessa yhteisomistusongelmia.

1. Johdanto: Pariisin yhteisomistuksen monimutkainen maisema

Haussmann-rakennuksia, moderneja asuntoja ja historiallisia komplekseja Pariisilla on erityisen monimutkainen osaomistusrakenne. Jokainen rakennus historiansa ja erityispiirteineen voi asettaa ainutlaatuisia haasteita asuntojen hallinnassa.

2. Yhteisomistusoikeus ja sen vaikeudet

Rakennettujen rakennusten yhteisomistusta koskeva laki, jota päivitetään säännöllisesti, luo tiukat oikeudelliset puitteet yhteisomistuksessa olevan omaisuuden hallintaan. Yhtiökokousten, edunvalvojan hallinnon, töiden ja yhteisomistusmääräysten välillä liikkuminen tällä alueella ilman asianmukaista oikeudellista asiantuntemusta voi olla vaarallista.

3. Yhteisomistussääntöjen laatiminen ja muuttaminen

Jokaista yhteisomistusta säätelevät erityiset määräykset. Asiantuntijalakimies voi auttaa tämän asiakirjan laatimisessa tai muokkaamisessa siten, että se on voimassa olevan lainsäädännön mukainen ja samalla kunnioittaa osaomistajien etuja.

4. Riitojen hallinta

Erimielisyydet osaomistajien välillä tai yhteisomistajan ja edunvalvojan välillä voivat kärjistyä nopeasti. Asianajaja voi tarjota tehokkaan sovittelun tai tarvittaessa edustaa asiakasta tuomioistuimessa.

5. yleiskokoukset ja niiden osuus kysymyksistä ja keskusteluista

Yhtiökokouksessa tehdyillä päätöksillä voi olla merkittäviä oikeudellisia seurauksia. Asianajajan läsnäolo voi valaista osaomistajaa valintojensa seurauksista.

6. Teosten äänestys

Asunto-asunnossa työskentelyyn sovelletaan tiukkoja sääntöjä. Asianajajan väliintulo voi olla ratkaisevaa sen varmistamiseksi, että kaikki tehdään alan sääntöjen mukaisesti sekä teknisesti että oikeudellisesti.

7. Päivittäinen hallinta a edunvalvojan yhteisomistus : tyytymättömyyden ja riitojen välillä

Yhteisomistuslakimies voi myös neuvoa osaomistajaa tai liiton valtuustoa yhteisomistuksen päivittäisessä hallinnassa ja varmistaa siten, että toimet ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

8. Asianajajan suorittama oikeudellinen valvonta kiinteistöoikeuden alalla viimeisimmän oikeuskäytännön soveltamiseksi

Erikoislakimies voi ilmoittaa osaomistajille tai edunvalvojalle lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa heidän rakennukseensa.

9. Syndikaattineuvosto, edunvalvojan yhteisomistuksen ja läheisen yhteistyön pilari

Lakimies voi myös kouluttaa ammattiyhdistysneuvoston jäseniä, jolloin he ymmärtävät paremmin oikeutensa ja velvollisuutensa.

10. Johtopäätös: merkitys kiinteistöoikeuden asianajajan erikoisosaamista

Yhtä monimutkaisessa ympäristössä kuin yhteisomistus Pariisissa ja Ile de Francessa, yhteisomistusoikeuteen erikoistuneen asianajajan tuoma lisäarvo on kiistaton.

Sinun kiinnostuksesi ohjaa mestari Zakinea. Maître Zakine tarjoaa neuvoja ja apua.
Asianajajalle soittaminen tarkoittaa sitä, että olet varma, että oikeuksiasi kunnioitetaan ja valitsemasi asianajotoimiston osaamisalueet ovat erikoistuneet vaadittuun alaan.

Zakine Asianajotoimisto sijaitsee Antibesissa ja on rekisteröity Pariisissa ja koko Ranskassa.

Maître Zakine on tottunut työskentelemään etänä (video, sähköinen allekirjoitus, suojattu tiedostonvaihtoalusta).

Mestari Cécile Zakine

Tietoja Maître Cécile Zakinesta

Asianajaja Antibesissa, rekisteröity Grasse Barissa. Toimii koko Ranskassa. Työlaki, työkiistat. Kiinteistöriidat ja yhteisomistuslaki. Rakennusongelmat (VEFA jne.) Nopea, motivoitunut ja sitoutunut vastaus. Älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajaan Antibesissa: Maître Zakine. tai siihen varaa aika neuvolaan verkossa.
Konsultointi mahdollinen 45€/30min puhelimitse ensimmäisestä konsultaatiosta

Arvioi tämä sivu!

Ota yhteyttä toimistoon